mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Jane

  • Jane Christie
  • Jane Christie
  • Jane Christie
  • Jane Christie
  • Jane Christie
  • Jane Christie
  • Jane Christie
  • Jane Christie

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันอาศัยอยู่ในภาคกลางของสกอตแลนด์ ดิฉันอายุ 35 ปี และสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตดิฉันคือครอบครัว ดิฉันเป็นครูสอนการแสดงก่อนจะตัดสินใจอยู่บ้านเป็นแม่เต็มเวลา แต่ดิฉันยังคงรักการสอน รักศิลปะและวรรณกรรม และรักการเรียนรู้ ปีนี้ดิฉันกลับมาศึกษาต่อปริญญาด้านภาษาและวรรณกรรมอังกฤษ การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับดิฉัน ดิฉันมีลูกน่ารักสามคน เป็นผู้ชายทั้งหมด หนึ่งในนั้นมีความยากลำบากในการเรียนรู้และพิการ

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ดิฉันเลือกที่จะเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เพราะศาสนจักรทำให้ดิฉันรู้สึกใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์มากขึ้น เพราะดิฉันเรียนรู้วิธีเป็นคนที่ดีขึ้น และเพราะศาสนจักรนี้ทำให้ดิฉันมีความสุขมาก สามีดิฉันไม่เป็นสมาชิกศาสนจักร แต่เราทั้งคู่เห็นพ้องต้องกันว่าการดำเนินชีวิตและการเลี้ยงดูลูกๆ ของเราให้มีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเป็นเรื่องสำคัญมาก มีบรรยากาศของสันติสุขในบ้านเรา เราจัดการกับการทดลองและความเครียดของชีวิตในทุกวันได้ดีขึ้น และเรารู้ว่าครอบครัวเรามีความสำคัญสูงสุด นั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้จากศาสนจักร และนั่นคือวิธีที่เราพยายามดำเนินชีวิต

เรื่องราวส่วนตัว

ลองนึกถึงการท้าทายในครอบครัวของท่านที่หลักธรรมพระกิตติคุณช่วยให้เอาชนะได้ไหม

การเป็นแม่ของลูกชายเล็กๆ ที่เกิดมาสมองพิการ ทำให้ดิฉันมีเรื่องท้าทายมากมาย ลูกชายของเราไม่มีพัฒนาการเหมือนเด็กคนอื่นหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เขาออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆ ไม่ได้ บางครั้งก็ยากลำบากในการสื่อสาร และอาจหงุดหงิดได้ ตั้งแต่เราแข็งขันในศาสนจักรแอลดีเอสในท้องที่ของเรา ลูกชายคนเล็กของดิฉันมีความสุขกับชีวิตมากขึ้น เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขามีเพื่อนนอกโรงเรียนที่รักและเอาใจใส่เขา เด็กๆ ที่โบสถ์ใจดี ช่วยเหลือ และสนับสนุนอย่างมากจนดิฉันสามารถเฝ้าดูลูกชายออกไปเที่ยวกับเพื่อนใหม่ของเขาได้ในกิจกรรมพบปะสังสรรค์ของโบสถ์ ลูกชายดิฉันไม่สามารถรับผิดชอบสิ่งที่เขาเลือกได้ และดิฉันเรียนรู้ว่าเพราะเขาไม่สามารถรับผิดชอบได้ การเสียสละที่พระเยซูคริสต์ทรงทำเพื่อเขาจึงหมายความว่าเขาไม่ต้องรับบัพติศมา เขาเป็นบุตรชายที่พิเศษมากของพระบิดาในสวรรค์ และดิฉันรู้สึกได้รับสิทธิพิเศษมากที่พระองค์ทรงวางใจให้ดิฉันดูแลวิญญาณน้อยๆ ที่น่าอัศจรรย์นี้ ดิฉันสำนึกคุณต่อความรู้ดังกล่าว ลูกชายดิฉันรักศาสนจักร เขารักผู้คนที่นั่น เขารักการร้องเพลงกับเด็กคนอื่นๆ และครอบครัวเราได้รับพรมากมายเพราะเราดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ลูกชายดิฉันอ่านหนังสือไม่ออกจนกระทั่งเราเริ่มศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันเป็นครอบครัวทุกวัน โดยการอ่านคำซ้ำๆ และอ่านไปพร้อมๆ กัน ทำให้เขาเริ่มอ่านด้วยตัวเองได้อย่างไม่น่าเชื่อ นี่เป็นก้าวสำคัญของเขา เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับดิฉันผู้เป็นแม่ และเป็นตัวอย่างหนึ่งของพรหลายประการที่เราได้รับจากการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ การวางแผนล่วงหน้าเคยเป็นเรื่องยากลำบาก เราสงสัยว่าลูกชายของเราจะรับมือกับโลกนี้อย่างไร และสงสัยว่าจะช่วยให้เขาพบที่ของเขาในโลกนี้อย่างไร ปัจจุบันเรามีเครือข่ายความช่วยเหลือที่น่าเหลือเชื่อ ลูกชายดิฉันมีกลุ่มเพื่อนเป็นครั้งแรกในชีวิต และเขากำลังเรียนรู้และก้าวหน้าตลอดเวลา

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ศาสนจักรขอให้ดิฉันรับผิดชอบชั้นเรียนบริบาลที่โบสถ์ ทุกวันอาทิตย์ดิฉันจะดูแลเด็กเล็กโดยเล่นกับพวกเขา ร้องเพลงกับพวกเขา และสอนพวกเขา ดิฉันชอบที่สามารถช่วยสนับสนุนบรรดาคุณพ่อคุณแม่ด้วยวิธีนี้ และการอยู่กับเด็กๆ เป็นเรื่องสนุกมาก! แต่สิ่งที่ดิฉันชอบมากคือในการดำเนินชีวิตตามความเชื่อของดิฉัน ส่วนที่ดีที่สุดเกิดขึ้นในบ้านของดิฉันเอง ทุกคืนวันจันทร์ ศาสนจักรของเราสนับสนุนให้จัดการสังสรรค์ในครอบครัว—คืนที่เราแค่ใช้เวลาด้วยกันเป็นครอบครัวและสนุกด้วยกัน ดิฉันชอบมากที่ไม่ว่าชีวิตจะยุ่งเพียงใด แค่คืนนั้นเราจะวางเรื่องอื่นทุกเรื่องไว้ก่อน