mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Kristy

  • Kristy Glass
  • Kristy Glass
  • Kristy Glass
  • Kristy Glass
  • Kristy Glass
  • Kristy Glass
  • Kristy Glass
  • Kristy Glass

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันเป็นภรรยา เป็นแม่ของลูกสาวสองคน เป็นนักแสดงอาชีพทำงานในนครนิวยอร์ก ดิฉันเป็นคุณแม่ในสมาคมผู้ปกครองและครู ดิฉันเป็นนักเขียนบล็อก เป็นช่างภาพสมัครเล่นและเป็นศิลปินเส้นใย ดิฉันค้นพบตัวเองขณะเดินไปตามถนนของเมืองนี้ ดิฉันเป็นมอรมอน

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ถึงแม้ดิฉันได้รับการเลี้ยงดูให้เป็นมอรมอน แต่ดิฉันเปลี่ยนใจเลื่อมใสจริง ๆ เมื่อโตแล้ว ช่วงกำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นดิฉันตัดสินใจทดลองสิ่งหนึ่ง ดิฉันจะเชื่อฟังพระบัญญัติทุกข้อที่มอบให้ดิฉันและรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น หลังจากศรัทธา การสวดอ้อนวอน การอุทิศตน และเวลาสักพักหนึ่งดิฉันพบว่าการเชื่อฟังนั้น = พร สูตรดังกล่าวเป็นความจริงเสมอและไม่เคยทำให้ดิฉันผิดหวังเลย นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมดิฉันจึงเป็นมอรมอน

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ในกิจวัตรประจำวันดิฉันทำอย่างดีที่สุดในการกล่าวคำสวดอ้อนวอนส่วนตัวและอ่านพระคัมภีร์ ดิฉันพบว่าเมื่อดิฉันบรรลุเป้าหมายประจำวันเหล่านี้ ดิฉันมีวันที่ดีขึ้นมากไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม นอกจากนั้นดิฉันยังสนับสนุนสามีเมื่อเขารับใช้เป็นอธิการของที่ประชุมเรา และสอนเด็กอายุสามขวบในชั้นเรียนปฐมวัยด้วย