mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Andres

  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez

เกี่ยวกับฉัน

ผมมาจากสภาพอากาศอบอุ่น และผมชอบกิจกรรมกลางแจ้ง ผมชอบไปตั้งแคมป์แถวทะเลสาบ ชายหาด หรือภูเขาอย่างมาก ผมชอบใช้เวลาสุดสัปดาห์กับครอบครัว ว่ายน้ำ เล่นสกี พายเรือเล่น หรือแค่พักผ่อนสบายๆ กับครอบครัว ช่วงเวลาเหล่านี้คือช่วงที่ผมมีความสุขมากที่สุด ผมมีครอบครัวที่พิเศษมาก ภรรยาสุดที่รักของผมเป็นสตรีที่พิเศษมากมาตลอด 20 กว่าปี เรามีลูกสาวแสนสวยอายุ 15 ปี และลูกชายนักกีฬาอายุ 17 ปี พวกเขาคือความสุขและปีติของผม การเป็นสมาชิกในศาสนจักรนี้ช่วยให้ผมเข้าใจมากขึ้นว่าควรจะเป็นพ่อ สามี พี่น้อง และประชาชนอย่างไร และยังช่วยให้ผมเข้าใจว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมทำได้นั้นอยู่ภายในรั้วบ้านของผม ผมได้เรียนรู้ว่าหน้าที่หลักของผมคือดูแลและรับใช้ครอบครัว ผมจะไม่ยอมแลกพวกเขากับสิ่งใดก็ตามในโลกนี้

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมเติบโตมาโดยเป็นสมาชิกศาสนจักรนี้ และเมื่อผมเป็นผู้ใหญ่ ผมจึงเข้าใจและรู้ว่าทำไมผมจึงเป็นมอรมอน ผมสรุปว่าผมเป็นมอรมอนเพราะผมเชื่อว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นนิรันดร์ แม้แต่ความตายก็ไม่สามารถทำลายได้ ผมเป็นมอรมอนเพราะผมเชื่อว่าเมื่อรวมกันเป็นครอบครัว เราจะปกป้องกันและกันให้พ้นจากภัยของโลกนี้ได้ เราจะช่วยกันและกันให้รักษาความสะอาดทางศีลธรรมและจดจำได้ว่าเราคือครอบครัวนิรันดร์ ผมเป็นมอรมอนเพราะผมเข้าใจว่าผมคือลูกของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรักผม และผมรักพระองค์ พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงมีตัวตนอยู่จริง จับต้องได้ และเราทุกคนเข้าถึงได้ ผมเป็นมอรมอนเพราะผมเข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องมีพระผู้ช่วยให้รอด พระผู้ไถ่ เพื่อช่วยเรากลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ทรงสร้างเรา ผมเป็นมอรมอนเพราะผมรู้ถึงบทบาทหน้าที่อันสำคัญยิ่งของสตรีในการสร้างและการดำเนินแผนแห่งความสุขนั้น แต่ที่สำคัญกว่านั้น ผมเป็นมอรมอนเพราะผมรู้ว่าวันหนึ่ง ผมจะได้อยู่ด้วยกันกับคนที่ผมรักชั่วนิรันดร์

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมทำสุดความสามารถเพื่อจะเป็นคนดีและซื่อสัตย์ในทุกสิ่งที่ผมทำ ปัจจุบันนี้ผมมีตำแหน่งในศาสนจักรซึ่งผมรับใช้ผู้คนประมาณ 3,500 คน ผมอุทิศเวลา 12 ถึง 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อรับใช้และช่วยเหลือพวกเขา ผมมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อเยาวชนอายุ 12 ถึง 18 ปีและพยายามช่วยพวกเขาลงทะเบียนในโปรแกรมลูกเสือ เป็นประชาชนที่ดี และเป็นลูกที่ดี ผมพยายามสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาสะอาดทางศีลธรรมและเชื่อฟังพระบัญญัติและกฏหมายในท้องที่ เรามองหาโอกาสรับใช้ที่มีความหมายต่อผู้คนในละแวกบ้านของเราเสมอ ทุกๆ เดือนผมกับลูกชายจะไปเยี่ยมสามถึงสี่ครอบครัวที่เราได้รับมอบหมายให้ดูแลและทำให้แน่ใจว่าความต้องการทุกอย่างของพวกเขาได้รับการดูแล เราไปบ้านพวกเขาเพื่อแบ่งปันข่าวสารแห่งความหวัง ความรัก และศรัทธา สิ่งนี้คือโอกาสดีที่จะรับใช้ผู้อื่นและรักเพื่อนบ้านของเราไม่ว่าพวกเขาจะอายุเท่าใด เพศอะไร มาจากไหน หรือสัญชาติอะไร