mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Karina

  • Karina Navas
  • Karina Navas
  • Karina Navas
  • Karina Navas
  • Karina Navas
  • Karina Navas
  • Karina Navas
  • Karina Navas

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันชื่อคารินา นาวาส ดิฉันรักการกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งยูโด งานอดิเรกที่ดิฉันชอบอีกอย่างหนึ่งการไปเที่ยวทะเล ดิฉันเป็นคนที่สองในพี่น้องสี่คน ดิฉันเรียนกายภาพบำบัดและขณะนี้อาศัยอยู่กับพี่สาว สามีของเธอและหลานเล็กๆ สองคน โนลีอาและคามีลา สิ่งที่ดิฉันชอบที่สุดคือการอยู่กับเพื่อนๆ และครอบครัว ดิฉันชอบทำขนมหวานกับพวกเขา

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ดิฉันเป็นมอรมอนเพราะเป็นวิถีชีวิตที่ดิฉันตัดสินใจจะดำเนินตาม นี่คือเส้นทางที่ถูกต้องและเป็นวิธีที่ดิฉันสามารถช่วยเหลือและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรอบข้าง ดิฉันรู้ว่าพ่อกับแม่ตัดสินใจได้ถูกต้องที่สุดเมื่อพวกท่านเปลี่ยนใจเลื่อมใสเข้าสู่พระกิตติคุณ เพราะการทำเช่นนั้นเปิดโอกาส-ให้ดิฉันและพี่ชาย-ได้รู้ถึงความรักของพระบิดาบนสวรรค์ที่มีต่อลูกๆ ของพระองค์บนโลกนี้ ดิฉันรู้ว่าดิฉันอยู่บนวิถีทางที่ถูกต้องเพราะนั่นคือสิ่งที่ดิฉันรู้สึกในใจ

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ดิฉันพยายามแบ่งปันพระกิตติคุณกับเพื่อนๆ และคนที่ดิฉันรู้จัุกเสมอ ดิฉันปรารถนาให้ทุกคนมีความสุขกับพรที่ดิฉันได้รับในชีวิต ซึ่งได้รับการนำทางโดยพระกิตติคุณ