mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Kelly

  • Kelly Lineback
  • Kelly Lineback
  • Kelly Lineback
  • Kelly Lineback
  • Kelly Lineback
  • Kelly Lineback
  • Kelly Lineback
  • Kelly Lineback

เกี่ยวกับฉัน

วันปกติของดิฉันเริ่มที่เวลา 05:00 น. ถ้าดิฉันไม่ออกกำลังกายเวลานั้น ก็จะไม่ได้ออกกำลังกายเลย ดิฉันมีงานยุ่งเช่นเดียวกับคนอื่นๆ ต้องดูแลสามีกับลูกสาวสามคนและลูกเขยใหม่อีกหนึ่งคน ดิฉันยังต้องทำงานเป็นทันตแพทย์ที่มีกิจการเป็นของตนเองอีกด้วย หลังจากภารกิจในครอบครัว งาน และหน้าที่รับผิดชอบในศาสนจักร ดิฉันพยายามทำบางสิ่งเพื่อดูแลบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จากนั้นจึงมีเวลาสนุกสนาน – ดิฉันชอบเล่นสกีหิมะ เดินเล่น และทำกิจกรรมกลางแจ้ง เมื่อมีโอกาส ดิฉันชอบเดินทางกับครอบครัว ใช่ค่ะ ดิฉันเป็นนักเดินทาง! ดิฉันได้บอกไหมคะว่าดิฉันชอบหัวเราะด้วย?

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ลึกลงในจิตใจ ดิฉันเชื่อว่านี่คือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ นี่คือแก่นแท้ของตัวตนที่ดิฉันเป็น ขณะพยายามดำเนินชีวิตตามหลักธรรมของศาสนจักร ดิฉันได้รับรากฐานอันแข็งแกร่งในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดิฉันชอบตรงที่ดิฉันสามารถสอนลูกๆ ถึงความสำคัญของค่านิยมที่ดีงามและมั่นคงเหล่านี้ และเห็นพวกเขาประยุกต์ใช้ค่านิยมดังกล่าวในชีวิตตนเอง

เรื่องราวส่วนตัว

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยคุณอย่างไร

ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการปลอบโยนอันสำคัญยิ่งในชีวิตดิฉัน ดิฉันรู้สึกถึงอิทธิพลของพระองค์อยู่เสมอและขอบพระทัยสำหรับการนำทางของพระองค์ สิ่งเรียบง่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเช่น การตัดสินใจโทรหาเพื่อน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง การตัดสินใจด้านการเงิน หรือช่วยลูกๆ คุมเส้นทางผ่านการทดลองต่างๆ ทุกสิ่งล้วนได้รับอิทธิพลจากการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดิฉันเรียนรู้ว่าถ้าดิฉันนิ่งฟังความรู้สึกและการกระตุ้นเตือนที่ได้รับแล้วปฏิบัติตามนั้น ดิฉันจะดำเนินสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

การกระทำย่อมดีกว่าคำพูด ดิฉันพยายามทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ในการเป็นคนซื่อสัตย์ มีน้ำใจ และเมตตาต่อผู้อื่น ดิฉันทราบว่าโดยการทำตามแบบอย่างของพระองค์ในการรับใช้ผู้อื่น เราสามารถพบปีติที่แท้จริงในชีวิตนี้