mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน John

  • John Chen
  • John Chen
  • John Chen
  • John Chen
  • John Chen
  • John Chen
  • John Chen
  • John Chen

เกี่ยวกับฉัน

ผมเป็นคนจีนอเมริกัน ผมเกิดและโตในประเทศจีนแล้วมาที่สหรัฐเพื่อศึกษาต่อปริญญาโทเมื่อ 22 ปีที่แล้ว ผมมีลูกสองคน ผมชอบเดินทางและงานของผมมักจะเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง ผมไม่อาจอยู่ที่เดิมนานกว่าสามเดือนได้โดยไม่เดินทาง ถ้าคุณถามว่าผมเป็นใคร ผมจะตอบว่า อย่างแรกเลยผมเป็นมอรมอน อย่างที่สองคือเป็นพ่อและเป็นสามี และอย่างที่สามเป็นผู้เชี่ยวชาญขององค์กรแห่งหนึ่ง ผมชอบการศึกษาและชอบที่จะมีนักศึกษามหาวิทยาลัยอยู่รอบข้าง ประเทศนี้เปลี่ยนผม ศาสนจักรนี้เปลี่ยนผม และสิ่งที่ผมทำในชีวิตและในงานของผมก็แผ่อิทธิพลต่อชีวิตผู้อื่นเป็นการตอบแทน

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมเชื่อจริงๆ หรือว่ามีพระผู้เป็นเจ้าอยู่จริง เหตุใดจึงเลือกที่จะเป็นมอรมอน คนถามผมด้วยคำถามเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยปกติผมจะบอกว่าผมเชื่อว่ามีพระผู้เป็นเจ้าอยู่จริง มีพระเยซูคริสต์ และมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผมมีพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสามประการ พรข้อแรกอยู่ที่ครอบครัวผม หลังจากที่ผมเป็นมอรมอน ความรักที่บ้านก็มีมากขึ้น ผมพบว่าผมรักภรรยามากขึ้นเมื่อเรามีค่านิยมในชีวิตร่วมกัน และเราเข้าใจว่าเราจะมีชีวิตนิรันดร์ร่วมกันเป็นครอบครัว พรข้อสองอยู่ที่ลูกชายของผม เราในฐานะพ่อแม่ไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่การให้ลูกเติบโตไปกับการศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นความสมบูรณ์แบบ พระคัมภีร์ไบเบิลจะสอนเขาว่าอะไรถูกอะไรผิด ลูกชายผมอ่านพระคัมภีร์และคุกเข่าสวดอ้อนวอนก่อนนอนทุกคืน เขาเป็นนักเรียนที่ได้เกรดเอทุกวิชาในกลุ่มนักเรียนเกียรตินิยม ผมพูดบ่อยๆ ว่าเขาประสบความสำเร็จเพราะพระคัมภีร์มอรมอน พรข้อสามอยู่ที่ปัญญาของผม หลังจากที่เข้าร่วมกับศาสนจักร ผมสามารถพูดได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านการเป็นผู้นำและการสื่อสาร

เรื่องราวส่วนตัว

พรสวรรค์และของประทานของคุณจะเป็นพรแก่ผู้อื่นได้อย่างไร

ความรักและความเต็มใจรับใช้คือหัวใจในการสร้างความแตกต่างให้ผู้อื่น

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยคุณอย่างไร

พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้ใจผมสงบสุขมากขึ้น ทำให้มีความเรียบง่ายในการคิดและการตัดสินใจ

ท่านแบ่งปันพระกิตติคุณกับเพื่อนๆ เพราะเหตุใด/อย่างไร

ความสุขมาจากงานอาชีพและชีวิต ผมมักจะเชื่อว่าถ้าคุณมีครอบครัวและมีลูก คุณจะไม่มีความสุขถ้าลูกคุณไม่มีความสุขหรือเรียนไม่เก่ง ผมพบว่าลำพังเราผู้เป็นพ่อแม่ยังไม่มีความสามารถพอจะสอนลูกได้ ผมพบพลังของศาสนาที่ช่วยหล่อหลอมพัฒนาการด้านวิสัยทัศน์ของลูก ทันทีที่พวกเขาสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองได้ ความสามารถในการทำสิ่งต่างๆ รวมถึงการศึกษาเล่าเรียนจะดีขึ้นด้วย ผมมักจะพูดกับเพื่อนๆ เกี่ยวกับพระกิตติคุณเมื่อพูดถึงการศึกษาเล่าเรียนของลูกๆ พวกเขา

การเข้าร่วมพิธีต่างๆ ของศาสนจักรช่วยท่านอย่างไร

การไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์คือเวลาที่มีความสุขที่สุดเวลาหนึ่งของสัปดาห์ สิ่งนี้ช่วยให้ผมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อัตลักษณ์ของผมและชุมชนของเรา ช่วยให้ผมทบทวนสิ่งที่ผมทำผิดในสัปดาห์ที่ผ่านมาและสิ่งที่จะเตรียมทำในสัปดาห์ถัดไป เราเป็นมนุษย์ ไม่ใช่เครื่องจักร เราไม่สามารถพูดได้ว่าศรัทธาของเราจะคงอยู่ตราบใดที่เรารับบัพติศมา เราจำเป็นต้องต่อคำมั่นสัญญาของเราทุกสัปดาห์และเตือนตนเองว่าเราเป็นใคร ในขณะเดียวกัน การไปโบสถ์แบ่งเบาภาระมากมายของเราทางใจ ผมรู้สึกสดชื่นทุกวันอาทิตย์หลังกลับจากโบสถ์

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมเป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายอธิการวอร์ด ผมเรียนรู้หลักธรรมสำคัญที่สุดสองประการ ประการแรกคือวิธีช่วยอธิการให้ทำงานได้ดี และอีกประการคือการพัฒนาความรักผ่านการรับใช้ การรับใช้ในฝ่ายอธิการคือพรของการเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำ