mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน 松原 正典 (Masanori)

  • Masanori Matsubara
  • Masanori Matsubara
  • Masanori Matsubara
  • Masanori Matsubara
  • Masanori Matsubara
  • Masanori Matsubara
  • Masanori Matsubara
  • Masanori Matsubara

เกี่ยวกับฉัน

ผมอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแนวภูเขาเล็กๆ ของมิราซากะ ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาของเขตปกครองฮิโระชิมา ผมเติบโตในเมืองใหญ่แห่งโอซากา—เป็นสถานที่ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติอยู่จำกัด--จนกระทั่งอายุ 18 ปี ผมศึกษาการทำฟาร์มนมในมหาวิทยาลัย และหลงใหลในสิ่งนี้นับจากนั้นมา และได้ศึกษาการเลี้ยงสัตว์ที่ไร่ในสหรัฐ ออสเตรเลีย และยุโรป ปัจจุบันครอบครัวเราเลี้ยงโคนม โคเนื้อและแพะหลายตัว และเรามีรายได้จากการทำเนยแข็งจากนมที่เราได้จากปศุสัตว์ของเราและขายเนยแข็ง ผมพอใจในงานของผมในเมื่อผมผลิตนม--จากปศุสัตว์ที่เลี้ยงแบบธรรมชาติเท่าที่ทำได้--และเนื้อ และเห็นผู้คนมีความสุขที่ได้รับประทานสิ่งเหล่านี้ซึ่งดีต่อจิตใจและร่างกาย การเลี้ยงสัตว์เป็นงานที่ผมอยากทำ และผมรู้สึกว่าการทำเนยแข็ง เป็นงานที่เหมาะกับผม ในเมืองเล็กๆ ที่ไร่ของผมอยู่ แทบจะไม่มีชาวไร่ที่อายุน้อยเหมือนผม แต่ด้วยการช่วยเหลือของครอบครัวของผมและปศุสัตว์ของเราผมหวังว่าจะสามารถรักษาทัศนียภาพหมู่บ้านชาวไร่ที่สวยงามของญี่ปุ่นไว้ต่อไป แม้การดำเนินชีวิตแบบชาวไร่หมายถึงมีงานกองเท่าภูเขาให้ทำทุกวัน ในช่วงระหว่างงานผมชอบว่ายน้ำในแม่น้ำกับลูกๆ เล่นกับสุนัขของผม และรับประทานอาหารแสนอร่อยกับครอบครัวของผม

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมเชื่อว่าเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตนี้คือเวลาที่เราใช้ด้วยกันกับครอบครัวและเพื่อนๆ ที่้เรารัก และศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นศาสนจักรที่สอนว่าเราสามารถอยู่ด้วยกันกับคนที่เรารักในสวรรค์เช่นกัน และเมื่อผมสวดอ้อนวอนผมรู้สึกอย่างแรงกล้าว่านี่คือความจริง

เรื่องราวส่วนตัว

เราจะพัฒนาความปรองดองในบ้านของเราได้อย่างไร

การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวทุุกวันและจัดสังสรรค์ในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญมาก

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

เมื่อผมอาศัยอยู่ในสหรัฐศึกษาด้านเกษตรกรรม ผมโชคดีที่ได้รับอิทธิพลจากเพื่อนชาวคริสต์ที่ดีหลายคน และต่อมาเป็นนักศึกษาต่างประเทศทำงานในออสเตรเลีย ผมได้พบกับผู้สอนศาสนาของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในซิดนีย์ ผมตอบรับคำสอนของพวกเขาและรับบัพติศมา จากที่ซึ่งผมอาศัยอยู่ในปัจจุบันนั้นใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงขับรถไปโบสถ์ แต่ครอบครัวของเราก็เข้าร่วมทุกสัปดาห์อย่างมีความสุข ผมรับใช้ในตำแหน่งที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสาขา และผมสอนชั้นเรียนเยาวชนชายและหญิงด้วย สิ่งที่ผมเรียนรู้ที่โบสถ์ช่วยผมอย่างมากในชีวิตของผม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งนั้นช่วยให้ผมสามารถเรียนถึงการสร้างมนุษยสัมพันธ์ขณะที่ผมปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่หลากหลายในสังคม ผมหวังว่าเมื่อครอบครัวของผมดำเนินชีวิตโดยมีพระเยซูคริสต์ที่ศูนย์กลางชีวิตของพวกเรา ผมจะรู้สึกถึงความสุขได้ตลอดเวลา และผู้อื่นจะสามารถรู้สึกได้ถึงความสุขนี้ด้วย