mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Felipe Santos

  • Felipe Santos
  • Felipe Santos
  • Felipe Santos
  • Felipe Santos
  • Felipe Santos
  • Felipe Santos
  • Felipe Santos
  • Felipe Santos

เกี่ยวกับฉัน

ผมเป็นชายหนุ่มที่ชอบเล่นกีฬา ผมชอบการเต้นมาก และทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ เสมอ ผมสนใจการมีเพื่อนใหม่และพบปะกับผู้คน ที่มหาวิทยาลัยเรื่องแบบนี้มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆ เพราะมีผู้คนมากมายมาที่นั่น สุดท้าย มหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่ผมให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ ของชีวิต เพราะการศึกษาทำให้ผมสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้มากมาย

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมเป็นมอรมอนเพราะการเป็นมอรมอนคือการเป็นคนมีความสุข

เรื่องราวส่วนตัว

พรใดมาจากศรัทธาของท่านในพระเยซูคริสต์

โดยผ่านศาสนาของผม ผมได้รับพรสำคัญที่สุดในชีวิต คือการรู้จริงๆ ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์และทรงรักผม ผมค้นพบเรื่องนี้เมื่อรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งชนิดที่ไม่ค่อยมีใครเป็น เนื่องจากผมเป็นคนที่มีความสุขมากและไม่เคยมี [ปัญหาสุขภาพ] ใดๆ จึงเป็นเรื่องยากทีเดียวเพราะผมไม่เคยคิดว่าตนเองจะเป็นมะเร็ง การวินิจฉัยโรคนี้เป็นเรื่องน่าช็อก ผมเชื่อว่านี่เป็นของประทานสำหรับผมในช่วงเวลาของชีวิตขณะรอผลการตรวจ เพราะแทนที่ผมจะอ่อนแอมาก แต่ผมกลับเข้มแข็งมาก และครอบครัวผมกับคนอื่นๆ ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างยิ่ง ด้วยศรัทธาของเรา เราแสวงหาความเข้มแข็งที่บางคนอาจไม่รู้ว่าตนเองมี ในช่วงเวลาดังกล่าว ผมรู้สึกได้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระคริสต์ และเรื่องนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของผม ผมคิดว่ามีหลายสิ่งสงวนไว้ให้เรา ซึ่งเรายังไม่เข้าใจ แต่ในอนาคตสิ่งเหล่านั้นจะมีความหมายทั้งหมด เมื่อเราจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ และเมื่อเราจะขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าอย่างมากสำหรับประสบการณ์นี้

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ทุกวันผมดำเนินชีวิตตามความเชื่อในศาสนาของผม พยายามเป็นคนดีขึ้นกว่าเดิมในทุกวันที่ผ่านไป เมื่อผมได้รับเรียกเป็นผู้นำเยาวชนชาย เราจัดกิจกรรมหลายอย่างกับเพื่อนบ้านและผู้คน