mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Юлия (Yulia)

  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันชอบทำอาหาร เล่นปิงปอง และว่ายน้ำ ดิฉันชอบวาดรูปด้วยสีน้ำและปักภาพ ดิฉันศึกษาภาษาต่างชาติ ดิฉันแต่งเพลง ดิฉันเป็นคุณแม่ลูกสาม ดิฉันได้รับปริญญาสาขาดนตรี ขณะนี้ดิฉันเป็นผู้อำนวยเพลงของกลุ่มดนตรีเยาวชนกลุ่มหนึ่ง พวกเขาเป็นนักดนตรีที่วิเศษ การทำงานกับพวกเขาเป็นที่มาของแรงบันดาลใจและความสุข ตลอดชีวิตดิฉันแวดล้อมไปด้วยดนตรี นี่คือห้องทดลองความคิดสร้างสรรค์ของดิฉัน นักดนตรีเหล่านี้คือเพื่อนดิฉัน และเรามีความคิดคล้ายกัน งานนี้เป็นงานที่ยากแต่นำมาซึ่งความปีติยินดีสำหรับจิตวิญญาณของดิฉัน ดิฉันรักเด็ก พวกเขาแตกต่างกัน แต่ทุกคนไม่อยู่นิ่ง อยากรู้อยากเห็น และมีจุดมุ่งหมาย พวกเขาชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับโลกนี้มาก เราเล่นและเรียนรู้ด้วยกัน เมื่อเด็กๆ สนใจและสนุก พวกเขาสามารถค้นพบสิ่งต่างๆ สร้างชัยชนะ และประสบความสำเร็จได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดิฉันชอบสร้างตนเองให้สมบูรณ์แบบและทำให้จิตวิญญาณใช้การได้

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ดิฉันมีมรดกแห่งศรัทธาที่เข้มข้นจากบรรพชนของดิฉัน ขณะศึกษาลำดับการสืบเชื้อสาย ดิฉันเรียนรู้ว่าท่านเหล่านั้นเป็นอย่างไร ทำอะไร มีเพื่อนเป็นใคร และมีกิตติศัพท์อย่างไร ดิฉันมีความสุขจริงๆ เมื่อพบว่าดิฉันมาจากตระกูลสูงศักดิ์ มีค่าควร และมีมาตรฐานทางศีลธรรมสูง ขณะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับบรรพชน ดิฉันเห็นได้ชัดถึงลักษณะอุปนิสัยเฉพาะบางอย่างที่สืบทอดกันมาเรื่อยๆ จากรุ่นสู่รุ่นและเป็นสิ่งมีคุณค่ามากที่สุดสำหรับดิฉัน ดิฉันเรียนรู้ว่าพระกิตติคุณมีอิทธิพลต่อชีวิตเราอย่างมาก แม้ไม่ได้รับรองว่าจะไม่มีปัญหาต่างๆ เช่นการเจ็บไข้ได้ป่วย การตกงาน ความไม่เป็นมิตรจากคนบางกลุ่ม และอื่นๆ แต่เมื่อดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ ดิฉันมีพลังที่จะเอาชนะการท้าทาย ยอมรับเรื่องยากๆ เกินความเข้าใจที่เข้ามาในชีวิต และมองสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนโอกาสให้ดิฉันเป็นคนดีขึ้นและเพิ่มพูนพัฒนาการส่วนตัว ดิฉันรู้ว่าดิฉันเป็นใคร ดิฉันเป็นธิดาของพระผู้เป็นเจ้า และดิฉันฝากฝังชีวิตไว้กับพระองค์ นี่ไม่ใช่ความไว้วางใจแบบมืดบอด แต่ดิฉันขอพระองค์ทรงช่วยตรวจสอบแผนที่ชีวิตให้ ดิฉันไม่ทูลขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงทำสิ่งที่ดิฉันไม่พร้อมอุทิศเวลาและความพยายามเพื่อสิ่งนั้น ดิฉันปฏิบัติต่อชีวิตตนเองและชีวิตสมาชิกครอบครัวราวกับว่าเป็นของขวัญอันหาค่ามิได้ ดิฉันหวงแหนและต้องการเติมชีวิตให้เต็มด้วยสิ่งที่ดิฉันต้องการรักษาไว้เป็นความทรงจำที่ดีที่สุด เมื่อเวลาผ่านไป หากย้อนกลับไปประเมินเส้นทางและความสำเร็จในชีวิต ดิฉันอยากเห็นว่าดิฉันพอใจกับมัน ว่าดิฉันไม่มีอะไรต้องเสียดายและชีวิตดิฉันไม่สูญเปล่า ดิฉันรักพระผู้เป็นเจ้า ศาสนจักรช่วยครอบครัวดิฉันผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากของชีวิตไปได้ และค้ำจุนเราทุกวันนี้ ในศาสนจักรนี้ดิฉันพบความรู้อันล้ำค่าและน่าอัศจรรย์ว่าครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์ ความรู้นี้วิเศษจริงๆ ทำให้เราต้องรับผิดชอบ—สำหรับชั่วนิรันดร์!

