mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Helmut

  • Helmut Wondra
  • Helmut Wondra
  • Helmut Wondra
  • Helmut Wondra
  • Helmut Wondra
  • Helmut Wondra
  • Helmut Wondra
  • Helmut Wondra

เกี่ยวกับฉัน

การเติบโตในกรุงเวียนนามากับคุณพ่อของผมที่ทำงานในโรงละคร ทำให้ผมได้เรียนรู้วัฒนธรรมและศิลปะตั้งแต่ยังเด็ก ผมสนใจวรรณคดีและการละครมาโดยตลอด สนใจงานวิจิตรศิลป์และงานดนตรีดี ๆ ทุกประเภท ผมชอบเดินทางและงานของผมเป็นส่วนผสมชั้นยอดระหว่างดนตรีกับการเดินทาง เนื่องจากผมจัดคอนเสิร์ตให้การท่องเที่ยวในออสเตรียและประเทศเพื่อนบ้าน ผมพอใจมากที่ได้ช่วยสร้างสรรค์ประสบการณ์อันมีความหมายให้แก่ผู้อื่น เมื่อผมพอจะมีเวลาว่าง ผมชอบออกไปวิ่งและปีนเขา – ผมรักธรรมชาติและอาหารอร่อยๆ สำหรับผมแล้ว ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการได้สนุกสนานกับเพื่อน ๆ และครอบครัวในร้านเวียนนีสคอฟฟีเฮาส์หรือร้านฮอยริเกอร์ ส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตผมคือครอบครัว ภรรยาที่แสนดีของผมเป็นเพื่อนสนิทมาตั้งแต่ผมยังเป็นวัยรุ่นก่อนที่เธอจะกลายมาเป็นคนรัก เราคิดอยากมีลูกกันมาตลอด แต่อยู่มาระยะหนึ่งก็ดูเหมือนว่าฝันนี้คงจะไม่บรรลุผล นี่เป็นสาเหตุให้เรารู้สึกว่าได้รับพรเหลือเกินที่มีลูกชายน่าทึ่ง 2 คนที่นำกิจกรรมหลากหลายและปีติมาสู่ชีวิตเรา

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมเติบโตมาในครอบครัวที่มีศรัทธามั่นคง คุณแม่ผมเป็นมอรมอนโดยกำเนิด และคุณพ่อผมเข้าร่วมศาสนจักรสมัยที่ท่านยังเป็นนักศึกษาวิชาปรัชญาและการละคร ศาสนาของเรามักจะมีบทบาทสำคัญในครอบครัวเราเสมอผมเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมายจากแบบอย่างของคุณพ่อคุณแม่ ผมรู้สึกถึงอิทธิพลของพระบิดาบนสวรรค์ในชีวิตผมตลอดเวลา ผมเชื่อในพระองค์และพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์เสมอ แน่นอนว่ามีบางเวลาที่ผมมีข้อกังขาและสงสัยบ้างเมื่อครั้งเป็นวัยรุ่น แต่โดยการศึกษาพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์และสวดอ้อนวอนเป็นประจำ ทำให้ศรัทธาผมเพิ่มพูนขึ้น ผมตัดสินใจรับใช้งานเผยแผ่เพื่อช่วยให้ผู้อื่นพัฒนาสัมพันธภาพส่วนตัวของพวกเขากับพระผู้เป็นเจ้า ประสบการณ์พิเศษที่ผมมีในช่วงสองปีนี้ทำให้ความเชื่อที่ผมมีต่อพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์มั่นคงขึ้น รวมทั้งความเคารพและชื่นชมผู้คนในความเชื่ออื่นเช่นกัน ผมคิดว่าคงมีบางคำถามที่อาจไม่ได้รับคำตอบตลอดไป แต่ผมทราบว่ามีพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระบิดานิรันดร์ผู้ทรงรักเราและพระเยซูคริสต์คือพระผู้ไถ่ของเรา การยืนยันทางวิญญาณที่ผมรู้สึกและประสบอยู่บ่อยครั้งเป็นที่มาของปีติยิ่งใหญ่ ความเข้มแข็ง และยังเป็นการปลอบโยนส่วนตัวให้ผมในยามยากลำบากอีกด้วย

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมดำเนินชีวิตตามศรัทธาของผมโดยพยายามทำตามคำสอนของพระเยซู – โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบัญญัติของพระองค์ที่ให้รักเพื่อนมนุษย์ของเราดังที่พระองค์ทรงรักเรา ศรัทธาของผมสอนผมว่าทุกคนเป็นบุตรธิดาผู้ล้ำค่าของพระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าจะมีภูมิหลังอย่างไร ความเชื่อหรือศรัทธาอื่นใด ผมจึงพยายามปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพและความเห็นอกเห็นใจ พระผู้เป็นเจ้ายังคงตรัสกับศาสดาพยากรณ์ในยุคของเราซึ่งนำศาสนจักร และผมทำสุดความสามารถในการทำตามคำแนะนำของท่านเหล่านั้น ผมสวดอ้อนวอนและอ่านพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์บ่อยครั้ง เพราะพระคัมภีร์ช่วยให้ผมยังคงจดจ่ออยู่กับสิ่งสำคัญที่แท้จริงในชีวิต และรักษาการเชื่อมโยงกับตนเองและกับพระบิดาบนสวรรค์ของผม ผมขอบคุณมากที่ได้แบ่งปันความเชื่อเหล่านี้กับจูเลีย ภรรยา เราพยายามเลี้ยงดูลูกชายของเราในแบบที่ง่ายสำหรับพวกเขาที่จะเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าและรู้สึกถึงอิทธิพลของพระองค์ เราเชื่อว่าพระเยซูไม่เพียงทรงไถ่เราแต่ละคนเท่านั้น หากแต่พระองค์ทรงเตรียมทางให้ครอบครัวได้อยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์ ความเชื่อนี้มีคุณค่าต่อเรามากและมีอิทธิพลต่อชีวิตแต่งงานและครอบครัวเราอย่างลึกซึ้ง ปัจจุบันผมรับใช้เป็นอธิการในวอร์ดของผม และทำหน้าที่นำกลุ่มผู้ร่วมประชุมให้ดีที่สุดในวิธีที่ผมคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้ผมทำ บางครั้งเป็นเรื่องท้าทายที่จะหาสมดุลที่ดีให้ได้ระหว่างครอบครัว งาน และการอาสารับใช้ในศาสนจักร แต่ขณะเดียวกันผมก็รู้สึกว่าผมกับครอบครัวได้รับพรอย่างล้นเหลือโดยการเข้าใกล้พระเจ้า