mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน takara

  • Kazuta Takara
  • Kazuta Takara
  • Kazuta Takara
  • Kazuta Takara
  • Kazuta Takara
  • Kazuta Takara
  • Kazuta Takara
  • Kazuta Takara

เกี่ยวกับฉัน

ผมอาศัยอยู่ในจังหวัดชิบะ และผมเป็นคุณพ่อลูกห้า ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่อัตราการเกิดกำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเรื่องที่ผมมีลูกห้าคนจึงทำให้คนอื่นๆ ประหลาดใจ แต่ผมมีความสุขกับการดำเนินชีวิตที่รายล้อมไปด้วยเด็กๆ ที่น่ารัก ผมเป็นนักธุรกิจที่ชีวิตมีงานยุ่งทุกวัน แต่ผมมีความสุขกับชีวิตที่สนุกสนานได้โดยรักษาสมดุลระหว่างเวลาทำงาน เวลาของครอบครัว และเวลาส่วนตัว ในวันหยุดผมไปเล่นกระดานโต้คลื่น และผมคลายเครียดด้วยการขับขี่รถจักรยานยนต์ฮาร์เลย์-เดวิดสัน—ของผมซึ่งผมต้องใช้เวลาตั้งหกปีกว่าภรรยาจะยอมให้ผมซื้อ! เหตุผลอีกข้อหนึ่งที่ผมสามารถทำสิ่งที่มีความสุขได้คือผมมีภรรยาที่เข้าใจผม ขอบคุณครับ!

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ในกรณีของผม คุณพ่อคุณแม่เป็นมอรมอน ดังนั้นผมไปโบสถ์ตั้งแต่ยังเด็ก เมื่อผมโตพอที่จะคิดด้วยตนเองและมีข้อคิดเห็นของตนเอง ผมเริ่มสงสัยว่าผมดำเนินชีวิตเป็นมอรมอนด้วยความตั้งใจจริงของตนเองหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีบางครั้งที่ผมคิดไปว่าการต้องเชื่อฟังพระบัญญัติ (กฎ) ต่างๆ นาๆ มากมายทำให้ผมมีอิสระน้อยกว่าผู้อื่น รู้สึกไปถึงขนาดที่ว่าผมต้องพลาดเรื่องสนุกสนานในชีวิตไปหลายเรื่อง แต่เมื่อผมตระหนักว่าชีวิตนี้คือกระบวนการที่จะนำไปสู่ความสุขที่ต่อเนื่องชั่วกาลนาน คำสอนของพระเยซูคริสต์ที่ศาสนจักรสอนผมมากลับกลายเป็นสิ่งที่ผมขาดไม่ได้ ผมต้องการสืบทอดคำสอนและธรรมเนียมที่สำคัญซึ่งผมรับสืบทอดมาจากพ่อแม่นี้ไปสู่ลูกๆ ของผม

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

คติพจน์ของผมคือ 'ชีวิตที่ไม่มีความสนุกสนานคือชีวิตที่สูญเปล่า' ผมมีงานที่ต้องทำในฐานะพ่อ สมาชิกของสังคมและในฐานะมอรมอน ผมคิดว่าพันธกิจแห่งชีวิตผมคือสอนและเลี้ยงดูลูกๆ ในฐานะพ่อ ทำงานสุดความสามารถและอุทิศตนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคม และประพฤติตนเพี่อนำปีติสุขมาสู่ผู้อื่นในฐานะมอรมอน เพื่อทำสิ่งที่กล่าวมาได้อย่างมีความสุข ผมรู้สึกว่าต้องมีความสุขกับชีวิตตนเองก่อน ดังนั้นผมจึงไปเที่ยวทะเลที่ผมชอบ ไปขับขี่รถจักรยานยนต์ และไปที่ต่างๆ กับครอบครัว ในฐานะมอรมอนผมไม่รู้สึกว่าได้ดำเนินชีวิตแตกต่างจากคนอื่น หรือมีรูปแบบชีวิตที่แปลกไป ผมรู้สึกว่าผมดำเนินชีวิตไปตามธรรมชาติ โดยมีจุดประสงค์และความหมายเพื่อจะอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์อย่างมีความสุขกับครอบครัวอันเป็นที่รัก ส่วนหนึ่งของชีวิตที่สนุกสนานของผมคือแม้ท้องฟ้าจะแจ่มใสในวันอาทิตย์ผมก็จะไม่ไปทะเลแต่ไปโบสถ์