mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Jason

  • Jason Slatter
  • Jason Slatter
  • Jason Slatter
  • Jason Slatter
  • Jason Slatter
  • Jason Slatter
  • Jason Slatter
  • Jason Slatter

เกี่ยวกับฉัน

ผมชื่อเจสัน ผมเป็นสามีและเป็นพ่อของลูกๆ ที่น่ารักห้าคน ผมเป็นทนายความด้านภาษีระหว่างประเทศและผมเพิ่งทิ้งงานอาชีพที่มั่นคงเพื่อเริ่มกิจการของตนเอง ย้ายครอบครัวมาอีกฟากหนึ่งของประเทศและเปิดแฟรนไชส์สคูลออฟร็อค ผมรักดนตรีและรักที่จะเห็นประสิทธิผลในบทบาทของดนตรีที่มีต่อเด็ก ส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตผมและเป็นส่วนที่นิยามความเป็นผมคือครอบครัวและศาสนาของผม

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

แม้ว่าผมจะโตมาในฐานะสมาชิกศาสนจักร แต่ผมไม่รู้สึกว่าผมเปลี่ยนใจเลื่อมใจอย่างแท้จริงจนระยะหลังๆ ของชีวิต ผมเป็นคนประเภทที่ต้องใช้ประสบการณ์และความคิดส่วนตัวมากำหนดความเชื่อของตนเอง ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่นำผมมาสู่การยอมรับพระกิตติคุณเข้ามาในชีวิตอย่างแท้จริงช้ากว่าที่ควร ยิ่งผมอายุมากขึ้นเท่าไร ผมก็ยิ่งขอบคุณพระกิตติคุณและความเชื่อของผมมากขึ้นเท่านั้น ผมขอบคุณสำหรับความรู้ที่ว่าผมเป็นลูกของพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเรา และโดยผ่านพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ผมสามารถเอาชนะข้อบกพร่องของตนเอง การทดลองทางโลก และความท้าทายต่างๆ ได้ ผมทราบว่าเมื่อผมพยายามดำเนินชีวิตตามหลักธรรมของพระกิตติคุณ ผมกับครอบครัวจะอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์ คำสัญญาเรื่องครอบครัวนิรันดร์คือพรและการปลอบโยนสำคัญที่สุดในชีวิตผม

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

พรประเสริฐสุดอย่างหนึ่งของการเป็นสมาชิกศาสนจักรคือโอกาสที่ได้มีส่วนในชุมชนดีๆ ผู้มีความเชื่ออันเป็นแก่นแท้เดียวกันกับผม ผมและครอบครัวเคยอยู่ในวอร์ดต่างๆ มาแล้วหลายวอร์ดตลอดช่วงสิบห้าปีที่ผ่านมา แต่ละวอร์ดเป็นพรกับเราอย่างมาก ผมพบว่ายิ่งผมรับใช้เพื่อนสมาชิกในวอร์ดมากเท่าใด ชีวิตผมก็ยิ่งได้รับพรมากเท่านั้น ผมชอบรับใช้ในศาสนจักรมาก ปัจจุบันผมรับใช้ด้วยการเป็นครูในวอร์ดของผม ในอดีตผมทำงานมากมายในองค์การเยาวชนของศาสนจักร