mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Matthieu

  • Matthieu Bennasar
  • Matthieu Bennasar
  • Matthieu Bennasar
  • Matthieu Bennasar
  • Matthieu Bennasar
  • Matthieu Bennasar
  • Matthieu Bennasar
  • Matthieu Bennasar

เกี่ยวกับฉัน

ครอบครัว : ผมแต่งงานกับสาวในฝันของผมและเราได้รับพรด้วยความสัมพันธ์ที่ยิ่งกว่านิยายตั้งแต่เราพบกัน ความสัมพันธ์นี้อาจนิยามผมได้ดีที่สุด เป็นรองแค่ความสัมพันธ์ของผมกับพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น แน่นอนว่านี่คือสิ่งที่ผมให้ความสำคัญมากที่สุด เราเป็นพ่อแม่ที่มีความสุขของลูกสามคน อายุห้าขวบถึงสิบขวบ เราชอบอยู่กับพวกเขา คอยเฝ้าดูพวกเขาเติบโต ชมเชยพวกเขาสำหรับพรสวรรค์ที่แม้กำลังพัฒนาแต่ก็ยังเห็นได้ชัด หรือเล่นเกมสนุกไร้สาระแต่เสริมสร้างความสัมพันธ์กับพวกเขา ดูเหมือนพวกเขาจะมีราศีแห่งความเป็นพระเจ้า อย่างน้อยก็ดูจะเป็นแบบนั้น ส่วนใหญ่... งาน: ผมเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ ผมทำงานเป็นผู้ให้คำปรึกษามากว่าสิบสองปี ช่วยเหลือบริษัทวางแผนการบริหารความเสี่ยง สร้างระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ หรือสร้างแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ฟังดูไม่น่าสนุกแต่ผมชอบงานนี้ และมันดีกว่าที่คุณคิด! ผมชอบช่วยเหลือองค์กรที่ทำประโยชน์ ตั้งแต่บริษัทยักษ์ใหญ่ชั้นนำไปจนถึงอุตสาหกรรมท้องที่และทุกอย่างที่อยู่ระหว่างนั้น ไม่กี่ปีมานี้ผมเริ่มเป็นที่รู้จักและเปิดรับธุรกิจได้กว้างไกลขึ้นโดยการเขียนหนังสือที่ชนะรางวัลเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการวางแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ นอกจากนั้น: -ผมทำฝันในวัยเด็กให้เป็นจริงโดยผ่านการอบรมของหน่วยรบภาคภูเขาในปี 2009 ผมชอบปีนภูเขาและภูเขาน้ำแข็ง ไต่เขาและเล่นสกี การได้อยู่บนภูเขาทำให้ผมสัมผัสถึงเสรีภาพส่วนตัว ผ่อนคลายผมจากความเหนื่อยล้าที่ดูเหมือนจะมากับวิถีชีวิตสมัยใหม่เสมอ และเชื่อมโยงผมกับมุมศักดิ์สิทธิ์ แง่มุมที่ดูเหมือนธรรมชาติจะเผยให้เห็นในตัวมนุษย์เสมอมา -ผมชื่นชอบการเขียนบทกวี เรื่องสั้น บันทึกส่วนตัว บทความ และทุกอย่างที่ช่วยให้ความคิดที่มักจะหมุนวนไปมาในหัวผมหยุดนิ่งลง - นอกจากนี้ผมยังเป็นผู้บรรยายในมหาวิทยาลัยสองแห่งเกี่ยวกับเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยใช้ประสบการณ์บนภูเขาของผมมาช่วยให้แง่คิดในโลกธุรกิจ สำหรับผมแล้วการแบ่งปันประสบการณ์แก่ผู้เรียนรู้ที่กระตือรือร้นคือหนึ่งในประสบการณ์ที่คุ้มค่าที่สุด

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมเลือกเป็นมอรมอนเพราะผมเชื่อว่าหลักคำสอนและความเชื่อของศาสนจักรมอรมอนแสดงให้เห็นถึงพระดำริและพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า ผมเชื่อว่าศาสนจักรเป็นอย่างชื่อที่ตั้งไว้ นั่นคือศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ ผมเชื่อว่าชายที่ชาวมอรมอนนับถือว่าเป็นศาสดาพยากรณ์นั้นโดยแท้แล้วคือกระบอกเสียงของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก ผมเลือกเป็นมอรมอนแม้ว่าผมอาศัยอยู่ในประเทศที่ศาสนานี้ยังต้องทนทุกข์จากแนวคิดไม่ถูกต้องและความเข้าใจผิดจากความคิดเห็นของสาธารณชน คุณพ่อคุณแม่ผมเติบโตมาในนิกายอื่นและเลือกเข้าร่วมศาสนจักรมอรมอนหลังจากศึกษาอย่างรอบคอบและได้รับการยืนยันทางวิญญาณ ผมขอบคุณพวกท่านที่ส่งต่อคำสอนที่พวกท่านยึดมั่นมาให้ผม กระนั้นพวกท่านก็ไม่สามารถส่งต่อความมั่นใจและความเชื่อส่วนตัวได้ พวกท่านสร้างพื้นฐานให้ผม ผมสร้างทัศนะของผมเองและค้นหาการยืนยันทางวิญญาณด้วยตัวผมเอง

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

สำหรับผมการเป็นมอรมอนเป็นมากกว่างานอดิเรกวันอาทิตย์ เป็นมากกว่าวิถีชีวิตด้วยซ้ำ ดูเหมือนการเป็นมอรมอนได้ถักทอในทุกแง่มุมของผืนผ้าที่สร้างเป็นพรมแห่งชีวิตผม ผูกพันไว้อย่างแนบแน่นด้วยเส้นใยทุกเส้น กระนั้นผมก็เปิดใจให้ศาสนาอื่นเช่นกัน เพื่อนผมหลายคนมาจากศาสนาอื่นหรือไม่มีศาสนา และนั่นคือแรงบันดาลใจให้แบ่งปันความคิดและความเชื่อของเรา ในงานรับใช้ของศาสนจักร ผมพยายามใช้เวลามากมายกับเยาวชน โดยเฉพาะการปีนเขา การไต่เขา หรือพยายามเตรียมพวกเขาสำหรับการท้าทายของวันพรุ่งนี้ สำหรับผมการเป็นมอรมอนยังรวมถึงการดูแลกัน การออกไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ การสร้างความสัมพันธ์อันยั่งยืน และถักทอสิ่งทั้งหมดนี้เข้าสู่กิจวัตรประจำวัน (รวมถึงการสวดอ้อนวอนและการอ่านงานเขียนศักดิ์สิทธิ์) ผมเป็นคนเปิดเผยเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาของผม แม้ว่าผมจะอาศัยอยู่ในประเทศที่ศาสนาถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวมาก ผมพยายามไม่ล่วงล้ำ แต่ผมพบว่าคนส่วนใหญ่มักจะสนใจใคร่รู้ว่าอะไรทำให้คุณเป็นคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านศาสนา