mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Icelza: มอรมอน.

สวัสดี ฉัน Icelza

เกี่ยวกับฉัน

ขณะนี้ดิฉีนเป็นแม่และภรรยา ดิฉันชอบแบ่งปันสิ่งที่เรามีเหมือนกันกับครอบครัว เช่นการเต้นรำ ร้องเพลงและแสดงละคร สิ่งที่ดิฉันโปรดปรานเสมอคือการอยู่ค่ายพักแรมและกิจกรรมนอกบ้านตอนค่ำ การวาดภาพระบายสีและการได้ผ่อนคลายขณะเขียนเพลง บทกวี และเห็นผลดีที่เกิดขึ้นจากการงานของคุณเมื่อคุณช่วยผู้อื่นให้มีสุขภาพดีขึ้น นี่คือความรู้สึกที่เป็นรางวัลที่แท้จริงที่สามารถมอบสุขภาพดีให้ผู้คนและรู้สึกดียิ่งกว่านั้นเมื่อได้ดูแลเด็กๆ

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

สิ่งหนึ่งที่ดิฉันซาบซึ้งคือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิธีที่ดิฉันได้รับการเตรียมให้รับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในชีวิต เพราะดิฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้อย่างสมบูรณ์มาก่อนเลยจนกระทั่งดิฉันเข้ามหาวิทยาลัยและถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ (ที่จะมีครอบครัวและจะเลือกใครมาเป็นสามี) ดิฉันทราบถึงความจริงเหล่านี้จากพระกิตติคุณ ดิฉันไม่สงสัยเลยว่าดิฉันได้รับการดูแลด้วยความรักของพระบิดาบนสวรรค์ที่ปกป้องและช่วยเหลือดิฉัน ปัจจุบันดิฉันสามารถยืนยันเรื่องนี้ได้ขณะรู้สึกอยู่ตลอดเวลาถึงความรักของพระผู้ช่วยให้รอด ดิฉันเห็นรัศมีภาพของพระองค์ในการสร้างจักรวาลและในครอบครัวดิฉัน ซึ่งเป็นความรู้อันล้ำค่าที่ดิฉันแบ่งปันกับลูกๆ ด้วยความยินดี

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

เมื่อใดก็ตามที่มีโอกาสแบ่งปันพระกิตติคุณกับผู้คนจงทำให้เต็มที่ เพราะมีปัญหามากมายในสังคมที่แก้ไขได้และคำตอบอยู่ในงานเขียนและโปรแกรมที่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์มีให้ ดิฉันไม่มีความสงสัยเลยเมื่อต้องสนทนาเรื่องที่ช่วยเราให้เป็นคนที่ดีขึ้นและเป็นครอบครัวที่ดีขึ้น