mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Elizabeth

  • Elizabeth Barkley
  • Elizabeth Barkley
  • Elizabeth Barkley
  • Elizabeth Barkley
  • Elizabeth Barkley
  • Elizabeth Barkley
  • Elizabeth Barkley
  • Elizabeth Barkley

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันเป็นคุณแม่ตัวคนเดียว เป็นคุณย่าคุณยาย เป็นคุณทวด เป็นแม่บุญธรรม และเป็นแม่อุปถัมภ์ ดิฉันมีความคิดที่จะเป็นแม่มาโดยตลอด ความหลงใหลอย่างแรกของดิฉันคือการเป็นแม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแม่ของเด็กทารก ดิฉันชอบใช้เวลาอยู่กับลูก ๆ และพาพวกเขาไปในที่ต่าง ๆ ทำให้ดิฉันรู้สึกว่าตนเองเด็กลงเมื่อใช้ชีวิตโดยผ่านลูก ๆ เมื่อต้องการเวลาส่วนตัว ดิฉันชอบไปที่ร้านขายของเก่า แล้วหาของมาดัดแปลงทำให้มันใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง ดิฉันชอบซ่อมแซมสิ่งของและทำให้มันสวยงาม และชอบหาซื้อของให้ได้ราคาดี

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ทั้งชีวิตดิฉันค้นหาครอบครัวในศาสนจักรของดิฉันมาโดยตลอด ทุกโบสถ์ที่ดิฉันไปล้วนทิ้งให้ฉันรู้สึกไม่พอใจ จนฉันได้พบกับผู้สอนศาสนาและมาที่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ดิฉันจึงรู้สึกว่าได้รับความรักจากผู้คนและในที่สุดก็ได้พบกับ “ครอบครัว” ซึ่งดิฉันค้นหามานาน ดิฉันรู้สึกว่าได้รับความรักมากยิ่งขึ้นจากผู้คนในศาสนจักรมากกว่าจากครอบครัวของดิฉันเองเสียอีก ตลอดชีวิตดิฉันอยากรู้มาตลอดว่าควรดำเนินชีวิตอย่างไร แต่ไม่มีใครสอนดิฉันเรื่องนี้จนกระทั่งดิฉันเป็นมอรมอน ดิฉันอาจดูแตกต่างจากผู้คนที่อยู่รายรอบ แต่ครอบครัวในศาสนจักรแห่งนี้รักดิฉันเพราะตัวตนภายในของดิฉัน นั่นคือความรักที่ดิฉันรู้สึกได้เมื่ออยู่รอบข้างพวกเขา

เรื่องราวส่วนตัว

ท่านเคยได้รับคำตอบการสวดอ้อนวอนโดยวิธีใดบ้าง

วันหนึ่งก่อนที่จะเข้าร่วมกับศาสนจักร ดิฉันมีปัญหามากกับการเลี้ยงลูกบุญธรรมคนหนึ่ง ดิฉันคิดทบทวนแล้วสงสัยว่าบางทีลูกคนนี้อาจต้องการอยู่กับครอบครัวอื่นที่มีพ่อแม่พร้อมหน้า มีบางอย่างบอกดิฉันให้ออกไปข้างนอกและไปที่ร้านค้า หลังจากซื้อของเสร็จแล้ว ดิฉันเดินออกมาจากร้านและรู้สึกแย่มาก ดิฉันไม่อยากเลิกล้มความตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกคนนี้ ดิฉันยังอยากจะเลี้ยงดูเขา แต่ก็ยังกังวลว่าถ้าคิดอย่างนั้นดิฉันจะเห็นแก่ตัวไปหรือเปล่า และสงสัยว่าจะดีกว่าไหมถ้าเขาไปอยู่กับครอบครัวอื่น ดิฉันจำได้ว่าตอนนั้นดิฉันสวดอ้อนวอนทูลขอความช่วยเหลือ ร้องไห้และเป็นกังวลว่าจะต้องเลิกเลี้ยงดูลูกคนนี้ ดิฉันเงยหน้าขึ้นมาพบกับผู้สอนศาสนาสองคน เสมือนหนึ่งว่ามีเทพสององค์กำลังตอบคำสวดอ้อนวอนของดิฉัน เมื่อพวกเขาพูดคุยกับดิฉัน ดิฉันรู้สึกถึงความสงบและทราบว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของดิฉันผ่านพวกเขา ผู้สอนศาสนาสอนดิฉันจนครบหนึ่งปีครึ่งและไม่เคยย่อท้อกับดิฉัน หลังจากเข้าโบสถ์นั้นออกโบสถ์นี้ ท้ายที่สุดแล้วดิฉันจึงเข้าร่วมกับศาสนจักร ดิฉันยังไม่อยากรับบัพติศมาจนกว่าจะแน่ใจว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ดิฉันสวดอ้อนวอนถึงเรื่องนี้ และนั่นเป็นวิธีที่ดิฉันได้รู้ว่าการบัพติศมาต้องเกิดขึ้นและเป็นสิ่งถูกต้องที่ดิฉันจะทำในช่วงเวลานั้นของชีวิต

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ดิฉันดำเนินชีวิตตามศรัทธาโดยการสอนลูกๆ ดิฉันสอนพวกเขาเกี่ยวกับศรัทธา ความกตัญญู การรับใช้ การสวดอ้อนวอน และวิธีปฏิบัติต่อผู้อื่น และดิฉันยังพยายามสอนโดยการแบบอย่างอีกด้วย ดิฉันมีลูกบุญธรรมห้าคน เรามักจะไปโบสถ์ในวันอาทิตย์ เรามีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกอย่างของศาสนจักร แม้ในระหว่างสัปดาห์ ดิฉันพยายามสอนลูก ๆ โดยทำตามคำแนะนำจาก ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก