mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

เหตุใดสตรีในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจึงไม่ดำรงฐานะปุโรหิต สตรีมอรมอนนำในศาสนจักรอย่างไร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคนก่อนกล่าวว่า

“สตรีไม่ดำรงฐานะปุโรหิตเพราะพระเจ้าทรงกำหนดไว้เช่นนั้น นี่เป็นโปรแกรมส่วนหนึ่งของพระองค์ สตรีมีบทบาทโดดเด่นมากในศาสนจักรนี้ บุรุษดำรงตำแหน่งฐานะปุโรหิตของศาสนจักร แต่สตรีมีบทบาทอย่างมากในศาสนจักรนี้ พวกเธอมีองค์การของตนเอง ซึ่งเริ่มในปี ค.ศ. 1842 โดยศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ เรียกว่าสมาคมสงเคราะห์ เพราะจุดประสงค์เริ่มแรกขององค์การนี้คือดำเนินการช่วยเหลือคนขัดสน องค์การนี้เติบโตจนกลายเป็นองค์กรสตรีที่ข้าพเจ้าคิดว่าใหญ่ที่สุดในโลก … พวกเธอมีสำนักงาน ฝ่ายประธาน คณะกรรมการของตนเองลงไปถึงหน่วยเล็กสุดของศาสนจักรทุกแห่งในโลก …

“จริงอยู่ที่บุรุษดำรงฐานะปุโรหิต แต่ภรรยาข้าพเจ้าเป็นคู่ชีวิตของข้าพเจ้า ในศาสนจักรนี้บุรุษไม่เดินนำหน้าหรือตามหลังภรรยาแต่เดินเคียงข้างเธอ ทั้งสองเท่าเทียมกันในชีวิตนี้ในแผนงานอันยิ่งใหญ่”

  • เรื่องใหญ่สุดเรื่องหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าคนทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับศาสนจักรคือผู้หญิงเหมือนทาส อ่อนแอ หรือถูกครอบงำ ดิฉันหัวเราะเสมอเมื่อได้ยินคนพูดถึงความเชื่อผิดๆ นี้และคิดว่าพวกเขาน่าจะมาอยู่กับดิฉันหรือเพื่อนๆ ของดิฉันสักวัน! จากจุดที่ดิฉันยืนอยู่บอกได้เลยว่าสตรีของศาสนจักรเข้มแข็งมาก บางคนอาจสงสัยว่าทำไมผู้หญิงไม่ดำรงฐานะปุโรหิต การดำรงฐานะปุโรหิตไม่ทำให้ความเป็นผู้นำเท่าเทียมกัน ดิฉันเคยรับใช้ในฝ่ายประธานห้าครั้งและมีโอกาสมากมายในการนำ แต่การเป็นผู้นำคือการรับใช้ การรับใช้และมีจิตกุศลต่อผู้อื่นคือสิ่งที่เราทุกคนควรพยายามทำ ดิฉันคิดว่าโลกตีราคาบางอย่างให้แก่สิ่งที่มองเห็นหรือมีน้ำหนักมากกว่า การมีลูกเป็นเด็กพิเศษทำให้ดิฉันมีมุมมองต่างออกไปในเรื่องนี้ อีธานลูกชายดิฉันมีสมองพิการ เจนน้องสาวของเขาช่วยและสนับสนุนเขามากตลอดหลายปีมานี้ เมื่อเธอเริ่มพูด เขาก็เริ่มพูด เธอสอนเขาหลายอย่าง บทบาทการเป็นคนสนับสนุนของเธอไม่ด้อยค่ากว่าการเป็นคนได้รับความสนใจทั้งหมด ดิฉันรักและเห็นค่าของทั้งสองเท่ากัน ในทางกลับกัน ลูกชายของดิฉันไม่โด่งดังตามวิถีของโลก พวกเขาจะไม่ขึ้นปกนิตยสาร แต่พวกเขามีค่าไม่น้อยสำหรับดิฉันหรือพระบิดาในสวรรค์ ดิฉันรู้ว่าพวกเขาเท่าเทียมกับคนหน้าตาดีหรือคนแข็งแรงทั่วไป อีกนัยหนึ่ง คือเรามักเห็นค่าและทุ่มเทพลังงานให้แก่บทบาทที่ดูเหมือนมีความสำคัญมากกว่า แต่ดิฉันได้เห็นแล้วว่าเราทุกคนมีบทบาทและพันธกิจในชีวิตซึ่งล้วนมีค่าด้วยกันทั้งนั้น—แค่แตกต่างกันเท่านั้นเอง ผู้ชายอาจจะปฏิบัติหน้าที่ของฐานะปุโรหิต แต่ทั้งดิฉันกับสามีเท่าเทียมกันในพรฐานะปุโรหิต อำนาจฐานะปุโรหิตเป็นอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า มนุษย์อย่างเราเพียงได้รับโอกาสให้มีส่วนในอำนาจนั้น ชายหญิงมีบทบาทต่างกันในนั้น แต่ไม่มีใครสำคัญกว่าใคร อันที่จริง ดิฉันเป็นคนหนึ่งในบ้านที่รับพรฐานะปุโรหิตบ่อยที่สุด หลายครั้งดิฉันสวดอ้อนวอนพร้อมปัญหาและได้รับคำตอบให้ขอพรจากสามี ช่วงเวลาเหล่านี้มีพลังมาก เพราะดิฉันรู้ว่านี่คือพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าในครอบครัวเรา ตัวอย่างหนึ่งคือเมื่ออีธานอายุสามขวบ เขากินยาวันละ 12 ชุดและยังเป็นลมชักอย่างน้อยวันละ 10 ครั้ง ตอนนั้นลำบากมากเพราะเรามีเด็กเกิดใหม่ในบ้านด้วย ดิฉันสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือ และคำตอบที่ได้รับคือให้ขอพรจากสามี เราทำพร้อมกับการอดอาหารของญาติคนอื่นๆ ในครอบครัว เมื่อสามีกับเพื่อนวางมือบนศีรษะอีธาน สามีดิฉันประกาศว่าลมชักของเขาจะยุติทันที นับจากวินาทีนั้น เขาไม่เป็นลมชักอีกเลย นี่ไม่ใช่อำนาจของสามีดิฉัน เขาเป็นเพียงเครื่องมือในการทำให้เกิดขึ้นเช่นเดียวกับดิฉัน เราแต่ละคนมีบทบาทต่างกัน แต่นั่นคืออำนาจของพระผู้เป็นเจ้าและเราทำตามคำแนะนำของพระองค์ เราเห็นปาฏิหาริย์ในชีวิตเมื่อเรานอบน้อมพอจะทำสิ่งนี้ แสดงเพิ่มเติม

  • พวกเราสตรีในศาสนจักรนี้โชคดีที่รู้ว่าเรามีสถานที่พิเศษเฉพาะในแผนของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งสถานที่และบทบาทของสถานที่นี้ทำให้เกิดความสมบูรณ์แบบและเพียบพร้อมสำหรับการทำให้ครอบครัวได้รับความสุขและเป็นครอบครัวนิรันดร์ เราสามารถเป็นภรรยา เป็นเพื่อน เป็นที่ปรึกษาแก่ชายผู้ดำรงฐานะปุโรหิต และมีบางสิ่งที่ไม่เหมือนใคร น่าอัศจรรย์และพิเศษสุด ซึ่งตัวเราเองร่วมงานกับพระบิดาบนสวรรค์: ที่จะเป็นมารดา ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้น เราสามารถจะให้ร่างกายแก่ลูกทางวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าและได้รับประสบการณ์อันล้ำเลิศที่จะมีพวกเขาอยู่ในครรภ์ของเรา อุ้มชูดูแล เลี้ยงดูพวกเขาและสอนพวกเขาในชีวิตนี้เพื่อที่พวกเขาจะเป็นผู้พึ่งพาตนเอง และเป็นสัตภาวะที่มีความสุข ช่างเป็นปีติอะไรเช่นนี้!!! ดิฉันมีความสุขที่ได้เป็นสตรีและมารดา แสดงเพิ่มเติม

  • บทบาทของการเป็นสตรีเท่าเทียมกันทุกด้าน ไม่เคยเป็นบทบาทรอง เมื่อเทียบกับบทบาทฐานะปุโรหิตของผู้ชาย สตรีมีความเท่าเทียมต่อการได้รับพรของฐานะปุโรหิตและมีโอกาสในการเป็นผู้นำในศาสนจักรตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ลงมาถึงระดับสมาชิกในท้องที่ ซึ่งเป็นบทบาทที่สนับสนุนและทำงานร่วมกันกับบทบาทของชาย สตรีและฐานะปุโรหิตต้องทำงานร่วมกัน ไม่มีใครที่จะทำหน้าที่ของตนโดยปราศจากอีกฝ่ายหนึ่งได้เลย เมื่อมองเรื่องฐานะปุโรหิต จะเห็นว่ามีการวางรูปแบบไว้ให้เป็นอำนาจในการทำหน้าที่ของกุญแจและศาสนพิธีเพื่อเป็นพรให้แก่ผู้อื่นและไม่สามารถนำมาใช้เพื่อเป็นเกียรติแก่ตนเองได้ แม้ในพระวิหาร สตรีก็สามารถประกอบศาสนพิธีบางอย่างได้ แต่เมื่อเราเข้าใจการจัดวางระเบียบและโครงสร้างของศาสนจักร เราจะเข้าใจว่าบุรุษหรือสตรีไม่สามารถได้รับตำแหน่งใดจากความต้องการของเราเอง บุคคลหนึ่งจะได้รับเรียกมาสู่งานมอบหมายบางอย่างเป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่ไม่มีโครงสร้างอำนาจให้ไต่เต้า ไม่มีการเหยียดเพศ มีแต่ความสมดุลที่สมบูรณ์แบบ เฉกเช่นบุรุษและสตรีมีความสามารถแตกต่างกัน จึงมีของประทานและคุณลักษณะชัดเจนประทานแก่สตรี ขณะที่ฐานะปุโรหิตต้องมอบให้แก่บุรุษ บทบาทของความเป็นสตรี ของประทานและคุณลักษณะทั้งหมดมอบไว้ให้สตรีโดยธรรมชาติอยู่แล้ว มีคนพูดไว้ว่าสตรีเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจของเทพด้วยของประทานที่มีอยู่ในตัว นอกจากนี้สตรียังได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อและพัฒนาทักษะของตนอยู่เสมอ แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา