mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Nelisa

  • Nelisa Wolfgramm
  • Nelisa Wolfgramm
  • Nelisa Wolfgramm
  • Nelisa Wolfgramm
  • Nelisa Wolfgramm
  • Nelisa Wolfgramm
  • Nelisa Wolfgramm
  • Nelisa Wolfgramm

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันมาจากสถานที่สวยงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง นั่นคือนอร์เทิร์นบีชเชสในเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ตลอดอาชีพการทำงานของดิฉันเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและการพัฒนา ดิฉันสอนในธุรกิจหลายรูปแบบซึ่งรวมถึงการจ้างงาน สุขภาพ และราชทัณฑ์ มีบางอย่างน่าพอใจเกี่ยวกับการถ่ายทอดข้อมูลในวิธีที่สนุกสนานและจุดประกายความสนใจให้ผู้อื่นต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดิฉันเคยสอนวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่กกฎหมายการจ้างงาน ทักษะการสัมภาษณ์ การจัดการความขัดแย้ง และการรวบรวมข้อมูลผู้กระทำความผิด แต่ลึก ๆ แล้วดิฉันเป็นพวกบ้าเรียน…แต่ก็ชอบมากนะ! เวลาที่ไม่ได้ทำงานดิฉันจะไปชายหาด วิ่ง ว่ายน้ำ ศึกษา ชอปปิ้ง อ่านหนังสือ หรือไม่ก็เพลิดเพลินไปกับการใช้เวลากับเพื่อนฝูง

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ดิฉันเชื่อว่าบทเรียนสำคัญที่สุดในชีวิตมาจากความรู้สึกมากกว่าการได้ยิน และเมื่อสวดอ้อนวอนเพื่อค้นหาว่าศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจริงหรือไม่ ดิฉันรู้สึกว่าจริงและยังจริงอยู่ ดิฉันสวดอ้อนวอน พระเจ้าทรงตอบ และดิฉันปฏิบัติตาม

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ดิฉันทำงานเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย และตั้งแต่นั้นก็ทำหน้าที่เป็นผู้นำและครูพี่เลี้ยงให้แก่เยาวชน ทั้งที่เป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและไม่ใช่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายในชุมชนที่ดิฉันอาศัยอยู่ บทบาทของดิฉันในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและฝึกอบรมครูในศาสนจักรที่ได้รับมอบหมายให้สอนเด็กในองค์การปฐมวัย องค์การปฐมวัยดูแลการสอนเด็กที่อายุระหว่าง 1-12 ขวบ ดิฉันเป็นอาสาสมัครให้กับตำรวจนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งบทบาทของดิฉันคือฝึกอบรมอาสาสมัครคนอื่น ๆ และเป็นทนายแก้ต่างให้แก่ผู้เยาว์ที่ถูกฟ้องร้องทางกฎหมาย