mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Irene

  • Irene Monterroso
  • Irene Monterroso
  • Irene Monterroso
  • Irene Monterroso
  • Irene Monterroso
  • Irene Monterroso
  • Irene Monterroso
  • Irene Monterroso

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันเป็นภรรยาและแม่ สำหรับบทบาททั้งหมดในชีวิต ดิฉันเห็นว่าสองเรื่องนี้สำคัญที่สุด ดิฉันรักการแบ่งปันกับครอบครัว พี่น้องและพ่อแม่ การทำกิจกรรมครอบครัวด้วยกัน และการอยู่บ้าน ดิฉันพอใจที่รู้ว่าบ้านของดิฉันเป็นบ้านที่ดิฉันรู้สึกได้ถึงความรักของผู้อื่นและของพระบิดาบนสวรรค์ ดนตรีเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อชีวิตดิฉัน สำหรับดิฉัน ดนตรีไม่เพียงเป็นงานอาชีพ แต่เป็นงานที่ดิฉันรัก ดิฉันรู้สึกเป็นพรอย่างยิ่งที่สามารถทำในสิ่งที่สร้างความพึงพอใจได้มากอย่างนี้ ทุกวันดิฉันฝึกซ้อมการบรรเลงดนตรีที่ไพเราะยิ่งกับวงซิมโฟนีออเคสตราแห่งชาติ ดิฉันรู้สึกว่าได้สัมผัสกับโลกที่ใหญ่กว่าเดิมมาก ซึ่งเต็มไปด้วยอารมณ์ เรื่องราวจากอดีต และผู้คนที่มีชีวิตอยู่้ในปัจจุบันและเมื่อนานมาแล้ว ตอนนี้ดิฉันตั้งครรภ์ ดิฉันสามารถแบ่งปันโลกพิเศษใบนี้กับลูกด้วย! ดิฉันสำนึกคุณยิ่งที่มีสามีผู้สนับสนุนดิฉันในทุกแง่มุมของชีวิต ดิฉันมีความสุขด้วยที่มีเด็กหญิงคนพิเศษที่พระเจ้าทรงส่งมาให้เรา ดิฉันรักที่จะเรียนรู้กับเธอ ทำกิจกรรมสร้างการกระตุ้นแต่เนิ่นๆ สอนไวโอลินให้เธอ และพาเธอไปเรียนเปียโน และเพราะเธอเป็นเด็กที่ไม่ชอบอยู่นิ่งเช่นนี้ ดิฉันจึงคิดว่าคงไม่ต้องทำอะไรนอกจากตามพลังฝีก้าวของเธอให้ทัน! เนื่องจากดิฉันอยู่ในประเทศที่่มีภูมิภาพและทิวทัศน์ที่สวยงามมาก ดิฉันจึงรู้สึกผูกพันและเคารพต่อธรรมชาติอย่างยิ่ง การอ่าน การไปทัศนศึกษาสถานที่สวยงามในประเทศเรา การออกกำลังกาย และการทำสมาธิ (สักสองสามนาทีที่ทำได้กับชีวิตที่ค่อนข้างยุ่งของดิฉัน) คือการใช้เวลาที่เหลือในชีวิตดิฉัน

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ความเชื่อและชีวิตที่ดำเนินไปในศาสนจักรมีความสำคัญต่อดิฉันอย่างยิ่ง ขณะนี้ดิฉันมีครอบครัวของตนเองที่ต้องรับผิดชอบ ความรู้ที่ดิฉันมีเกี่ยวกับชีวิตบนโลกนี้ เกี่ยวกับสถานที่ซึ่งดิฉันจากมา และสถานที่ซึ่งดิฉันจะไป มีค่าสูงขึ้นมากในใจดิฉัน ด้วยความรู้สึกนี้ การมีมุมมองที่กว้างกว่าในจุดประสงค์ของชีวิตช่วยให้ดิฉันรุดหน้าไปโดยมีลำดับความสำคัญที่กำหนดไว้อย่างดีเยี่ยม ดิฉันเปี่ยมไปด้วยปีติสุขที่รู้ว่าครอบครัวของดิฉันมีศักยภาพที่จะเป็นครอบครัวนิรันดร์และจะได้อาศัยอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ตลอดกาล เช่นเดียวกับทุกครอบครัว ด้วยเหตุนี้ สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตดิฉัน ถ้าครอบครัวไม่สามารถอยู่กับดิฉันชั่วนิรันดร์ได้ สิ่งอื่นก็ไม่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียง เงินทอง หรือแม้แต่ีความสำเร็จในอาชีพการงาน ชีวิตเราบนโลกนี้ต้องมุ่งเน้นที่การเพิ่มพูนความรักต่อผู้อื่น จะมีวิธีเริ่มต้นวิธีไหนดีไปกว่าการทำเช่นนั้นกับคนที่อยู่ใกล้ชิดเรา การรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงทำเพื่อเราโดยทรงแสดงความรักอันประเสริฐของพระองค์ผ่านพระบุตร พระเยซูคริสต์ ทำให้ดิฉันเต็มตื้นไปด้่วยความรู้สึกอ่อนน้อมและขอบพระทัย นี่คือของประทานที่ดิฉันไม่อาจทดแทน แต่ดิฉันสามารถพยายามดำเนินชีวิตอย่างมีค่าควรต่อพระองค์ ดิฉันซาบซึ้งในพระกิตติคุณของพระองค์ในชีวิตและทุกสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกวัน ดิฉันได้รับการปลอบโยนที่รู้ว่าเป็นลูกพระผู้เป็นเจ้าและสามารถรับฟังคำแนะนำอันปรีชาญาณของพระองค์เพื่อการนำทางชีวิตและครอบครัวได้ขณะเราผ่านประสบการณ์บนโลกนี้ ดิฉันรู้สึกเป็นพรที่รู้ว่าสามารถติดต่อกับพระบิดาของเราได้ด้วยการสวดอ้อนวอน ดิฉันสำนึกคุณที่มีพระเยซูคริสต์เป็นเพื่อน แม้ดิฉันจะเป็นคนหนึ่งที่ทำให้พระองค์ทรงผิดหวังและละจากพระองค์เสมอ ดิฉันรู้ว่าพระองค์ทรงอดทนกับดิฉันและว่าพระองค์ทรงรอคอยดิฉันเพื่อที่เราจะดำเนินต่อไปด้วยกัน ดิฉันสำนึกคุณที่ทรงยอมให้ดิฉันเดินเคียงข้างและบ่อยครั้งที่ทรงโอบอุ้มดิฉันไว้ในพระพาหุของพระองค์

