mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Mark Manning

  • Mark Manning
  • Mark Manning
  • Mark Manning
  • Mark Manning
  • Mark Manning
  • Mark Manning
  • Mark Manning
  • Mark Manning

เกี่ยวกับฉัน

ผมอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรมาตลอดชีวิต ผมชอบใช้เวลากับครอบครัว เข้าชมงานนิทรรศการต่างๆ สร้างงานออกแบบและเล่นมายากล (อย่างแย่มาก) ปัจจุบันผมทำงานเป็นสถาปนิก

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ปู่ย่าตายายของผมเข้าร่วมศาสนจักรหลายปีมาแล้ว พวกท่านสอนพ่อแม่ผมเกี่ยวกับศรัทธาในพระเยซูคริสต์และหลักธรรมอื่นๆ ของพระกิตติคุณ ผมเป็นหนี้บุญคุณพวกท่านตลอดไปสำหรับความเมตตาและโอกาสที่ให้ผมได้ค้นพบด้วยตนเองว่าพระผู้เป็นเจ้ามีจริงและพระองค์ทรงห่วงใยเราทุกคน ศาสนจักรให้โอกาสผมทำสิ่งดีๆ มากขึ้นและเป็นพ่อเป็นสามีที่ดีขึ้นด้วย

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมพยายามรักษาสัญญาที่ผมให้ไว้ตอนเข้าร่วมศาสนจักรเมื่อ 24 ปีที่แล้ว ผมมีโอกาสพิเศษที่ได้ทำงานกับเยาวชนอายุ 12-18 ปี ผู้เป็นแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงในความพากเพียรที่จะรักษาพระบัญญัติ