mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Joy

  • Joy Monahan
  • Joy Monahan
  • Joy Monahan
  • Joy Monahan
  • Joy Monahan
  • Joy Monahan
  • Joy Monahan
  • Joy Monahan

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันเพิ่งเรียนจบปริญญาสาขาบัญชีจากบีวายยู (แต่ไม่ถือว่าตัวเองเป็นนักบัญชี) ดิฉันอยู่ในฮาวายกับสามี แทบจะไม่ปล่อยวันใดผ่านไปโดยไม่ลงทะเล ไม่ว่าจะเล่นกระดานโต้คลื่นหรือแค่ว่ายน้ำเร็วๆ ดิฉันใช้ทะเลบำบัดตนเองทุกวัน

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ดิฉันเป็นมอรมอนเพราะเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ส่วนตัวว่านี่เป็นวิธีดีที่สุดที่จะมีชีวิตอย่างเป็นสุข ดิฉันมีความสุขที่สุดเมื่อดำเนินชีวิตตามความเชื่อของดิฉัน

เรื่องราวส่วนตัว

พรสวรรค์และของประทานของคุณจะเป็นพรแก่ผู้อื่นได้อย่างไร

ดิฉันเรียนรู้ผ่านการสอนคนอื่นเล่นกระดานโต้คลื่นว่าเราจะเห็นคุณค่าพรสวรรค์ของเรามากขึ้นเมื่อเราแบ่งปัน

เราจะพัฒนาความปรองดองในบ้านของเราได้อย่างไร

เล่น! ครอบครัวดิฉันขยันทำงานมากตั้งแต่เด็กแต่เล่นมากยิ่งกว่า เราจะมีการผจญภัยบ่อยๆ เท่าที่ทำได้ และดิฉันคิดว่าการทำเช่นนั้นช่วยให้เราทุกคนสนิทกันมากขึ้น เวลาเราเล่นด้วยกัน เราเรียนรู้บทเรียนล้ำค่ามากมายเกี่ยวกับตัวเราและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ดิฉันจะถนอมบทเรียนเหล่านั้นไว้เสมอ ดิฉันกับสามีวางแผนว่าจะทำอย่างเดียวกันนี้กับลูกๆ ของเรา

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ดิฉันพยายามเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนรอบข้างเสมอ ดิฉันชอบทำตามแบบอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจของคนที่ดิฉันพบ ดิฉันคิดว่าถ้าสามารถเลียนแบบคนรอบข้าง (จากทุกศาสนา) ดิฉันคงจะเป็นมอรมอนที่ดีขึ้นได้