mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Павел (Pavlo): психолог, музыкант, утрата, очищение, семья, испытания, มอรมอน.

สวัสดี ฉัน Павел (Pavlo)

เกี่ยวกับฉัน

ชีวิตผมเต็มไปด้วยความรู้สึกและประสบการณ์มากมาย น้อยครั้งที่ผมจะมองว่าเป็นการทดลองที่ยากลำบาก บ่อยครั้งผมมองสิ่งเหล่านั้นเป็นการผจญภัยที่ไม่ธรรมดาและน่าตื่นตาตื่นใจ ในช่วงปีแรกของผมในมหาวิทยาลัย ผมสูญเสียการมองเห็นอย่างสิ้นเชิง แม้ว่าการสูญเสียนี้จะหนักมาก แต่ด้วยกำลังใจจากคุณแม่และเพื่อนๆ ของผม ผมสามารถปรับตัวใหม่ได้และดำเนินต่อไปและสำเร็จการศึกษา ผมทำงานเป็นจิตแพทย์และมีกิจการส่วนตัว สิ่งนี้ทำให้ผมมีโอกาสช่วยผู้คนให้รับมือกับความยากลำบากและการสูญเสียของพวกเขา และค้นหาพลังที่จะดำเนินชีวิตที่มีความสุขและสมบูรณ์มากขึ้น ขณะนี้ผมอยู่ในปีที่สองแล้วในการทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่น่าสนใจมากในแขนงจิตวิทยา ผมแต่งงานได้หลายปีแล้ว ผมรักธรรมชาติ อาหารอร่อย วรรณกรรมล้ำลึก และการสนทนาที่ล้ำลึกพอกัน ผมศึกษาดนตรีก่อนจะสูญเสียการมองเห็น และผมยังคงชอบเล่นกีตาร์เบสในกลุ่มเพลงป๊อบ ผมรู้อย่างแน่นอนว่าคนที่ตาบอดจริงๆ ไม่ใช่คนที่เดินในความมืดแต่เป็นคนที่มีความมืดอยู่ในตัวเขา

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

เมื่อผมตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของโลกรอบตัวเรา ผมไม่สงสัยเลยว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์อยู่ ผมประทับใจกับความลึกล้ำและปัญญาของโครงสร้างของโลกนี้ ผมไม่สามารถและไม่คิดจะเชื่อเลยว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นเอง แนวคิดแบบนั้นไร้สาระสำหรับผม ผมเข้าใจว่ามีพระผู้สร้าง มีเพียงคำถามเดียวคือ ใครมีหลักคำสอนที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระองค์ ผมเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่ยังเด็ก เนื่องจากผมมีคำถามเกี่ยวกับพระองค์ ผมได้เข้าโบสถ์หลายแห่งเพื่อค้นหาความจริง ไม่มีที่ไหนเลยที่ให้คำตอบที่เพียงพอต่อคำถามของผม และผมรู้สึกถึงความกระหายทางวิญญาณอย่างมาก เมื่อผมอายุ 18 ปี ผมพบกับผู้สอนศาสนาของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เมื่อเราสนทนาถึงพระคัมภีร์ไบเบิลและคำถามทางวิญญาณ ใจผมยอมรับคำตอบของพวกเขาได้ง่ายดาย ผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าได้เรียนรู้สิ่งใดใหม่ แต่เป็นความรู้สึกว่าผมจำบางสิ่งที่ผมเคยรู้นานมากแล้วได้ เป็นสิ่งที่เรียบง่ายและเห็นได้ชัดเจนมาก ผมเฝ้าดูผู้สอนศาสนาและประทับใจที่วิถีชีวิตของพวกเขาแตกต่างกับผมมากแม้เราจะมีอายุเท่าๆ กัน ผมตระหนักได้ว่าผมต้องการความใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าแบบนั้น ผมอยากให้ชีวิตสะอาดขึ้น หลักคำสอนของพระคัมภีร์มอรมอนเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณผม ได้ชำระผมให้สะอาดและปลุกความปราถนาในตัวผมที่จะดำเนินชีวิตตามความจริง ผมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตและเข้าร่วมกับศาสนจักร การตัดสินใจนี้นำความสงบสุขมาสู่ผม ในที่สุดผมก็หยุดความกระหายนั้นได้ ผมให้ความสำคัญกับความเชื่อของผมเพราะสิ่งนั้นช่วยให้ผมเติบโตและดีขึ้น

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผู้คนส่วนใหญ่ของศาสนจักรนี้เน้นว่าศาสนานี้อยู่ในชีวิตของเราทุกวันและไม่ใช่เฉพาะวันอาทิตย์ นี่เป็นมากกว่าการใช้เวลาหลายชั่วโมงที่โบสถ์ เป็นมากกว่านั้น—นี่คือเป็นวิถีชีวิต การมองโลกและทัศนคติต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ว่าผมทำอะไร สิ่งแรกคือผมเป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ ศาสนจักรให้โอกาสผมมากมายที่จะอุทิศตนต่อหลักคำสอนของพระผู้ช่วยให้รอดผ่านการกระทำของผม ผมทำสิ่งต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมศาสนจักร และผมรักสิ่งที่ผมทำตอนนี้มาก—คือการสอนเด็กหนุ่มอายุ 12–18 ผมพยายามจะให้สิ่งที่ผมรู้สึกและได้เรียนรู้แก่พวกเขา: ว่าจะพัฒนาความซื่อสัตย์อย่างจริงใจต่อพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร จะเรียนรู้ในการเป็นสามีที่เปี่ยมด้วยความรักและบิดาที่ดีได้อย่างไร ทำอย่างไรถึงจะไม่สูญเสียคุณค่าและความเชื่อมั่นในโลก ซึ่งเต็มไปด้วยความขัดแย้ง และว่าพวกเขาจะรับมือกับความรู้สึกขัดแย้งได้อย่างไร ขณะนี้ผมกับภรรยาอยู่ในช่วงของชีวิตที่เราต้องอุทิศเวลาและพลังมากมายในการพัฒนาด้านการศึกษาและการงานอาชีพ เราแสวงหาที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตและเตรียมเป็นบิดามารดาที่ดี เราทั้งสองทำงานด้านจิตวิทยาและการศึกษา เมื่อเราอยู่ด้วยกัน เราจะสนทนาหลักธรรมอันลึกซึ้งของการพัฒนาบุคลิกภาพและการเลี้ยงดูเด็ก ผมคิดว่านี่คือพื้นฐานอย่างหนึ่งของความเชื่อของเรา—การสอนยุวชนรุ่นใหม่และช่วยพวกเขาให้เปิดเผยส่วนที่ลึกและสะอาดที่สุดของบุคลิกภาพของพวกเขา