mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Marco

  • Marco Petrollini
  • Marco Petrollini
  • Marco Petrollini
  • Marco Petrollini
  • Marco Petrollini
  • Marco Petrollini
  • Marco Petrollini
  • Marco Petrollini

เกี่ยวกับฉัน

ชีวิตเป็นประสบการณ์ที่สวยงามหากคุณใช้มันอย่างคุ้มค่า! เป็นพรที่ผมได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ยอดเยี่ยม ผมเป็นพ่อของลูกสี่คน ผมชอบใช้เวลากับครอบครัวมาก ผมเรียนสถาปนิกที่กรุงโรมและทำงานเป็นผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ผมรักที่จะทำหลาย ๆ อย่างซึ่งทำให้ผมไม่ว่างและสอนผมมากมาย ผมเลี้ยงผึ้ง ผมชอบปลูกผักสวนครัว และกินผลผลิตจากพืชผักเหล่านั้น! ผมรักธรรมชาติ อันที่จริงบ้านของผมอยู่กลางป่าละเมาะเลย ผมชอบเล่นกีฬา โดยเฉพาะฟุตบอลและบาสเก็ตบอล และผมชอบอาหารอิตาเลียนอร่อย ๆ!

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมมาเป็นสมาชิกศาสนจักรนี้เมื่ออายุ 19 ปี หลังจากที่ผมได้รู้จักความเชื่อนี้มากว่า 15 ปี คุณแม่ของผมสอนผมกับพี่น้องถึงหลักธรรมพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูตั้งแต่เราเกิด และเราทุกคนได้รับประจักษ์พยานที่มั่นคงถึงความจริงของพระกิตติคุณตอนที่เราเป็นเด็กเล็ก ๆ แม้ว่าผมจะต้องผ่านการทดสอบพอสมควรก่อนที่จะถึงวันเปลี่ยนใจเลื่อมใสของผม แต่วันนี้ผมขอบพระทัยสำหรับความยากลำบากทุกอย่างที่สร้างศรัทธาอันแข็งแกร่งของผมในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ และความรู้ของผมถึงศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูของพระองค์ เมื่อผมตัดสินใจให้พระผู้เป็นเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิต ผมได้เห็นวิธีที่พระผู้เป็นเจ้าประทานพรในทุกแง่มุมด้วยวิธีอันน่าอัศจรรย์ เนื่องจากผมเกิดมาเป็นชาวคาทอลิกในประเทศอิตาลี ผมจึงรู้ว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นพระคำของพระผู้เป็นเจ้า ผมเป็นมอรมอนเพราะผมรู้เช่นเดียวกันว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพระคำของพระผู้เป็นเจ้า และโจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้าที่ได้รับเรียกมาแล้วเกือบ 200 ปีให้ฟื้นฟูศาสนจักรที่พระคริสต์ทรงสถาปนาด้วยพระองค์เองขณะที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่บนแผ่นดินโลก

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมดำเนินชีวิตตามความเชื่อของผมโดยพยายามปฏิบัติตามหลักธรรมพระกิตติคุณในทุกสถานการณ์ที่ผมอยู่ให้ดีที่สุด การรักพระผู้เป็นเจ้านั้นหมายถึงการเชื่อฟังกฎต่าง ๆ ของพระองค์ พระเยซูทรงสอนกฎเรียบง่ายนั่นคือ จงรักกันและกัน ผมพยายามที่จะแสดงออกถึงความรักของผมต่อพระผู้เป็นเจ้าโดยการรักผู้คนรอบข้าง พระกิตติคุณเรียบง่าย เช่น รอยยิ้ม การช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยาก การให้กำลังใจผู้ที่เดือดร้อน การรับฟังผู้ที่ไม่ได้รับความสนใจ และการเยี่ยมเยียนผู้ที่อ้างว้าง นอกจากนี้ผมยังพยายามสวดอ้อนวอนในใจเป็นประจำเพื่อจะตระหนักและทำตามเสียงกระซิบที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ สิ่งที่เรียบง่ายบางอย่างเหล่านี้สร้างความแตกต่างอันใหญ่หลวงในชีวิตของผม