mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Nuria

  • Nuria Martinez
  • Nuria Martinez
  • Nuria Martinez
  • Nuria Martinez
  • Nuria Martinez

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันเป็นคนเรียบง่ายที่ดำเนินชีวิตในความรู้สึกสำนึกคุณสำหรับการดำเนินชีวิตอย่างไร ที่ไหน และกับใคร เริ่มด้วยกับใคร ครอบครัวเล็กๆ ของดิฉันประกอบด้วยสามีแสนวิเศษและลูกสาวสองคนที่งดงามของเรา สำหรับการดำเนินชีวิตอย่างไร: ดิฉันมีโอกาสที่จะทำและเป็นสองสิ่งที่ดิฉันต้องการทำและเป็นมาตลอด คือเป็นแม่และอบรมสั่งสอนผู้อื่นผ่านเสียงดนตรี ข้อสุดท้าย แต่เป็นข้อที่สำคัญไม่น้อย คือที่ไหน: ดิฉันมีโอกาสอาศัยอยู่ที่เกาะเปอร์โตริโกอันเป็นที่รักของดิฉันซึ่งดิฉันเติบโตมา เราเคยอาศัยอยู่ที่สถานที่อื่นๆ ที่สวยงามมาก แต่เรามีพรยิ่งใหญ่ของการได้ดำเนินชีวิตและเลี้ยงดูครอบครัวของเราในสถานที่สวยงามมันอาจไม่ได้เป็นที่ที่สมบรูณ์แบบ แต่เรารู้สึกว่าเป็นของเรา และเราพยายามมีส่วนช่วยทุกวิธีที่เราทำได้ อีกอย่าง ดิฉันมีความฝันอยากไปเยี่ยมชมอิตาลีสักวันหนึ่ง ดิฉันอยากรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพ และมื้ออาหารที่ชื่นชอบคืออาหารเช้า

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ดิฉันสามารถเริ่มการสนทนาเกี่ยวกับทุกสิ่งที่ดิฉันได้ัรับจากการเป็นมอรมอน: การนำทาง ความแน่วแน่ ความหวัง ทัศนคติ ความรู้ พรนับไม่ถ้วน อื่นๆ ดิฉันอาจพิจารณาสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดว่าเป็นเหตุผลของการเป็นมอรมอน อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านั้นเป็นแค่ผล ไม่ใช่เหตุผลจริงๆ ดิฉันเป็นมอรมอนเพราะว่าดิฉันรู้สึกและรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าได้ฟื้นฟูศาสนจักรที่แท้จริงของพระองค์โดยผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ และพร้อมกันนั้น ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ดิฉันเป็นมอรมอนเพราะดิฉันรู้สึกและรู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการเก็บรักษาเพื่อวันเวลาของเรา และเป็นพระคำของพระผู้เป็นเจ้า ดิฉันเป็นมอรมอนเพราะดิฉันรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้ายังตรัสกับมนุษย์ และพระองค์ทรงทำเช่นนั้นโดยผ่านศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิต ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ดิฉันเป็นมอรมอนเพราะดิฉันถามคำถามและได้รับคำตอบ และดิฉันยืนยันสิ่งนั้นทุกวัน

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

สิ่งที่ดิฉันทำคือช่วยผู้อื่นโดยผ่านเสียงดนตรี ดิฉันมีโอกาสช่วยเด็กๆ เรียนบทเพลงที่สอนพวกเขาเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และสิ่งที่พระองค์ทรงสอนและทรงปฏิบัติ น่าประทับใจที่บทเพลงอันเรียบง่ายสามารถเข้ากับการสอนและการช่วยเหลือพวกเขาให้รู้สึกถึงความจริงเหล่านั้นได้ ดิฉันไม่เคยเหน็ดเหนื่อยกับการสอน การเห็นความกระตือรือร้นในดวงตาของพวกเขาเมื่อพวกเขาเห็นสิ่งใหม่ๆ การที่พวกเขาฝึกฝน และเชี่ยวชาญสิ่งนั้น พวกเขาชอบมากเมื่อดิฉันพาพวกเขาไปที่เปียโน ดิฉันชอบที่สามารถุใช้ความรู้ของดิฉันในการมีส่วนช่วยในโปรแกรมดนตรีต่างๆ ที่หนุนใจผู้ที่มีส่วนร่วมและเช่นกันกับผู้รับฟัง ต้องใช้เวลาและความพยายามมาก แต่ท้ายที่สุด หากหัวใจเพียงดวงเดียวอ่อนโยนลงโดยผ่านเสียงดนตรี นั่นช่างเป็นสิ่งที่คุ้มค่า