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ประสบการณ์หนึ่งซึ่งน่าจดจำที่สุดในชีวิตชาวคริสต์ของดิฉันเกี่ยวข้องกับบ้านเกิดของดิฉัน ครั้งหนึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่ออาสาช่วยเหลือฝ่ายบริหารในท้องที่ด้วยการดูแลสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอื่นๆ นั่นเป็นสิ่งใหม่สำหรับดิฉัน นั่นเป็นโอกาสแบ่งปันมาตรฐานสูงทางศีลธรรมซึ่งมีอยู่ในครอบครัวดิฉันและในบรรดาสมาชิกศาสนจักรให้คนรอบข้างรู้ว่าเราเป็นชาวคริสต์ เมื่อเราตอบรับคำเชื้อเชิญของพระเจ้าให้รับใช้เพื่อนบ้านของเรา เราพบถ้อยคำที่เหมาะสม พบกับเจ้าหน้าที่ และนัดวันที่จะทำกิจกรรมร่วมกันกับสมาชิกของเรา ช่างเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข—ที่ได้เห็นครอบครัว เยาวชน และคนสูงวัยทั้งหลายเป็นหนึ่งเดียวกันในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อบ้านเกิดของพวกเขา! กิจกรรมนั้นจัดมาอย่างดีและเต็มไปด้วยความรื่นเริง เราได้รับคำชมเสมอเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ว่ามีพื้นที่อีกแห่งในเมืองสะอาดและน่ามองมากขึ้น ทุกคนมีความสุขกับผลที่ออกมา! ดิฉันมีโอกาสได้สอนเยาวชนหญิงในวอร์ดของเรา แต่ละคนมีลักษณะนิสัยและได้รับการอบรมสั่งสอนต่างกัน แม้จะอายุยังน้อย แต่พวกเธอก็มีประสบการณ์ชีวิต เป็นสิ่งอัศจรรย์ที่ได้เฝ้าดูว่าคำแนะนำจากชั้นเรียนช่วยให้พวกเธอมีความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้นและประเมินค่าตนเองว่าแต่ละคนมีความพิเศษไม่เหมือนใคร เด็กสาวเรียนรู้ที่จะรักครอบครัวและมีความสุขในครอบครัว พวกเธอพัฒนาพรสวรรค์และครุ่นคิดถึงเป้าหมายและลำดับความสำคัญของชีวิต ในวัยเยาว์ พวกเธอค้นพบพลังที่จะอยู่ห่างจากยาเสพติด แอลกอฮอล์ และบุหรี่ ห่างจากสื่อลามกและภาษาหยาบคาย ห่างจากการเสียเวลาไปกับเครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ต พวกเธอแต่งกายสุภาพแต่มีรสนิยมดี ฟังเพลงที่ดี และเป็นอิทธิพลที่ดีด้วยการเป็นแบบอย่างให้แก่เพื่อนๆ ดิฉันภูมิใจกับความสำเร็จที่เด็กสาวเหล่านี้ทำและชื่นชมความรักที่พวกเธอมีให้กับชีวิต มิตรภาพ และความมั่นใจในการดำเนินชีวิตของพวกเธอ เด็กสาวเหล่านี้จะประสบความสำเร็จมากมายในครอบครัวและสังคมได้