mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

ท่านเชื่อจริงๆ หรือว่ามีศาสดาพยากรณ์เช่นโมเสสอยู่ในปัจจุบัน

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ตลอดประวัติศาสตร์ พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกศาสดาพยากรณ์เช่นโนอาห์ อับราฮัม โมเสส และคนอื่นๆ ให้สอนพระกิตติคุณและกำกับดูแลศาสนจักรของพระองค์ (อาโมส 3:7) ปัจจุบันก็ไม่ต่างไปจากเดิม เราทุกคนต้องการการนำทางจากพระผู้เป็นเจ้าในโลกที่สับสนวุ่นวายบางครั้ง เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงรักลูกๆ ของพระองค์ พระองค์จึงยังคงส่งศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต โจเซฟ สมิธ (1805–1844) เป็นศาสดาพยากรณ์คนแรกในสมัยของเรา Russell M. Nelsonเป็นศาสดาพยากรณ์ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกในปัจจุบัน

เฉกเช่นพระผู้เป็นเจ้าทรงให้ศาสดาพยากรณ์โมเสสนำชาวอิสราเอลออกจากความเป็นทาสไปสู่สถานที่ซึ่งดีกว่า พระองค์ทรงนำลูกๆ ของพระองค์ในทุกวันนี้ไปสู่ชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น มีสันติสุขมากขึ้นเมื่อพวกเขาเลือกทำตามศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตของพระองค์ เราเชื้อเชิญท่านให้ฟังถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตและพิจารณาว่าการรู้พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตท่านได้อย่างไร

  • ทำไมจะไม่เชื่อล่ะคะ ทำไมพระผู้เป็นเจ้าถึงจะทรงหยุดสื่อสารกับเราผ่านทางศาสดาพยากรณ์ในเมื่อพระองค์ทรงทำเช่นนั้นมาก่อน พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันกับเวลานั้น วันนี้ และตลอดกาล ด้วยเหตุดังนี้ จึงชอบด้วยเหตุผลที่พระองค์จะประทานศาสดาพยากรณ์ให้เราในทุกวันนี้เช่นกัน แสดงเพิ่มเติม

  • ดิฉันสบายใจที่มีศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ ในสมัยพระคัมภีร์ไบเบิลมีศาสดาพยากรณ์ เช่น โมเสส โนอาห์ และคนอื่น ๆ พระผู้เป็นเจ้าทรงรักเราเช่นเดียวกับที่ทรงรักผู้คนในยุคสมัยนั้นจริง ๆ ดังนั้นดิฉันจึงเห็นว่าสมควรแล้วที่พระองค์จะประทานศาสดาพยากรณ์ในยุคสมัยของเราด้วย โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกเรื่องตั้งแต่บรรทัดฐานทางการเมืองและสังคม ไปจนถึงสภาพอากาศและเคล็ดลับด้านสุขภาพ ดิฉันสบายใจมากที่รู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกศาสดาพยากรณ์ให้นำลูก ๆ ของพระองค์เสมอ แม้ว่าโลกเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งนี้ทำให้พระกิตติคุณของพระคริสต์ยังคงอยู่เหมือนเดิม ถูกต้องแล้ว เราทุกคนสามารถได้รับคำตอบส่วนตัวจากคำสวดอ้อนวอน แต่ศาสดาพยากรณ์คือกระบอกเสียงของพระผู้เป็นเจ้าต่อโลก แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา