mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Luis

  • Luis Navarro
  • Luis Navarro
  • Luis Navarro
  • Luis Navarro

เกี่ยวกับฉัน

ผมรักการรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทุกวัน ชีวิตเป็นเรื่องตื่นเต้นเมื่อคุณคิดว่าทุกวันเป็นการท้าทายและการผจญภัย ผมชอบอ่าน ฟัง และดูอะไรก็ได้ที่ผมรู้สึกว่าช่วยให้ผมเติบโต ผมชอบดูหนังด้วยและชอบไปดูหนังกับครอบครัว นั่นคือช่วงเวลาพักจากงานที่ผมโปรดปรานที่สุด! ผมเกิดและโตในซานโตโดมิงโก สาธารณรัฐโดมินิกัน (แคริบเบียน) และหาเลี้ยงชีพโดยทำสิ่งที่ผมชอบที่สุด: ออบแบบเครื่องหมายการค้า! ผมเป็นผู้บริหารด้านการโฆษณาและเป็นเจ้าหน้าที่สื่อสาร ผมมีความสุขกับโอกาสที่่จะช่วยธุรกิจและบริษัทต่างๆ จัดทำข่าวสารและสื่อสารไปยังลูกค้าของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผมยังแสวงหาแนวคิดใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ทั้งเพื่อตัวเองและผู้อื่น ผมเป็นพ่อของลูกๆ ที่สวยงามสองคนและเป็นสามีของเพื่อน ที่ปรึกษา และหุ้นส่วนที่ดีที่สุด (คือภรรยาสุดที่รัก) ครอบครัวคือส่วนที่ดีที่สุดของชีวิตผม ครอบครัวทำให้ชีวิตผมมีจุดประสงค์และมีรสชาติ สิ่งที่น่าสนใจก็คือ เมื่อยังเด็กผมเคยถามตนเองว่า 'ทำไมทุกคนทำเหมือนๆ กัน ผู้คนแต่งงาน มีลูกและเลี้ยงดูลูกๆ ทุกคนทำเหมือนๆ กัน!' เมื่อยังเล็กเราไม่เข้าใจ เมื่อเราโตขึ้นเราก็เข้าใจ ผมรู้สึกสุขใจเพียงใดที่สามารถทำได้เหมือนกับคนอื่น!

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนจักรตั้งแต่ยังเป็นเด็ก คุณย่าของผมเป็นสมาชิกศาสนจักรตั้งแต่ผมยังไม่เกิด คุณย่าคือผู้ที่สอนผมเกี่ยวกับศาสนจักร พร้อมคำสอนและหลักธรรม ผมจดจำการเรียนรู้ว่าครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์ นั่นคือสิ่งที่กระตุ้นผมมากที่สุดให้เรียนรู้มากขึ้นและในที่สุดก็รับบัพติศมา เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อผมอายุ 13 ปีขณะเดินทางไปนิวยอร์กในวันหยุดพักร้อน ที่นั่นผมมีโอกาสเข้าโบสถ์และรู้สึกถึงความรักของสมาชิกในที่ประุชุมนั้น ผมรู้สึกว่าผมอยู่ในครอบครัว และที่เหลือก็รู้กันอยู่ ผมสำนึกคุณอย่างลึกซึ้งที่ได้รู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และคำสอนของพระองค์ พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ผมมากมายนัก และผมรู้ว่าหลักธรรมที่ผมเรียนรู้เป็นความจริง เพราะผมดำเนินชีวิตตามนั้น ผมได้รับพรในทุกด้านของชีวิต

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมรับใช้สองปีในคณะเผยแผ่ที่คอสตาริกา นอกจากนี้ผมยังมีโอกาสรับใช้ในหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่างในศาสนจักร รวมถึงการเป็นครู ผู้นำเยาวชน ผู้ประสานงานการสั่งสอนพระกิตติคุณและอื่นๆ ปัจจุบันนี้ผมรับใช้เป็นอธิการของที่ประชุมของเรา วิธีเดียวที่งานนี้จะสำเร็จได้คือ ต้องพยายามอย่างสุดใจที่จะเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าและรักผู้อื่น ผมไม่ดีพร้อม แต่ผมพยายามเป็นเหมือนพระคริสต์ทุกๆ วันโดยทำตามพระประสงค์ของพระองค์และไม่ใช่ของผมเอง ด้วยความช่วยเหลือของพระองค์ งานนี้เป็นไปได้วันต่อวัน ผมคิดว่าสิ่งที่ทำให้ผมสุขใจที่สุดคือการที่ผมสามารถรู้จักพี่น้องแต่ละคนในระดับส่วนตัวมากขึ้นและเรียนรู้วิธีที่จะนำทางพวกเขามาสู่พระเยซูคริสต์เพื่อที่พระองค์จะทรงทำให้พวกเขาเข้มแข็งขึ้นและช่วยให้พวกเขาเติบโต