mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Tessa

  • Tessa Winger
  • Tessa Winger
  • Tessa Winger
  • Tessa Winger
  • Tessa Winger
  • Tessa Winger
  • Tessa Winger
  • Tessa Winger

เกี่ยวกับฉัน

หนึ่งปีครึ่งที่แล้ว ดิฉันหลงสนุกสนานไปกับการเป็นภรรยาและแม่ของลูกเล็กสองคน (วัย 2 และ 3 ขวบ) และการปรับตัวให้คุ้นเคยจากการย้ายมาฝั่งตะวันออกเมื่อไม่นานมานี้ ดิฉันช่วยสอนชั้นเตรียมอนุบาลให้ลูกสาวและพยายามดูแลบ้านเช่นแม่ที่อยู่บ้านคนหนึ่ง ชีวิตยอดเยี่ยมมาก! ท่ามกลางสิ่งทั้งมวล ดิฉันได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กินระยะที่ 4 นับแต่นั้นมาชีวิตของดิฉันต้องวนเวียนอยู่กับการนัดตรวจเช็คกับหมอและการรักษาด้วยเคมีบำบัด ขณะเดียวกันก็พยายามทำหน้าที่ภรรยาและแม่อย่างดีที่สุดต่อไป ดิฉันได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดและสุดท้ายก็ทุเลาลงเพียงเพื่อจะรับการวินิจฉัยอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2012 … มะเร็งกลับมาและดิฉันต่อสู้กับมะเร็งอีกครั้งด้วยการบำบัดที่นำสมัยที่สุดและจะได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกจากพี่ชายในฤดูร้อนนี้ ดิฉันฝ่าฟันมาได้ด้วยการหนุนใจจากพระผู้เป็นเจ้า ด้วยคนในชุมชนที่ยินดีช่วยดูแลลูกๆ รวมทั้งอาหารและคำสวดอ้อนวอน ตลอดจนสามีและญาติพี่น้องที่น่ารักพร้อมกับศรัทธาที่แข็งแกร่งจากประสบการณ์ฝ่ามะเร็งครั้งแรกเมื่อสิบสองปีที่แล้วของดิฉัน

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ดิฉันเป็นมอรมอนเพราะศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าของดิฉันและความเชื่ออย่างแรงกล้าถึงความสำคัญของครอบครัว ดิฉันเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจว่าครอบครัวของดิฉันจะมีความสุขและมีชีวิตนิรันดร์โดยผ่านทางคำสอนของพระเยซูคริสต์ ศาสนจักรมอรมอนสนับสนุนความเชื่อนี้และจัดสรรโปรแกรมและคำสอนต่างๆ ที่ช่วยให้ครอบครัวดิฉันพยายามบรรลุศักยภาพสูงสุดของเรา

เรื่องราวส่วนตัว

การเข้าร่วมพิธีต่างๆ ของศาสนจักรช่วยท่านอย่างไร

การเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ของศาสนจักรช่วยให้ดิฉันมุ่งมั่นผ่านความสับสนวุ่นวายตลอดสัปดาห์ไปได้ ประจักษ์พยานส่วนตัวของหลายๆ คนที่ดิฉันได้ยินในแต่ละครั้งที่เข้าร่วมการประชุมช่วยสร้างประจักษ์พยานของดิฉันเองและเสริมความแข็งแกร่งให้ศรัทธาส่วนตัวของดิฉันด้วย

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ดิฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อโดยการสวดอ้อนวอนเป็นส่วนตัวและเป็นครอบครัวทุกวัน ดิฉันสอนลูกๆ เรื่องความรักและความเห็นอกเห็นใจ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ ของพระเยซูคริสต์ ดิฉันพยายามปฏิบัติต่อเพื่อนบ้านดังที่ดิฉันเชื่อว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะทรงปฏิบัติ ดิฉันเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ของศาสนจักรในวันอาทิตย์และช่วยสอนเด็กวัย 3-12 ขวบ ซึ่งช่วยให้ดิฉันเรียนรู้และเข้าใจพระกิตติคุณมากขึ้น