mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Ken

  • Kenneth Barber
  • Kenneth Barber
  • Kenneth Barber
  • Kenneth Barber
  • Kenneth Barber
  • Kenneth Barber
  • Kenneth Barber
  • Kenneth Barber

เกี่ยวกับฉัน

งานทำให้ผมเดินทางไปทั่วเกาะไอร์แลนด์ นั่นเป็นส่วนที่ผมชอบมากที่สุด ประเทศที่สวยงามพร้อมด้วยอากาศที่สามารถเป็นได้ “ทั้งสี่ฤดูกาลในวันเดียว” ผมเป็นนักเดินเขาที่กระตือรือร้นและพบกับภรรยาที่หลักสูตรผู้นำในการปีนเขา ตอนนี้เรามีกันสองคนกับลูกอีกสามคนและหลานสองคน ผมรักการเป็นพ่อและการเป็นคุณปู่

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมแสวงหาความจริงและความหมายหรือจุดประสงค์ของชีวิตมาโดยตลอด หลังจากค้นคว้า อ่านพระคัมภีร์ไบเบิล และค้นหาความจริงเกี่ยวกับนิกายและศาสนาอื่นๆ มาหลายปี ผมได้ข้อสรุปว่าไม่มีนิกายใดเป็นตัวแทนคำสอนของพระเยซูคริสต์จากสิ่งที่ผมอ่านในพระคัมภีร์ไบเบิลเลย ดังนั้นผมจึงตัดสินใจไม่เข้าร่วมกับนิกายใดทั้งสิ้น แต่เลี้ยงดูลูกๆ ตามสิ่งที่ผมเข้าใจว่าถูกต้องจากพระคัมภีร์ไบเบิล ผมยังรู้สึกอีกด้วยว่าการดื่มเหล้าสูบบุหรี่ไม่ดีต่อผมอีกทั้งไม่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกๆ ผมจึงตัดสินใจว่านับจากวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1989 ผมจะไม่ดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่อีกเลย วันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1989 ผู้สอนศาสนาสองคนจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมาเคาะประตูบ้านผม ภรรยาผมเชิญพวกเขาเข้ามาในบ้านเพื่อคุยกับผม แต่ผมมีคนจากนิกายอื่นๆ มาที่บ้านเป็นประจำมากพออยู่แล้ว ผมไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับศาสนจักรแห่งนี้มาก่อน เราคุยกันประมาณหนึ่งชั่วโมง พวกเขาให้พระคัมภีร์มอรมอนและขอให้ผมอ่านและสวดอ้อนวอนเพื่อให้รู้ว่าพระคัมภีร์เล่มนี้เป็นความจริงหรือไม่ พวกเขาถามว่าจะกลับมาพบผมได้อีกเมื่อไร แต่ผมบอกว่าไม่ต้องมา และหากผมต้องการพวกเขาผมจะตามหาเอง พวกเขาจากไป ทันทีที่พวกเขาไป ผมก็เริ่มอ่านพระคัมภีร์มอรมอน ขณะที่อ่านผมรู้สึกเปี่ยมล้นในใจ และผมรู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนคือพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นจิ๊กซอว์ที่หายไปซึ่งผมกำลังตามหา ผมค้นพบศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ที่แท้จริงบนแผ่นดินโลกแล้ว แต่ผมอยากทำตามที่ผู้สอนศาสนาขอ ผมจึงคุกเข่าสวดอ้อนวอนและทูลถามพระผู้เป็นเจ้าในพระนามของพระบุตรของพระองค์ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริงหรือไม่ และผมได้รับพยานที่ทรงพลังจากการทำเช่นนั้นว่านี่คือพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า ผมสวดอ้อนวอนขอให้ผู้สอนศาสนากลับมา และพวกเขาก็มาในวันต่อมา ผมรับบัพติศมาเมื่อวันที่ 26 มกราคม ค.ศ. 1989 และนี่เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่ผมเคยทำมาในชีวิต

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ศรัทธาของผมในพระเยซูคริสต์สำคัญต่อผมมากจริงๆ ผมช่วยศาสนจักรและชุมชนทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์ โดยผ่านสิ่งนี้ผมจึงได้รู้ว่าสิ่งที่พระเยซูทรงสอนเป็นความจริง มีความสุขและปีติอันยิ่งใหญ่ที่พบได้ในการช่วยผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยาก และผมค้นพบอีกด้วยว่าการช่วยเหลือผู้อื่นทำให้ผมจดจ่ออยู่กับสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต นอกจากนี้ ผมยังเรียนรู้บทเรียนนี้จากแบบอย่างของคุณป้าน้าอาที่ดูแลครอบครัวผมหลังจากคุณพ่อคุณแม่ผมเสียชีวิต มีเด็กหกคนอายุตั้งแต่ 2 ขวบไปจนถึง 16 ปี และพวกท่านอุทิศชีวิตเพื่อดูแลพวกเราและเพื่อให้เราอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัว นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพวกท่านขณะยังโสดด้วยวัย 40 กว่าในตอนนั้น ก่อนพวกท่านสิ้นชีวิต พี่ชายกับผมได้มีโอกาสขอบคุณสำหรับสิ่งที่พวกท่านเสียสละ แต่พวกท่านบอกเราว่าพวกท่านไม่ได้เสียสละอะไรและกลับได้รับทุกสิ่ง พวกท่านเป็นแบบอย่างให้แก่ผมในเรื่องความรักและการเสียสละแบบพระคริสต์เพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริง