mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Kevin

  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone

เกี่ยวกับฉัน

ผมไม่ใช่ชาวมอรมอนทั่วๆไปแบบที่คุณรู้จัก ที่โบสถ์ของผม ผู้คนรู้จักว่าผมเป็นคนตัวสูงผมยาวที่ผูกหูกระต่ายและสวมรองเท้าแตะมาโบสถ์ เหมือนเป็นการผสมผสานแบบแปลกๆ ระหว่างมอรมอนกับฮิปปี้ ผมเริ่มสวมรองเท้าแตะเมื่อผมเป็นมัคคุเทศก์ล่องแก่งแม่น้ำโคโลราโดและแม่น้ำกรีนเป็นเวลาสามปี จนถึงตอนนี้ผมก็ยังสวมแต่รองเท้าแตะนอกจากจะออกไปวิ่งหรือขี่จักรยาน ผมเริ่มติดใจการผูกหูกระต่ายสมัยเป็นวัยรุ่นที่กำลังมองหาสิ่งแปลกใหม่ไว้สวมใส่ไปโบสถ์ ก็เลยติดตั้งแต่นั้นมา ส่วนเส้นผมก็ยาวขึ้นอยู่ดีไม่ว่าผมจะทำอะไรก็ตาม ส่วนที่สำคัญมากในชีวิตผมขณะนี้คือการเป็นสามีและคู่ครองของเพื่อนที่ดีที่สุดของผม ผมมีลูกสาววัยรุ่นสองคนและลูกชายที่กำลังย่างเข้าวัยรุ่นอีกคน (และนักเรียนแลกเปลี่ยนคนหนึ่งจากรัสเซียปีนี้) ผมสอนชีววิทยาในมหาวิทยาลัยเล็กๆ และเตรียมลงแข่งไตรกีฬาฮาล์ฟไอรอนแมนในฤดูร้อนหน้านี้ เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้ในชีวิตทำให้บางครั้งรู้สึกว่าผมใช้เวลาอย่างเร่งรีบเพื่อทำทุกอย่างให้ทัน แต่ก็มีช่วงเวลาแห่งความสุขเมื่อผมออกไปเดินเล่นกับภรรยา เฝ้ามองลูกๆ เรียนรู้บทเรียนสำคัญ หรือได้รับคำชมจากนักเรียนว่าผมช่วยพวกเขาอย่างไร สิ่งเหล่านี้เป็นกำลังใจให้ผม อีกสิ่งหนึ่งที่เติมพลังแบตเตอรี่ของผมคือการหยุดพักร้อนประจำปีของเรา ผมชอบพาครอบครัวและเพื่อนๆไปท่องเที่ยวแม่น้ำสายต่างๆ ที่เราไม่เห็นความเจริญของเมืองและไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือเป็นเวลาสี่ห้าวัน หรือขึ้นไปเยี่ยมกระท่อมของคุณปู่ซึ่งไม่มีทีวีหรืออินเทอร์เน็ต -- นั่นแหละชีวิต!

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมเป็นมอรมอนเพราะหลักคำสอนพระกิตติคุณที่สอนในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีเหตุผลและสอดคล้องต้องกัน ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์และไม่ว่าผมจะพยายามแค่ไหนก็ไม่สามารถหยุดคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ได้ ผมคิดมากเกี่ยวกับศาสนจักรนี้และคำสอนของศาสนจักร ผมคิดว่าเป็นเรื่องเข้าใจได้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกศาสดาพยากรณ์บนแผ่นดินโลกในยุคอื่นและที่อื่นด้วยไม่เฉพาะในตะวันออกกลางเท่านั้น รวมถึงการมีศาสดาพยากรณ์บนแผ่นดินโลกในยุคปัจจุบันนี้ เป็นเรื่องเข้าใจได้สำหรับผมถ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงเน้นถึงความสำคัญของการแต่งงานบนแผ่นดินโลก พระองค์ย่อมทรงจัดเตรียมวิธีให้เราคงความสัมพันธ์นี้ต่อไปในสวรรค์เช่นกัน เป็นเรื่องเข้าใจได้สำหรับผมที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างแผนให้เราได้เป็นบิดามารดาบนแผ่นดินโลกเพื่อที่เราจะเข้าใจพระองค์และแผนซึ่งพระองค์ทรงเตรียมไว้เพื่อเราได้ดียิ่งขึ้น เป็นเรื่องเข้าใจได้สำหรับผมเช่นกันที่การจะเอาชนะข้อเรียกร้องของความยุติธรรม พระเยซูคริสต์ต้องทรงชดใช้แทนเรา เพื่อให้ความผิดของเราถูกลบล้างได้โดยพระคุณ ในส่วนตัวผมแล้ว ผมเป็นมอรมอนเพราะทำให้ผมเป็นคนดีขึ้น เพื่อนร่วมงานของผมหลายคนไม่เคร่งศาสนา อันที่จริง บางคนถึงกับต่อต้านศาสนาอย่างเปิดเผย การท้าทายนี้ทำให้ผมคิดเกี่ยวกับศาสนาของผมมาก และการที่ศาสนาผูกพันกับตัวตนและการกระทำของผมอย่างลึกซึ้ง ผมทราบว่าพระกิตติคุณเป็นความจริงเพราะผมมีความสุขมากขึ้นเมื่อผมดำเนินชีวิตตามคำสอนนั้น -- ศาสนจักรนี้ทำให้ผมเป็นสามีที่ดีขึ้น เป็นพ่อที่ดีขึ้น และทำให้ผมมีสุขภาพดีขึ้นทั้งทางจิตใจ อารมณ์ และร่างกาย

