mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Mia : มอรมอน.

สวัสดี ฉัน Mia

เกี่ยวกับฉัน

แต่เดิมดิฉันมาจากรัฐคอนเนตทิคัต เกิดที่นิวยอร์ก ดิฉันแต่งงานกับคนยอดเยี่ยมที่สุดที่ดิฉันรู้จักและดิฉันมีลูกน่ารักสามคน

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

พี่สาวดิฉันเป็นมอรมอนและเธอชวนดิฉันไปร่วมการประชุมที่โบสถ์ด้วย ดิฉันจำได้ถึงชายคนหนึ่งที่กำลังพูดบนแท่นพูดและเขาส่งเสริมให้ชายคนอื่น “รักภรรยาเหมือนที่พระเยซูทรงรักศาสนจักร” เขาเริ่มพูดถึงครอบครัวนิรันดร์และบอกว่าทุกสิ่งที่ศาสนจักรสอนเราก็เพื่อปกป้องและบำรุงเลี้ยงความสัมพันธ์เหล่านั้น ดิฉันเลือกทำตามความเชื่อนี้เพราะถ้าชายที่ดิฉันเลือกแต่งงานด้วยในสักวันได้รับการสอนถึงแนวคิดดังกล่าว ดิฉันคงจะซาบซึ้งและมีความสุข ดิฉันมีความสุข

เรื่องราวส่วนตัว

พูดถึงเรื่องบัพติศมาของท่านได้ไหม

มันเรียบง่ายจริง ๆ พี่สาวดิฉันอยู่ที่นั่นด้วยและดิฉันรู้สึกสงบ ดิฉันไม่รู้คำตอบของทุกเรื่องแต่มีคำตอบของเรื่องสำคัญ ๆ และดิฉันมีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า ดิฉันมีศรัทธาว่าทุกอย่างจะได้รับการเปิดเผยเมื่อถึงเวลา

โปรดอธิบายว่าการสวดอ้อนวอนมีบทบาทในชีวิตท่านอย่างไร

การสวดอ้อนวอนช่วยดิฉันจดจำว่าสิ่งไหนสำคัญที่สุดในชีวิต เมื่อคุกเข่าสวดอ้อนวอนก่อนนอน ดิฉันมีสิ่งต่างๆ มากมายในความคิด (สิ่งที่ดิฉันอยากสวดอ้อนวอน) แต่ดิฉันก็เริ่มด้วยสิ่งสำคัญที่สุดก่อน เช่น ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าสำหรับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของครอบครัว ความคุ้มครองภัยอันตราย และขอบพระทัยพระองค์ที่ให้พวกเขาทุกคนนอนหลับอย่างปลอดภัย ครั้นพอจะพูดถึงรายการอื่นต่อ ดิฉันก็นึกขึ้นได้ว่าสิ่งที่เพิ่งสวดอ้อนวอนขอไปเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและดิฉันไม่ต้องการสิ่งใดอีก

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ดิฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อโดยรับใช้ผู้อื่นและเป็นแบบอย่างให้ลูก ๆ