mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Kathy

  • Kathleen Peterson
  • Kathleen Peterson
  • Kathleen Peterson
  • Kathleen Peterson
  • Kathleen Peterson
  • Kathleen Peterson
  • Kathleen Peterson

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันซาบซึ้งใจที่ได้มีชีวิตอยู่และเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่สวยงามใบนี้ ดิฉันรักครอบครัว ดิฉันชอบสร้างงานศิลปะ ชอบอบขนม เดินเขา เล่นสกี และปลูกสวน

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ดิฉันเป็นมอรมอนเพราะว่าดิฉันกำเนิดจากบิดามารดาผู้ยอดเยี่ยมที่เป็นมอรมอน และดิฉันเป็นมอรมอนต่อไปเพราะเมื่อดิฉันเติบโตและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมของศาสนจักร ดิฉันพบว่านั่นคือความจริง พระกิตติคุณหมายถึงข่าวประเสริฐ และข่าวประเสริฐนั้นคือพระเยซูคริสต์เคยมีพระชนม์ชีพบนแผ่นดินโลก ทรงชดใช้เพื่อบาปของเรา และฟื้นคืนพระชนม์เพื่อเราจะได้ฟื้นคืนชีวิตด้วย ศาสนจักรให้โครงสร้างและให้โอกาสเราเรียนรู้เกี่ยวกับพระผู้เป้นเจ้าและรับใช้ผู้อื่น

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ดิฉันเชื่อว่าเราอยู่ที่นี่บนแผ่นดินโลกเพื่อมีความสุขและเรียนรู้ที่จะรัก สำหรับดิฉันทั้งสองอย่างนั้นเชื่อมโยงกันค่อนข้างดีทีเดียว เพราะยิ่งดิฉันมุ่งสนใจแต่ความสุขของผู้อื่นมากเท่าไหร่ดิฉันก็มีความสุขมากขึ้นเท่านั้น