mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Erick: มอรมอน.

สวัสดี ฉัน Erick

เกี่ยวกับฉัน

ผมเติบโตมาในเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่งพร้อมกับเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์และมีเพื่อนดี ๆ ที่ทำให้ผมมีงานยุ่งตั้งแต่ยังเด็ก ผมชอบกีฬาและชอบอยู่กลางแจ้ง ผมคิดว่าผมเป็นเด็กคนเดียวในละแวกบ้านผมที่ชอบทำงานในสนามหญ้า หลังจบมัธยมปลาย ผมเข้าประจำการกองทัพและรักงานนี้ตั้งแต่นั้นมา ผมรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาในสวีเดนเป็นเวลาสองปี ผมชอบผู้คนที่ยอดเยี่ยมเหล่านั้น ผู้ที่เรียกประเทศนั้นว่าบ้าน และข่าวสารงดงามที่ผมมีแบ่งปัน ผมประจำการในฐานทัพอยู่ 18 เดือน ที่หมายคือ...อิรัก ผมได้รับบาดเจ็บขณะอยู่ที่นั่น แต่รู้สึกขอบคุณที่ได้กลับบ้านเพื่อทำความฝันของผมให้เป็นจริง ผมแต่งงานกับคู่รักของผมและมีเจ้าลันด์น้อยสองคนซึ่งเติมเต็มชีวิตในแต่ละวัน ชีวิตมีแต่เรื่องดี ๆ

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมก็แค่ประยุกต์ใช้คำสัญญาที่อยู่ในบทสุดท้ายของ “พระคัมภีร์มอรมอน” ซึ่งกล่าวว่า ถ้าหากท่านอ่านเรื่องราวบนหน้าหนังสือพิเศษเหล่านั้น แล้วทูลถามพระผู้เป็นเจ้าว่าเรื่องเหล่านี้จริงหรือไม่ ด้วยเจตนาแท้จริง…ว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงแสดงความจริงของเรื่องให้ประจักษ์แก่เรา ผมทำเช่นนั้น.... และตอนนี้ผมรู้ด้วยตนเองว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งคู่กับพระคัมภีร์ไบเบิล ถึงความจริงของพระบิดาบนสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงรักเรา ผู้ซึ่งทรงพระชนม์และสิ้นพระชนม์เพื่อเราทุกคน

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมพยายามเริ่มต้นแต่ละวันด้วยการสวดอ้อนวอน ผมกับภรรยาอ่านพระคัมภีร์และหนังสือที่ยกระดับจิตใจด้วยกัน บางครั้งเราถึงกับนั่งลงที่เปียโนและร้องเพลงสวด ส่วนใหญ่แล้วผมพยายามดำเนินชีวิตแต่ละวันด้วยความซาบซึ้งสำหรับวันนั้น สำหรับพรในวันนั้นและของประทานในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต และสำหรับสิ่งที่กลายเป็นความทรงจำ ชีวิตเป็นเรื่องพิเศษ ผมรู้สึกว่ายิ่งเราดำเนินชีวิตได้สมบูรณ์ที่สุดเท่าใด เราก็ยิ่งแสดงให้พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นว่าเราซาบซึ้งในชีวิตนี้เท่านั้น