mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Butch Horsford

  • Butch Horsford
  • Butch Horsford
  • Butch Horsford
  • Butch Horsford
  • Butch Horsford
  • Butch Horsford
  • Butch Horsford
  • Butch Horsford

เกี่ยวกับฉัน

ผมเป็นฝาแฝดและหนึ่งในพี่น้องแปดคน ผมเล่นรักบี้ตั้งแต่อายุ 4 ขวบ และชอบกีฬาเกือบทุกชนิด ผมเข้าโรงเรียนประจำ 4 ปี รับใช้งานเผยแผ่ 2 ปี แต่งงานอย่างมีความสุขกับหวานใจของผมมา 30 ปี เรามีลูก 6 คน ลูกชาย 2 คน ลูกสาว 4 คน เราทำงานกลางแจ้งเสมอ ส่วนงานอดิเรก ผมชอบทำงานไม้และสร้างเครื่องเรือน ผมฟังเพลงเพื่อผ่อนคลาย

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมได้รับการเลี้ยงดูมาโดยบิดามารดาผู้เปี่ยมศรัทธา คุณแม่เป็นสมาชิกรุ่นที่สาม คุณพ่อเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง ผมได้รับการสอนโดยแบบอย่างในครอบครัวที่ดีและเลือกทำตามคำสอนนั้นตลอดมา พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ทำให้เกิดสันติสุขในใจและให้แนวทางในชีวิตไม่ว่าผมกับครอบครัวจะเผชิญการท้าทายหรือความผิดหวังใดๆ ก็ตาม โดยส่วนใหญ่ครอบครัวเราจะมีเวลาแห่งความสุขและหรรษาร่วมกัน นี่ช่วยให้เราเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนและได้คบหากับผู้คนดีๆ มากมาย ศาสนจักรเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผม และเมื่อผมพยายามปรับปรุงตัวเองด้านใดด้านหนึ่งในแต่ละวัน ผมสามารถเข้าใจตนเองมากขึ้น เข้าใจและซาบซึ้งในผู้อื่นมากขึ้น ผมรู้ว่าผมมีพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงรักและทรงเข้าใจผมและเราทุกคน

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมชอบอาศัยอยู่ในประเทศนี้และในชุมชนของเรา และพยายามช่วยให้สถานที่นี้น่าอยู่ขึ้น ผมอยู่ในคณะกรรมการโรงเรียน ช่วยเหลือเด็กของเราให้ได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด ผมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการดูแลด้านนันทนาการและการอนุรักษ์ของชุมชน หลังจากรับใช้งานเผยแผ่ 2 ปีให้ศาสนจักร ผมก็แต่งงานกับภรรยาและไม่เคยย้ายไปไหนเกินรัศมี 10 กิโลเมตร ดังนั้นเราจึงมีเพื่อนที่รู้จักกันมาชั่วชีวิตมากมาย เราพยายามสนับสนุนชุมชนของเรา เป็นพลเมืองดี และแบบอย่างที่ดี หลายปีแล้วที่ผมทำงานกับเยาวชนและช่วยเหลือผู้ใหญ่เสริมสร้างชีวิตส่วนตัวพวกเขา รวมถึงชีวิตแต่งงานและครอบครัวด้วย