mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Michael

  • Michael Pye
  • Michael Pye
  • Michael Pye
  • Michael Pye
  • Michael Pye
  • Michael Pye
  • Michael Pye
  • Michael Pye

เกี่ยวกับฉัน

ผมชื่อไมเคิลและผมเป็นนักบำบัดโรคกระดูกในสหราชอาณาจักร ผมสอนวิชาบำบัดโรคกระดูกในมหาวิทยาลัยเป็นงานนอกเวลาด้วย ผมใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตงานอาชีพไปกับการช่วยผู้คนที่ประสบปัญหาความเจ็บปวดทางร่างกาย นักบำบัดโรคกระดูกจะใช้มือที่อ่อนโยนนุ่มนวลเพื่อเข้าถึงการวินิจฉัยโรคและดูแลปัญหาร่างกายหลากหลายรูปแบบ ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ใช้เวลากับผู้คนเมื่อพวกเขาอาจจะอยู่ในช่วงอ่อนแอที่สุด ผมรักงานของผมจริงๆ ผมเป็นสามีและเป็นพ่อของลูกชายวัยรุ่นสองคนด้วย ผมสำนึกคุณอย่างยิ่งสำหรับครอบครัว พวกเขาคือของประทานที่มีค่าที่สุดของผม

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนจักรนี้เป็นครั้งแรกเมื่อตัวแทนของศาสนจักรสองคนมาเคาะประตูบ้านคุณพ่อคุณแม่ และคุณพ่อเชิญพวกเขาเข้ามาแบ่งปันข่าวสาร ตอนนั้นผมเป็นเด็ก 11 ขวบ และรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ฟังชายหนุ่มอเมริกันสองคนนั้น ผมไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับศาสนามาก่อนและความคิดของผมก็ผ่องแผ้วไม่มีอุปาทานใดๆ เรื่องแรกเขาสอนผมให้สวดอ้อนวอนแล้วท้าทายให้สวดด้วยตนเองและถามพระผู้เป็นเจ้าว่าสิ่งที่พวกเขาสอนเป็นความจริงหรือไม่ ผมจำได้ว่าผมรู้สึกเหมือนเป็นคนโง่ขณะคุกเข่าบนเตียงและกล่าวคำสวดอ้อนวอนของตนเองเป็นครั้งแรก แต่ยังจำได้จนถึงทุกวันนี้ว่าผม “รู้สึก” ถึงคำตอบโดยแทบทันทีอย่างไร ผมรู้สึกดีมากในใจ ผมชอบความรู้สึกนั้นและเชื่อว่าประสบการณ์ของผมกับพระผู้เป็นเจ้าได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ผมขอรับบัพติศมาและไม่เคยมองย้อนกลับไปอีกเลย ผมยังรู้สึกเสมอว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้และทรงดูแลครอบครัวผม ตลอดเวลาผมรู้สึกเหมือนเป็นคนโปรดของพระผู้เป็นเจ้าแต่แล้วผมก็คิดว่าพระองค์ทรงทำเช่นนั้นกับทุกคนที่เอาใจใส่ในการพยายามฟัง ความเชื่อของผมไม่ได้มีพื้นฐานอยู่บนการใช้เหตุผล ผมได้รับการศึกษาตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์และรู้ดีถึงข้อโต้แย้งที่มาจากเสียงของโลกสมัยใหม่ที่อ้างเหตุผลและวิทยาศาสตร์ ผมพิสูจน์การดำรงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ แม้กระนั้นผมก็เชื่อและมีศรัทธาว่าผมอยู่ในวิถีทางที่ถูกต้อง นี่คือแหล่งที่มาของการปลอบโยนและความเข้มแข็งที่ยอดเยี่ยมในชีวิตผม และผมจะสำนึกคุณชายหนุ่มสองคนที่มาเคาะประตูบ้านคุณพ่อคุณแม่ของผมกว่าสามสิบปีก่อนตลอดไป

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมมีส่วนร่วมในศาสนจักรในท้องที่ของผมอย่างแข็งขัน ผมรับใช้ด้วยความสมัครใจในฝ่ายอธิการโดยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเยาวชนโดยเฉพาะ ผมใช้เวลาตอนเย็นสัปดาห์ละหนึ่งวันกับเยาวชนของเรา โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นหลายรูปแบบ ตั้งแต่เล่นกีฬา เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ หรือกิจกรรมรับใช้ เช่น ทำความสะอาดสวนให้สมาชิกสูงวัยในโบสถ์ของเรา กิจกรรมเหล่านี้เป็นเวลาที่เยาวชนของเราจะใช้เวลาด้วยกันเพื่อกระชับสัมพันธภาพและสร้างเสริมศรัทธาของพวกเขา นอกจากนี้ผมยังช่วยอธิการซึ่งเป็นผู้นำที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในโบสถ์ของเราในการทำงานเพื่อตอบรับความต้องการของสมาชิก งานเหล่านี้อาจได้แก่ การปลอบโยนคนโดดเดี่ยวหรือสูญเสียคนรัก ช่วยคนตกงานให้มีงานทำ หรือการช่วยเหลือที่จำเป็นอื่นๆ งานนี้อาจเรียกร้องมากแต่ผมรู้สึกดีที่ได้พยายามช่วย