mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Jenna

  • Jenna Jones
  • Jenna Jones
  • Jenna Jones
  • Jenna Jones
  • Jenna Jones
  • Jenna Jones
  • Jenna Jones
  • Jenna Jones

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันเป็นนักแสดงตลก! ดิฉันชอบทำให้คนหัวเราะและคิดไม่ออกว่าอยากจะทำสิ่งอื่นใดมากไปกว่านี้ ดิฉันมาจากครอบครัวใหญ่ซึ่งตลกกว่าดิฉันมาก ขอยืนยันค่ะ พวกเขาเป็นแรงบันคาลใจอย่างมากในการแสดงตลกของดิฉัน ใน 7 ปีที่ผ่านมาดิฉันเป็นป้าของหลานสาว 7 คนและหลานชาย 4 คน ดิฉันรักพวกเขามาก นอกเหนือจากการแสดงตลก ดิฉันใช้เวลาส่วนใหญ่กับเพื่อนๆ และครอบครัว เขียนบล็อก อัพเดทเรื่องราวล่าสุดในทวิตเตอร์ แล้วก็ชอบทำ (และกิน) คุกกี้

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ทำไมดิฉันถึงเป็นมอรมอน เพราะว่าศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายนำสันติสุขและปีติมาสู่ชีวิตดิฉันมากกว่าสิ่งอื่นใด ดิฉันเป็นมอรมอนเพราะดิฉันทราบว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริงและเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของดิฉัน ดิฉันเป็นมอรมอนเพราะดิฉันรักพระผู้เป็นเจ้า ดิฉันรับบัพติศมาเมื่ออายุ 8 ขวบ แต่ศรัทธาของดิฉันไม่ได้ถูกทดสอบจนกระทั่งเข้าเรียนวิทยาลัยที่เอ็นวายยู เมื่อต้องอธิบายถึงความเชื่อของตนเองให้กลุ่มนักเรียนปีหนึ่งฟัง ดิฉันจึงได้ตระหนักว่าดิฉันมีความปรารถนาอย่างแท้จริงที่จะค้นพบความจริงของสิ่งที่สอนไป ดิฉันจึงสวดอ้อนวอนทูลถามพระบิดาบนสวรรค์ ไปโบสถ์ ศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนและพระคัมภีร์ไบเบิล ดิฉันทราบว่าพระองค์ทรงฟังและทรงเห็นความพยายามของดิฉัน พระองค์ประทานพรดิฉันด้วยความรู้และความรู้สึกว่าศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นศาสนจักรที่แท้จริง ดิฉันตัดสินใจตอนนั้นทันทีว่าจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์และจะกล้าหาญในการแบ่งปันพระกิตติคุณของพระองค์กับผู้อื่น การเป็นมอรมอนสอนว่าดิฉันเป็นใคร เป็นธิดาของพระผู้เป็นเจ้า และดิฉันรู้สึกขอบพระทัยอย่างยิ่งในเรื่องนี้

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ดิฉันชอบไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ นับเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่จะเติมพลังทางวิญญาณหลังจากสัปดาห์อันยาวนานและได้สังสรรค์กับเพื่อนดีๆ มากมาย ดิฉันมีโอกาสสอนสตรีที่ไปโบสถ์เดียวกันเกี่ยวกับหัวข้อพระกิตติคุณในเรื่องต่างๆ เดือนละครั้ง วิเศษมากที่สามารถแบ่งปันความคิดของดิฉันกับพวกเขาและรับฟังความคิดของพวกเขาเมื่อเราสนทนาหลักธรรมต่างๆ ของศรัทธาที่เรามี การเป็นนักแสดงตลกทำให้รู้ว่าดิฉันอยากเขียนเรื่องตลกสะอาดซึ่งสะท้อนตัวตนและการดำเนินชีวิตของดิฉัน ดังนั้นดิฉันจึงเขียนเรื่องตลกที่ดิฉันรู้สึกสบายใจในการเล่าบนเวที บางครั้งดิฉันถูกล้อเพราะเรื่องนั้น แต่สุดท้ายนักแสดงตลกเกือบทุกคนที่รู้ว่าดิฉันเป็นมอรมอนเคารพการตัดสินใจของดิฉันในการคงความสะอาดไว้