mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Javier

  • Javier Chavez
  • Javier Chavez
  • Javier Chavez
  • Javier Chavez
  • Javier Chavez
  • Javier Chavez
  • Javier Chavez
  • Javier Chavez

เกี่ยวกับฉัน

ผมเป็นนักศึกษาแพทย์และจะเริ่มเป็นแพทย์ฝึกหัดสาขาสูติศาสตร์ในเดือนกรกฎาคม ผมเป็นสามีของผู้หญิงที่น่าทึ่งและเป็นพ่อของหนุ่มน้อยที่น่ารักที่สุด ผมทำงานในชุมชนคนเชื้อสายสเปน โดยส่วนใหญ่เน้นด้านการดูแลรักษาสุขภาพและการเป็นครูพี่เลี้ยง เมื่อใดที่ผมพอมีเวลาเป็นของตัวเอง ผมชอบจดจ่ออยู่กับดนตรี หนังสือประวัติศาสตร์และกีฬาต่างๆ อาจมีคนเห็นผมอยู่ตามทางวิ่งในเมือง วิ่งเหยาะๆ กับเจ้าวินเซนต์ สุนัขโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ผู้ซื่อสัตย์ของผมก็เป็นได้

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

การเป็นมอรมอนช่วยให้ผมเป็นคนในแบบที่ผมอยากเป็น ทำให้ผมเป็นสามีและเป็นพ่อที่ดีขึ้นโดยหันเหการใส่ใจความต้องการของตนเองมาเป็นความต้องการของครอบครัว ทำให้ผมเป็นหมอที่ดีขึ้นเพราะสิ่งนั้นช่วยให้ผมเห็นคนไข้ทุกคนเป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าเดียวกัน ความเชื่อที่ผมมีต่อพระคริสต์เป็นแรงผลักดันต่อการเลือกงานอาชีพและการตัดสินใจที่ผมจะมีส่วนร่วมในชุมชน หลายคนเห็นวิทยาศาสตร์กับศาสนาเป็นสิ่งตรงกันข้ามกัน แต่ผมไม่คิดอย่างนั้น ผมคิดว่าทั้งสองเรื่องเป็นการแสวงหาความจริงโดยบริสุทธิ์ใจ และผมได้รับพรที่มีทั้งสองสิ่งนี้ในชีวิต

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมสอนโรงเรียนวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นการเรียกที่ผมชอบมาก การเรียกนี้เปิดโอกาสให้ผมขวนขวายศึกษาพระคัมภีร์ และดึงสาระสำคัญตลอดจนบทเรียนที่นำไปใช้กับชีวิตผมและชีวิตเพื่อนสมาชิกได้ทุกช่วงเวลาอย่างแท้จริง