mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Christian

  • Christian Vuissa
  • Christian Vuissa
  • Christian Vuissa
  • Christian Vuissa
  • Christian Vuissa
  • Christian Vuissa
  • Christian Vuissa
  • Christian Vuissa

เกี่ยวกับฉัน

ความสนใจหลายอย่างของผมอยู่ในข่ายศิลปะเชิงสร้างสรรค์ นั่นอาจเป็นเหตุผลที่ผมกลายเป็นผู้สร้างภาพยนตร์ก็เป็นได้ ประวัติศาสตร์ ดนตรี การถ่ายภาพ สถาปัตยกรรม—ทั้งหมดนี้ดำเนินไปด้วยกันในการบอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพยนตร์ สองสามปีที่ผ่านมาผมเริ่มมีเวลาว่างจำกัดลงทุกที การขี่จักรยานภูเขา การขี่จักรยาน และการเดินชมทัศนียภาพช่วยให้ผมผ่อนคลายและชุบพลังผมขึ้นมาอีกครั้ง ทั้งที่มีลูกสามคนแล้ว แต่ผมก็ยังชอบออกเดทบ่อยๆ เรามักจะออกไปดูหนังหรือรับประทานอาหารด้วยกัน การศึกษาเป็นของประทานอันประเสริฐในยุคสมัยของเรา ผมขอบพระทัยอย่างยิ่งสำหรับโอกาสที่ได้ศึกษาในสหรัฐอเมริกาและได้รับทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท ถ้าผมมีโอกาสเลือกตามใจชอบ ผมจะกลับไปเรียนต่อในอนาคต

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมพบความงดงาม ความจริง และแสงสว่างในคำสอนของพระคริสต์ที่สอนอยู่ในศาสนจักรของผมว่า พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ของเรา ทรงเอาพระทัยใส่เราเป็นส่วนตัวในความก้าวหน้าของเรา เราสามารถได้รับการนำจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นการส่วนตัวโดยผ่านประสบการณ์ทางวิญญาณ เราเข้าใจจุดประสงค์ของชีวิตบนแผ่นดินโลกนี้และสามารถเห็นจุดประสงค์นั้นได้จากมุมมองนิรันดร์ และเราได้รับของประทานและคำเชื้อเชิญจากพระเยซูคริสต์ให้กลับไปยังบ้านบนสวรรค์ของเราสักวันหนึ่ง ความไพบูลย์และความล้ำลึกของศาสนาที่ผมนับถือดึงดูดใจและเป็นแรงบันดาลใจให้ผม

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมเข้าร่วมศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่ออายุ 22 ปี ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะรับใช้พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์ เมื่ออายุ 24 ปีผมรับใช้เป็นอาสาสมัครผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในเยอรมนีเพื่อช่วยนำคนอื่นๆ เข้าใกล้คำสอนของพระคริสต์มากขึ้นและพิจารณาจุดประสงค์ของชีวิตบนโลกนี้ การมุ่งเน้นเป็นพิเศษในเรื่องทางวิญญาณเช่นนี้เป็นประสบการณ์อันล้ำเลิศสำหรับผม ผมเรียนรู้ว่าการสวดอ้อนวอนและการศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันจะทำให้เรามีสันติสุข ซึ่งเป็นสิ่งซึ่งหาได้ยากยิ่งในโลกปัจจุบันอันแสนวุ่นวาย ถึงวันนี้ผมพบสันติสุขในใจเมื่อศึกษาข่าวสารทางวิญญาณของพระผู้สร้างอย่างแข็งขัน นอกจากนี้ผมยังพยายามสะท้อนภาพความเข้มแข็งทางวิญญาณในชีวิตประจำวันให้เห็นในภาพยนตร์ของผมด้วย งานประเภทนี้มักเป็นประสบการณ์ทางวิญญาณที่ลึกซึ้งอย่างยิ่ง