mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Samuel

  • Samuel Babin
  • Samuel Babin
  • Samuel Babin
  • Samuel Babin
  • Samuel Babin
  • Samuel Babin
  • Samuel Babin
  • Samuel Babin

เกี่ยวกับฉัน

ผมเติบโตในชานเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ไม่ไกลจากพระราชวังแวร์ซายอันเลื่องชื่อ! เมื่อยังหนุ่มผมไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่สหรัฐและกลับบ้านมาพร้อมกับภรรยาชาวอเมริกัน! เราอาศัยอยู่ในสหรัฐเป็นเวลาหกปีและอยู่ที่ฝรั่งเศสห้าปีกับลูก ๆ ทั้งสามคนของเรา เราชอบใช้เวลาด้วยกันเป็นครอบครัว ไม่ว่าจะดูหนังหรือออกไปเดินเล่นในป่า

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

เติบโตขึ้นมาผมไปโบสถ์กับพ่อแม่พี่น้องเพราะนั่นเป็นสิ่งที่คาดหวังจากผม เมื่อผมเป็นหนุ่มและมีอิสระที่จะเลือกด้วยตัวเอง ผมรู้สึกถึงความปรารถนาที่จะรับใช้ในงานเผยแผ่ของศาสนจักรมอรมอน เพราะผมรู้สึกว่านั่นเป็นสิ่งถูกต้องที่จะทำ ผมได้รับมอบหมายให้รับใช้ที่สกอตแลนด์และไม่นานก็ค้นพบว่างานเผยแผ่เป็นงานที่ท้าทาย ผมรู้ว่าผมจำเป็นต้องมีความเชื่อมั่นส่วนตัวในพระกิตติคุณที่ผมแบ่งปันกับผู้อื่น ผมเริ่มศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนกับพระคัมภีร์ไบเบิลและสวดอ้อนวอนอย่างจริงจัง แต่คำตอบของผมไม่ได้มาในทันทีทันใด หลายเดือนผ่านไปหลังจากการเริ่มศึกษาพระคัมภีร์และสวดอ้อนวอนถามพระผู้เป็นเจ้าทุกวัน ผมได้รับความรู้สึกอันทรงพลังทางวิญญาณอย่างไม่คาดคิดซึ่งทำให้ผมรู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนนั้นจริงแน่นอน ประสบการณ์ทางวิญญาณนี้ให้ความมั่นใจส่วนตัวกับผมในการแบ่งปันข่าวสารพระกิตติคุณ ตลอดสองปีแห่งการรับใช้ผมได้เห็นถึงความสุขที่พระกิตติคุณนำมาสู่ชีวิตของผู้คนที่ผมสอน แม้ว่าบางครั้งจะยากมาก แต่เมื่อผมนึกย้อนไปถึงงานเผยแผ่ของผมที่สกอตแลนด์ ผมนึกถึงสองปีนั้นว่าเป็นช่วงเวลาที่ผมมีความสุขมากที่สุดในชีวิต ประสบการณ์นี้ยังได้ให้ความเข้มแข็งแก่ผมในชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัวด้วย

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมเชื่อว่าครอบครัวนั้นศักดิ์สิทธิ์ เพราะฉะนั้นวิธีหลักที่ผมดำเนินชีวิตตามความเชื่อคือการเป็นสามีและคุณพ่อที่ดี แต่ผมก็ยังมีโอกาสรับใช้ในโบสถ์ท้องถิ่นของเราที่แวร์ซาย ผมไปเยี่ยมครอบครัวสมาชิกเพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งทางวิญญาณและทางโลกแก่พวกเขา ผมเป็นผู้นำของชายกลุ่มเล็กและมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดบทเรียนวันอาทิตย์และกิจกรรมรับใช้ต่าง ๆ