mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Max Perez

  • Max Perez
  • Max Perez
  • Max Perez
  • Max Perez

เกี่ยวกับฉัน

ผมแต่งงานแล้ว ผมมีลูกสามคน ผมเป็นนักเกษตรกรรมถาวร เป็นชาวนา นักประดิษฐ์และผู้ประกอบการ ผมใช้เวลาส่วนใหญ่ทำโครงการในฟาร์มบนภูเขาในเปอร์โตริโก ผมสอนผู้อื่นให้พัฒนาแบบยั่งยืนและดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงเช่นกัน ผมชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับเทคนิคความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง เป็นพิเศษ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ประดิษฐ์และค้นพบสิ่งมีประโยชน์ต่างๆ ซึ่งใช้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ ผมใช้เวลามากมายกับครอบครัว นักเรียนและชุมชนของผม

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมเป็นมอรมอนเพราะนี่เป็นศาสนจักรเดียวที่ตอบคำถามทั้งหมดที่ผมมีเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของชีวิตและเพราะเป็นพระกิตติคุณเดียวที่แท้จริง

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมดำเนินชีวิตตามความเชื่อโดยการรับใช้ผู้อื่นเพราะผมรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ทรงรักผมและทรงเลือกผมให้ทำงานของพระองค์ในสมัยการประทานสุดท้ายนี้