mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Laly

  • Lesley Toro
  • Lesley Toro
  • Lesley Toro
  • Lesley Toro
  • Lesley Toro
  • Lesley Toro
  • Lesley Toro
  • Lesley Toro

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันกระตือรือร้นกับงานฝีมือ จิตรกรรม การตกแต่งและการใช้จินตนาการเพื่อสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ เมื่อดิฉันยังเด็กมาก ดิฉันรู้จักกับผู้คนด้านการตลาดและเป็นเหตุผลที่ดิฉันสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยด้านการตลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันชอบมาก ดิฉันชอบแบ่งปันเวลากับครอบครัว ช่วยเหลือและสอนผู้คน ดิฉันคิดว่าหน่วยครอบครัวเป็นโอกาสพิเศษในชีวิตและชีวิตแต่งงานเป็นการผจญภัยที่ต่างออกไป สามีและดิฉันใกล้ชิดกันมากและหลายสิ่งที่เราทำในชีวิตแต่งงานของเราเป็นความพยายามร่วมกัน งานอดิเรกของเราคือการทำลายและการสร้างอย่างสม่ำเสมอ เราทำสิ่งนั้นในบ้านของเราเสมอและด้วยจำนวนเงินเล็กน้อยมากเราสร้างหลายสิ่งที่น่าสนใจ ในปี 2009 ดิฉันเคยไปที่รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา เพื่อรับงานเผยแผ่ของศาสนจักรเป็นเวลา 18 เดือนและสอนผู้คนถึงความรู้ที่ดิฉันได้รับและความสุขที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้ในชีวิตของดิฉัน

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

การได้รับความรู้ว่าดิฉันอยู่ที่ไหนก่อนเกิดมา จุดประสงค์ของชีวิตนี้คืออะไรและดิฉันจะไปที่ไหนหลังความตาย ด้วยความเชื่อมั่นว่ามีพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงรักดิฉันและดิฉันเป็นธิดาของพระองค์ ได้ให้แรงบันดาลใจดิฉันที่จะติดตามคำสอนของพระเยซูคริสต์ ความจริงที่ว่าดิฉันตื่นขึ้นทุกวันและเห็นว่าชีวิตนี้เป็นเวลาแห่งการทดลองและมีจุดประสงค์เพื่อการดำเนินชีวิต เติมเต็มดิฉันด้วยความสุข ด้วยความรู้ที่ว่าครอบครัวสามารถเป็นนิรันดร์ ถ้าดิฉันมุ่งไปทางนั้น จะนำพาความอบอุ่นมาสู่ชีวิตของดิฉันและช่วยดิฉันดำเนินชีวิตที่แตกต่าง ดิฉันเป็นมอรมอนเพราะสิ่งนี้ทำให้ดิฉันมีความสุขมาก

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ที่โบสถ์เรามีองค์การของเยาวชนหญิง อายุ 12 ถึง 18 ปี ดิฉันได้รับสิทธิพิเศษในการรับใช้เป็นเวลานานกับเยาวชนหญิงกลุ่มนี้และช่วยพวกเขาเข้าใจศักยภาพในฐานะธิดาของพระผู้เป็นเจ้า องค์การนี้มีหนังสือคู่มือเรียกว่าความก้าวหน้าส่วนบุคคลของฉัน ที่เยาวชนหญิงแต่ละคนต้องบรรลุเป้าหมายที่จะช่วยพวกเขาเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น ดิฉันเคยมีโอกาสทำงานกับโปรแกรมนี้และขณะนี้กำลังกระตุ้นเยาวชนหญิงให้ทำเช่นนั้น ในปี 2009 ดิฉันมีโอกาสรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาให้ศาสนจักรและสอนผู้คนว่าเพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงรักเรา พระองค์จึงทรงฟื้นฟูความจริงที่สูญหายไปหลายศตวรรษ ความจริงที่จะสอนถึงพระอัตลักษณ์อันแท้จริงและเปี่ยมด้วยความรักของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา