mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Reine

  • Reine Langer
  • Reine Langer
  • Reine Langer
  • Reine Langer
  • Reine Langer
  • Reine Langer

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันอยู่ในฝรั่งเศสในเมืองที่มีภูเขาล้อมรอบซึ่งดีมากสำหรับคนชอบเล่นกีฬาฤดูหนาว ดิฉันชอบเต้นรำ มีเวลาอยู่กับสามี ดูกีฬาด้วยกัน และฝึกเล่นกีฬาโดยเฉพาะรักบี้และคาราเต้ ดิฉันจบปริญญาด้านกฎหมายและภาษาต่างประเทศ ดิฉันชอบอยู่กับเพื่อนๆ นักศึกษาและมี “ค่ำคืนเฉพาะสาวๆ” กับพวกเขา ดิฉันชอบสอนเช่นกัน ดิฉันอาสาช่วยลูกสาวเรื่องการบ้านและออกไปเที่ยวกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมกับเธอ ดิฉันทำอาหารไม่เก่งแต่เพราะชอบกินจึงพยายามมากเพื่อให้มีทักษะนี้!

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ดิฉันเป็นมอรมอนเพราะคุณแม่ ท่านพบผู้สอนศาสนาและยอมรับพระกิตติคุณเมื่อมาฝรั่งเศสก่อนดิฉันเกิด ดิฉันจึงเติบโตมาในศาสนจักร ดิฉันเป็นมอรมอนเพราะทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ พระองค์ทรงรักดิฉันและมีแผนสำหรับดิฉัน ดิฉันทราบว่าดิฉันจะอยู่กับสามีได้ชั่วนิรันดร์ ความรู้นี้ช่วยดิฉันในชีวิตประจำวันและเมื่อมีการทดลอง ทำให้ดิฉันกล้าตัดสินใจเรื่องสำคัญ เลือกได้ดีขึ้น และไม่กลัวอนาคต

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ศาสนาเป็นส่วนสำคัญของดิฉัน ดิฉันพยายามทำดีที่สุดเพื่อรับใช้ครอบครัวและชุมชน การเป็นส่วนหนึ่งของศาสนจักรเปิดโอกาสให้ดิฉันรับใช้ ดิฉันชอบไปเยี่ยมสมาชิกสตรีคนอื่นๆ ของศาสนจักร ช่วยในองค์การเยาวชนหญิงโดยศึกษาหลักธรรมพระกิตติคุณและทำสหกิจกรรม