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ในวันอาทิตย์ที่โบสถ์ ดิฉันเป็นครูบริบาล บริบาลเป็นชั้นเรียนสำหรับเด็กอายุ 18 เดือนถึง 3 ขวบ ลูกสาวดิฉันอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย เรามีชั้นเรียนที่พิเศษและอ่อนโยนมาก เด็กๆ รับฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ ราวกับว่าพวกเขายังจำได้ถึงบางสิ่งที่เคยประสบมาในสวรรค์เมื่อไม่นานมานี้ สิ่งที่ดิฉันชอบมากอีกอย่างหนึ่งคือการไปเยี่ยมเยียนพี่น้องสตรีในศาสนจักร เป็นเรื่องที่ดีมากที่ได้เห็นว่าเรามีสตรีที่เป็นคนพิเศษในหมู่ผู้คนในโบสถ์ของเราได้อย่างไร และเราทุกคนเรียนรู้หลายสิ่งจากกันและกัน เรารับการปลอบโยนและให้การปลอบโยน ดิฉันชอบการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โบสถ์ระหว่างสัปดาห์มาก การไปเป็นครอบครัวเตือนให้ดิฉันนึกถึงสมัยเป็นเด็็กหญิงตัวน้อยๆ และเคยไปกิจกรรมโบสถ์กับพ่อแม่พี่น้อง นั่นเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข เราไปพระวิหารด้วย ซึ่งแตกต่างกับอาคารนมัสการ ที่พระวิหารเราทำพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์และเป็นส่วนตัวกับพระผู้เป็นเจ้า ดิฉันรู้สึกมีสันติสุขยิ่งในสถานศักดิ์สิทธิ์นั้น ดิฉันไปถึงพร้อมเรื่องกังวลมากมายแต่กลับออกมาพร้อมการปลอบโยน เหนือทุกสิ่ง ดิฉันจำได้แน่นอนว่าดิฉันคือใคร และดิฉันสวดอ้อนวอนขอการดลใจเพื่อการนำทางชีวิตและครอบครัวของดิฉัน ดิฉันมีความทรงจำอันล้ำค่าจากช่วงเวลาที่รับใช้เป็นเจ้าหน้าที่พระวิหารก่อนจะมีลูกๆ สุดท้าย ความรู้ด้านดนตรีช่วยให้ดิฉันอุทิศตนแก่ศาสนจักรได้ ดิฉันบรรเลงเพลงสวดในการประชุมวันอาทิตย์กับน้องสาวซึ่งเล่นคลาริเน็ต นอกจากนี้ดิฉันยังอำนวยการคณะนักร้องประสานเสียงที่ประกอบด้วยพี่น้องชายหญิงที่พิเศษและเปี่ยมศรัทธา คณะนักร้องประสานเสียงของเราไม่ใช่นักร้องมืออาชีพ ทั้งตัวดิฉันเองก็ไม่ใช่ผู้อำนวยเพลงมืออาชีพ ดิฉันเล่นวิโอลาได้ดีเยี่ยม แต่การเป็นผู้อำนวยเพลงนั้นเป็นคนละเรื่องกันเลย! ทุกคนในคณะนักร้องนี้ล้วนแต่น่ายกย่องเต็มไปด้วยความปรารถนาที่จะทุ่มเทจิตใจและนมัสการพระเจ้า เราซ้อมหนัก และดิฉันประทับใจทุกครั้งที่ทุกสิ่้งออกมาดีมากเมื่อคณะนักร้องของเราขับร้องในการประชุมของโบสถ์ ราวกับว่าพระเจ้าประทานพลังลมหายใจของพระองค์และทำให้ทุกเสียงสุดไพเราะไปหมด ในฐานะนักดนตรีมืออาชีพ มีบางครั้งที่ดิฉันไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ในฐานะลูกพระผู้เป็นเจ้า ดิฉันรู้ว่าสิ่้งเหล่านั้นเป็นปาฏิหาริย์เล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตเรา