mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

อะไรบ้างที่บอกท่านว่ามีพระผู้เป็นเจ้า

คำตอบอย่างเป็นทางการ

พระผู้เป็นเจ้าทรงให้หลักฐานมากมายยืนยันการดำรงอยู่ของพระองค์ หนึ่งในนั้นคือประจักษ์พยานเกี่ยวกับงานสร้างของพระองค์ “ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้า และภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์” (สดุดี 19:1) ท่านเคยมองฟ้ายามราตรีที่มีดาวหลายพันล้านดวงด้วยความพิศวงหรือไม่ หรือเคยศึกษารายละเอียดที่สลับซับซ้อนของใบไม้หรือดอกไม้หรือไม่ หรือเคยอัศจรรย์ใจกับปาฏิหาริย์ของทารกแรกเกิดตัวเล็กนิดเดียวหรือไม่ งานสร้างที่สวยงามและซับซ้อนเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ทั้งหมดล้วนเป็นงานสร้างของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ของท่าน ทั้งหมดล้วนสามารถเตือนท่านให้นึกถึงการดำรงอยู่ของพระองค์และความรักที่พระองค์ทรงมีต่อลูกๆ ของพระองค์ ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณประกาศว่า “ทุกสิ่งชี้ให้เห็นว่ามีพระผู้เป็นเจ้า; แท้จริงแล้ว, แม้แผ่นดินโลก … และการเคลื่อนไหวของมัน, แท้จริงแล้ว, และดาวพระเคราะห์ทั้งหมดด้วยซึ่งเคลื่อนไปตามปรกติวิสัยเป็นพยานว่ามีพระผู้สร้างสูงสุด” (พระคัมภีร์มอรมอน, แอลมา 30:44)

  • ถ้าหากคุณเคยเดินเขาโดยไม่มีเส้นทางกำหนดชัดเจน คุณอาจจะเห็นร่องรอยเครื่องหมาย – กองหินเรียงกันอย่างเป็นระเบียบที่นักเดินเขาอีกคนทำทิ้งไว้ เมื่อคุณเห็นกองหินที่จัดเรียงไว้อย่างประณีตเช่นนั้น คุณจะเข้าใจได้โดยง่ายว่าสิ่งนั้นสร้างขึ้นผู้มีสติปัญญา ไม่ใช่พลังเลื่อนลอยที่กองหินเหล่านี้ไว้ด้วยกัน ในทำนองเดียวกัน ความงดงามและเรียบง่ายของกฎธรรมชาติให้ความคิดส่วนตัวที่แรงกล้าแก่ผมอย่างต่อเนื่องว่าผู้ทรงปัญญาที่ยิ่งใหญ่ออกแบบสรรพสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ – ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบแผนหรือการก่อตัวที่เราเห็นรอบตัวเรา แต่เป็นกฎพื้นฐานอันประณีตงดงามที่รังสรรค์ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ ผมศึกษาว่าฟิสิกส์อธิบายพฤติกรรมของโมเลกุลขนาดใหญ่ที่จำเป็นต่อชีวิตอย่างไร และหลักวิวัฒนาการสามารถใช้ในการสังเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนต่างๆ ได้อย่างไร ประสบการณ์ทั้งหมดนี้เสริมความเชื่อของผมให้แข็งแกร่งขึ้น แสดงเพิ่มเติม

  • เราอยู่ท่ามกลางหลักฐาน บางทีสิ่งที่แจ่มชัดที่สุดก็คงเป็นวงจรชีวิตปกติของเราบนโลกนี้และสิ่งที่เราได้จากโลก เราเกิด พัฒนาไปเป็นเด็ก เป็นวัยรุ่น และสุดท้ายก็ไปถึงจุดที่เราเริ่มต้นงานอาชีพ แล้วเราก็แต่งงานมีลูก ระยะการทำงานหนักเพื่อจัดหาและพึ่งพาตนเอง ระยะการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันกับอีกคนหนึ่งในการแต่งงาน และระยะการเป็นพ่อแม่ทำให้เรามีโอกาสอย่างไร้ขีดจำกัดที่จะเรียนรู้และมีปัญญามากขึ้น ระยะหลัง ๆ ของชีวิตเมื่อเราแก่ลง ทนทุกข์กับความเจ็บป่วย รวมทั้งความตายของผู้เป็นที่รักหลาย ๆ คน และในที่สุดก็สิ้นชีวิต สิ่งเหล่านี้ให้มุมมองที่ทำให้เกิดปัญญาและการุณยธรรม ผมเชื่อว่าประสบการณ์และการเจริญเติบโตเช่นนี้ไม่ได้สูญเปล่า ผมเชื่อว่านี่คือส่วนหนึ่งของจุดประสงค์ที่เรามาอยู่ที่นี่บนแผ่นดินโลก ผมเชื่อว่าจะมีชีวิตอีกแบบหนึ่งหลังจากความตาย และประสบการณ์ของเราที่นี่บนแผ่นดินโลกจะทำให้เราเตรียมรับโลกหน้าได้ดียิ่งขึ้น แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา