mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน まつもとゆきひろ (Matsumoto "Matz" Yukihiro)

  • Matsumoto "Matz" Yukihiro
  • Matsumoto "Matz" Yukihiro
  • Matsumoto "Matz" Yukihiro
  • Matsumoto "Matz" Yukihiro
  • Matsumoto "Matz" Yukihiro
  • Matsumoto "Matz" Yukihiro
  • Matsumoto "Matz" Yukihiro
  • Matsumoto "Matz" Yukihiro

เกี่ยวกับฉัน

ผมมาจากเมืองโยะนะโงะ ในจังหวัดทตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น เมืองโยะนะโงะมีประชากรไม่มากแต่มีภูมิประเทศที่สวยงามโดยมีทั้งมหาสมุทรและภูเขา ผมเริ่มสนใจการเขียนโปรแกรมสมัยเป็นนักเรียนมัธยมต้น และตั้งแต่ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยสึกุบะ ผมก็ทำงานเป็นนักเขียนโปรแกรมมาโดยตลอด ผมออกแบบและพัฒนาภาษาโปรแกรม Ruby แบบโอเพนซอร์ซมาตั้งแต่ปี 1993 ปัจจุบัน Ruby กลายเป็นภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างสูงทั่วโลก และใช้กันอย่างกว้างขวางในหลายสาขา รวมทั้งในเว็บด้วย ผมอาศัยอยู่ในเมืองมะสึเอะ จังหวัดชิมะเนะมาตั้งแต่ปี 1997 ที่นี่ไม่ไกลนักจากสถานที่ซึ่งผมเติบโตมา และเป็นเมืองที่สวยงามเช่นกัน ผมมีภรรยาและลูกสี่คน ลูกสาวคนโตสองคนกำลังเรียนอยู่ที่โตเกียว และคนเล็กอีกสองคน—ชายหนึ่งหญิงหนึ่ง—อยู่ที่บ้านกับเรา

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

สิ่งกระตุ้นสิ่งแรกที่ทำให้รู้จักกับศาสนจักรและพระกิตติคุณคือเมื่อคุณพ่อคุณแม่ผมเปลี่ยนใจเลื่อมใสตั้งแต่ผมยังเล็ก ผมคิดว่าเป็นการท้าทายครั้งสำคัญสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เปลี่ยนเป็นชาวคริสต์ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งไม่ใช่ประเทศของชาวคริสต์ หลังจากนั้นผมได้รับการเลี้ยงดูในพระกิตติคุณ แต่เมื่อเข้ามหาวิทยาลัยผมก็เริ่มดำเนินชีวิตด้วยตนเอง เมื่อผมสวดอ้อนวอนด้วยเจตนาแท้จริงเกี่ยวกับความเชื่อที่ผมมี ผมตระหนักว่าผมมีศรัทธาในพระเยซูคริสต์อยู่แล้ว จากนั้นผมรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาเพื่อมีโอกาสบอกผู้อื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาในคณะเผยแผ่ญี่ปุ่น โอะกะยะมะ นับตั้งแต่นั้นผมยังมีหน้าที่รับผิดชอบอีกหลายอย่างในศาสนจักร ปัจจุบันผมเป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายอธิการวอร์ดมะสึเอะ ในเขตนี้มีสมาชิกศาสนจักรไม่มากนัก ผมจึงมีหน้าที่สอนเด็กในปฐมวัยและเยาวชนที่มาเรียนเซมินารีด้วย