mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Julie Hillyard

  • Julie Hillyard
  • Julie Hillyard
  • Julie Hillyard
  • Julie Hillyard
  • Julie Hillyard
  • Julie Hillyard
  • Julie Hillyard
  • Julie Hillyard

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันได้รับพรที่ได้เดินทางทั่วโลกกับ ดร. สตีเฟน อาร์. โควีย์เป็นเวลาหลายปี (งานในฝัน!!!) แต่เลือกที่จะเลิกทำสิ่งนั้นเมื่อดิฉันพบกับชายในฝันและเราเริ่มมีครอบครัว เราชอบวิ่ง ปั่นจักรยาน เดินเขา และเดินทางด้วยกัน เรามีลูกๆ ตัวน้อยสุดประเสริฐสามคน คนกลางออทิสติกขั้นรุนแรง มีความผิดปกติในระบบประมวลผลทางประสาทสัมผัส และมีการพัฒนาการล่าช้าในหลายๆ อย่าง ดิฉันกำลังเรียนรู้ที่จะรักชีวิตที่ดิฉันไม่เคยคาดคิดซึ่งเต็มไปด้วยการท้าทายที่แปลกใหม่ทุกวัน

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ดิฉันเติบโตเป็นแอลดีเอส และรู้สึกเสมอมาว่าสิ่งที่ดิฉันเชื่อและสิ่งที่ดิฉันได้รับการสอนในโบสถ์เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล ดิฉันยอมรับ ดิฉันชอบเหตุผล--ได้ผลสำหรับดิฉัน เมื่อดิฉันมีอายุ 20 กว่าๆ ดิฉันจบจากการรับใช้งานเผยแผ่สำหรับศาสนจักรแอลดีเอสซึ่งนั่นได้เสริมสร้างความเชื่อของฉันอย่างมาก และดิฉันทำงานอย่างใกล้ชิดกับ ดร. สตีเฟน โควีย์ ซึ่งแบบอย่างอันยอดเยี่ยมของบุคคลผู้ดำเนินชีวิตตามความเชื่อของพวกเขาอย่างสมบูรณ์ ดิฉันได้ยินเขาให้การบรรยายหลายครั้งเกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธและบทเรียนส่วนตัวมากๆ ที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ของท่านกับพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ บทเรียนหนึ่งคือเรื่องของศักยภาพแห่งสวรรค์ที่เราแต่ละคนมี--ความรู้ที่ว่าเรามีดีเอ็นเอแห่งสวรรค์จริงๆ ซึ่งให้ความเข้าใจว่าเรา เป็นใคร และเรา เป็นของใคร อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ก้องอยู่ในใจดิฉันส่วนใหญ่ เร่งเวลาไปข้างหน้าสองสามปี...ดิฉันแต่งงานกับชายในฝันและมีลูกที่เป็นโรคพิการอย่างหนึ่งซึ่งดิฉันกลัวมาก--ออทิสติก ณ เวลานั้น ดิฉันตระหนักว่าสิ่งที่ดิฉันเชื่อเกี่ยวกับศักยภาพของเขาอาจ/จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกชายตัวน้อยของดิฉัน เพราะดิฉันรู้อยู่แก่ใจ--และเมื่อดิฉันทุ่มเทใจให้พระผู้เป็นเจ้า ดิฉันจะพบความมั่นใจในหัวใจส่วนที่ลึกที่สุดอย่างไม่อาจปฏิเสธได้เช่นกัน--ว่าแมทธิวมีวิญญาณที่ยอดเยี่ยม ไม่มีตราประทับใดจะเปลี่ยนศักยภาพของเขาได้ และในฐานะแม่ของเขา ดิฉันมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะสื่อสารคุณค่าและศักยภาพของเขาให้กับเขาในวิธีที่ดลใจให้เขาเห็นด้วยตนเองเช่นกัน ความรู้ที่แน่นอนนั้นที่ว่า--ดิฉัน เป็นใคร และลูกของดิฉันเป็นใครรวมกับความรู้ที่ว่าเรา เป็นของใคร --ได้กลายเป็นพลังแห่งการนำทางในชีวิตดิฉันและให้ทัศนคติใหม่ขณะที่ดิฉันพยายามรับมือกับการท้าทายบางอย่างที่มาจากการเลี้ยงดูลูกชายคนหนึ่งอย่างเช่นแมทธิวที่น่ารักของดิฉัน

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ดิฉันเชื่อมั่นว่าพระผู้เป็นเจ้ามักประทานประสบการณ์ให้เราซึ่งเปลี่ยนแปลงและสอนเราเพื่อเราสามารถช่วยเหลือและดลใจผู้อื่น สามีดิฉันเป็นทันตแพทย์เด็ก เขาชอบช่วยเหลือเด็กๆ ที่มีความต้องการพิเศษ และเนื่องจากเรามีประสบการณ์กับลูกที่มีความต้องการพิเศษ ดิฉันจึงปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยเหลือบิดามารดาคนอื่นๆ ที่เผชิญการท้าทายอย่างเดียวกัน ไม่นานมานี้เราได้จัดงานต่อเนื่องสำหรับบิดามารดาเรียกว่า พลังแห่งศักยภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้เรามุ่งเน้นที่ศักยภาพของลูกๆ ของเราแทนที่จะมัวกังวลอยู่กับพฤติกรรมและการท้าทายอื่นๆ ซึ่งอาจเบี่ยงเบนความสนใจของเราไปจากสิ่งที่เรารู้ว่าพวกเขาสามารถเป็นได้--เราจะพบสิ่งที่เราหา ฉะนั้นถ้าเรามองหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวลูกๆ ของเรา เราจะพบสิ่งนั้นและผลก็คือเราจะปฏิบัติกับพวกเขาต่างออกไป ดิฉันเริ่มเขียนบล็อกชื่อ Small Victories Big Miracles ด้วย เพื่อเตือนตนเองให้มุ่งเน้นที่สิ่งเล็กน้อยๆ ที่ดิฉันอาจมองข้ามไปซึ่งอาจจะเป็นปาฏิหาริย์ที่ดิฉันต้องขอบพระทัย การเขียนบล็อกนี้เป็นเหมือนแบบฝึกหัดความอ่อนแอของดิฉันเพราะเป็นบล็อกแบบ “เอาใจมาอยู่ข้างนอก” และดิฉันชอบใช้บทบาท “ยอดหญิงเพียบพร้อม” มากกว่าซึ่งดิฉันเคยทำสำเร็จมาแล้ว