เรื่องราวส่วนตัว

คำสอนใดของพระผู้ช่วยให้รอดมีอิทธิพลในชีวิตคุณ

พระวจนะของพระผู้ช่วยให้รอดจากมัทธิว 25:40 “ซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนทำกับเราด้วย” มีอิทธิพลกับชีวิตผมตลอดมา บางครั้งผมชอบตัดสินผู้อื่นก่อน แต่ข้อความนี้เตือนผมว่าเราทุกคนเป็นบุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเราและต้องการให้เราแต่ละคนประสบความสำเร็จ หน้าที่ของผมคือหาทางช่วยและยกระดับจิตใจทุกคนที่ผมเจอ ซึ่งเริ่มต้นที่บ้านเมื่อผมต้องพร้อมช่วยเหลือภรรยาและลูกๆ แม้ว่าผมจะเหน็ดเหนื่อยหรือมีสิ่งอื่นที่อยากทำมากกว่าก็ตาม และขยายไปถึงการพบปะติดต่อกันของผมกับผู้อื่นผ่านงาน ผ่านการรับใช้ และโอกาสสั้นๆ ที่ได้เจอกัน คุณไม่รู้หรอกว่าเมื่อไรที่รอยยิ้ม คำพูด หรือการกระทำดีๆ นั้นให้ความหวังหรือความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นที่เขากำลังต้องการอย่างมาก!

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมชอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ อย่างที่บอกไว้ข้างต้น ศาสนจักรนี้และคำสอนของศาสนจักรเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของผม พระกิตติคุณเน้นความจำเป็นที่เราแต่ละคนต้องปรับปรุงตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยผ่านความพากเพียรของเราเองและการวางใจผู้อื่นรวมทั้งพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ผมรู้สึกว่าผมดำเนินชีวิตตามศรัทธาโดยไม่เพียงไปโบสถ์ สวดอ้อนวอน หรืออ่านพระคัมภีร์เท่านั้น แต่รวมถึงเมื่อผมทำโครงการร่วมกับลูกๆ เมื่อผมออกไปวิ่ง เมื่อผมพยายามช่วยนักเรียนแก้ปัญหายากๆ หรือเมื่อผมล้างจานอยู่ที่บ้าน กิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้ช่วยให้ผมพัฒนาคุณลักษณะต่างๆ เช่น จิตกุศล ความซื่อสัตย์สุจริต และความอดทน เพื่อผมจะได้สมบูรณ์แบบเหมือนอย่างพระบิดาในสวรรค์และพระเยซูคริสต์ นอกจากนี้ ผมยังได้สร้างคุณสมบัติสำคัญอีกอย่างหนึ่งด้วยเมื่อผมยอมให้ผู้อื่นช่วยเหลือหรือเมื่อขอความช่วยเหลือจากสวรรค์มาชดเชยส่วนที่ผมขาด อาจจะฟังดูขัดกันที่การขอความช่วยเหลือคือส่วนสำคัญของการเป็นคนดีพร้อม แต่ผมได้เห็นแล้วว่าการขอความช่วยเหลือจากพระบิดาบนสวรรค์ของเราและได้รับความช่วยเหลือผ่านการรับใช้ของผู้อื่นจะสร้างความอ่อนน้อมถ่อมตนและศรัทธาของทั้งสองฝ่าย ซึ่งทำให้เราแต่ละคนและโลกนี้ดีขึ้น