mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Mehrsa: มอรมอน.

สวัสดี ฉัน Mehrsa

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันเป็นลูกคนโตในบรรดาพี่น้องผู้หญิงสามคนและมีลูกสาวสามคนด้วย ดิฉันมาที่ประเทศอเมริกาตั้งแต่เด็กและรู้สึกเป็นพรที่ได้เลี้ยงดูลูกสาวที่นี่ ดิฉันอยากให้พวกเขารู้จักและเชื่อมโยงกับอดีตและเข้าใจว่าพวกเขาโชคดีเพียงใดที่มีโอกาสอย่างนี้ ลูกสาวทุกคนของดิฉันเกิดในเมืองนิวยอร์กซึ่งเราอาศัยอยู่ทศวรรษหนึ่ง ตอนนี้เราอยู่ในเกรตเวสท์ ชีวิตของดิฉันคือการดิ้นรนที่จะเรียนรู้และสอน ดิฉันเพียรพยายามที่จะสอนลูกสาวถึงวิธีดำเนินชีวิตที่ดี เป็นคนที่ซื่อสัตย์ มีศีลธรรม และเป็นหญิงแกร่ง ดิฉันยังพยายามที่จะสอนนักเรียนวิชากฎหมายด้วย ดิฉันรู้สึกเหมือนเป็นมือใหม่ในความพยายามเหล่านั้นและทูลขอความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอ

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

การดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณเป็นเครื่องเตือนความจำให้ดิฉันดำเนินชีวิตด้วยความเมตตากรุณา พระกิตติคุณสอนดิฉันว่าดิฉันไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองเพียงอย่างเดียว ดิฉันต้องปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนอย่างที่ดิฉันปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อดิฉัน เมื่อเรียนรู้บทเรียนพระกิตติคุณ ดิฉันรู้สึกราวกับว่ากำลังได้รับการเตือนความจำถึงบางสิ่งที่ดิฉันรู้มาโดยตลอด ดิฉันรู้สึกสงบเมื่อรับใช้และรักเพื่อนบ้าน ดิฉันรู้สึกยินดีในการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่มุ่งมั่นจะเป็นคนดีขึ้นและพยายามจะเอาชนะความอ่อนแอตามธรรมชาติของตน การดำเนินชีวิตตามกฎของพระคริสต์เป็นการฟันฝ่าอุปสรรคเสมอ แต่ “ภาระของพระองค์ก็เบา” อย่างน้อยก็เบากว่าภาระอื่นทั่วไปของดิฉัน พระองค์เพียงแต่ทรงขอให้เรามอบความปรารถนาของเราแด่พระองค์เพื่อที่พระองค์จะทรงทำให้เราดีขึ้นได้ ดิฉันคิดว่าศาสนาเป็นเรื่องของการกระทำและการเปลี่ยนแปลง--โดยผ่านงานดี ดิฉันหวังว่าตนเองจะเปลี่ยนเป็นคนที่ดีได้

เรื่องราวส่วนตัว

ท่านกำลังทำอะไรเพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวท่านและทำให้ครอบครัวประสบความสำเร็จ

ทุก ๆ วันจันทร์เราจะมีคืนของครอบครัวซึ่งเป็นคืนโปรดของสัปดาห์สำหรับลูกสาว เราจะร้องเพลงด้วยกัน สวดอ้อนวอนด้วยกัน จากนั้นเราจะสอนบทเรียนสั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่นบทเรียนเกี่ยวกับการแบ่งปัน หรือการรับใช้ หรือไม่ก็การสวดอ้อนวอน จากนั้นเราจะเล่นเกมสนุก ๆ ด้วยกันแล้วก็มีอาหารว่าง เราจะตั้งตาคอยคืนของครอบครัวซึ่งช่วยให้เรามีความสงบบ้างในบ้านที่มักจะสับสนอลเวง

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ดิฉันอยากจะใส่คำว่า “พยายาม” ลงไปในประโยค ดิฉันพยายามดำเนินชีวิตตามความเชื่อด้วยการรับใช้และรักผู้อื่น ดิฉันพยายามดำเนินชีวิตตามความเชื่อโดยการสั่งสอนลูก ๆ ว่าพวกเขาต้องทำอะไรเพื่อแสดงออกถึงความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนบ้านของเขา ดิฉันพยายามดำเนินชีวิตตามความเชื่อโดยเป็นคนซื่อสัตย์ ดิฉันพยายามสอนนักเรียนว่าเป็นความรับผิดชอบของพวกเขาที่จะใช้ปริญญาในการรับใช้ผู้อื่นและจัดการกับความอยุติธรรม ดิฉันพยายามเป็นภรรยาที่ดี เป็นแม่ที่ดี เป็นเพื่อนบ้านที่ดี เป็นพลเมืองที่ดี ดิฉันเคยทำงานหลายตำแหน่งในศาสนจักรและได้ช่วยเหลือผู้อื่น ดิฉันทำงานมามากกับเยาวชนในเมืองฮาร์เลม นิวยอร์ก และช่วยให้พวกเขาตัดสินใจเลือกสิ่งดีและให้คำแนะนำบางประการถึงวิธีที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนและอาชีพที่มีความหมาย