mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สมาคมสงเคราะห์คืออะไร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

สมาคมสงเคราะห์เป็นองค์การสตรีใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก สมาคมสงเคราะห์จัดตั้งในปี ค.ศ. 1842 สำหรับสตรีอายุ 18 ปีขึ้นไป จุดประสงค์ของสมาคมสงเคราะห์คือสร้างศรัทธาและความชอบธรรมส่วนตัว เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและบ้าน และช่วยคนขัดสน

  • สมาคมสงเคราะห์เป็นสมาคมสตรีที่ยอดเยี่ยมในศาสนจักร แสดงเพิ่มเติม

  • สมาคมสงเคราะห์เป็นส่วนสำคัญของความเป็นดิฉันในฐานะชาวมอรมอน วันอาทิตย์ที่โบสถ์ ดิฉันเข้าร่วมการประชุมสำหรับสตรีโดยเฉพาะและเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเยซู พระกิตติคุณของพระองค์ และแผนของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับลูกๆ ของพระองค์ เราสนทนาเกี่ยวกับการเป็นภรรยา มารดา และเพื่อนที่ดีขึ้น ในฐานะสตรีคนหนึ่งในสมาคมสงเคราะห์ ดิฉันทำส่วนของตนเองในการช่วยเหลือชุมชนโดยนำอาหารไปให้ผู้ขัดสน หรือแค่นั่งเป็นเพื่อนกับสตรีผู้อาจรู้สึกเหงาหรือทุกข์ใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดิฉันชอบแบ่งปันสิ่งที่ดิฉันเรียนรู้แก่เพื่อนๆ ซึ่งอาจจะช่วยพวกเขาได้ สมาคมสงเคราะห์ช่วยดิฉันผ่านวิกฤติของการสูญเสียคุณแม่เมื่อดิฉันอายุ 19 ปี หรือการหย่าร้างเมื่อดิฉันอายุ 28 ปี ดิฉันดีใจที่มีสมาคมสงเคราะห์ในชีวิตเมื่อลูกสาวของดิฉันสูญเสียการมองเห็น เมื่อลูกชายเป็นโรคลมบ้าหมู และเมื่อดิฉันเป็นมะเร็ง สตรีในสมาคมสงเคราะห์ช่วยยกดิฉันให้ผ่านพ้นความโศกเศร้าเสียใจ ดิฉันไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นอย่างไรถ้าดิฉันไม่มีเพื่อนคอยดูแล สนับสนุน และปลอบโยนดิฉัน สมาคมสงเคราะห์นั้นสมชื่อจริงๆ เราสงเคราะห์ทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ (ไม่ใช่เฉพาะสตรีเท่านั้น) แสดงเพิ่มเติม

  • สมาคมสงเคราะห์คือองค์การสำหรับสตรีที่มารวมกันเพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ขัดสนทั้งทางโลกและทางวิญญาณหรือด้านอื่นๆ สตรีสมาคมสงเคราะห์มุ่งมั่นพัฒนาพรสวรรค์ รับใช้ผู้อื่น และสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ มีความรู้สึกของความเป็นพี่น้องสตรีอย่างแรงกล้าเมื่อสตรีของศาสนจักรเยี่ยมเยียนกันและแบ่งเบาภาระกันและกัน แสดงเพิ่มเติม

  • สมาคมสงเคราะห์เป็นองค์กรทั่วโลกสำหรับสตรีในศาสนจักรมอรมอน เป็นกลุ่มสตรีใหญ่ที่สุดในโลกกลุ่มหนึ่ง! บางคนจะใช้คำว่า “สันนิบาตสตรี” หรือ “องค์กรการกุศล” เพื่อเรียกสมาคมสงเคราะห์ และทั้งสองวลีบอกได้ระดับหนึ่งว่าภารกิจของสมาคมสงเคราะห์คืออะไร เราประชุมกันทุกวันอาทิตย์ มีกิจกรรมและงานต่างๆ ระหว่างเดือนเป็นประจำเพื่อช่วยเราพัฒนาพรสวรรค์ ฝึกทักษะใหม่ๆ รับใช้ในครอบครัวและชุมชนของเรา คติพจน์ของสมาคมสงเคราะห์คือ “จิตกุศลไม่มีวันสูญสิ้น” ซึ่งมาจากคำสอนของเปาโลถึงชาวโครินธ์ในพันธสัญญาใหม่ ดิฉันเห็นว่าคติพจน์นี้มีอย่างน้อยสองความหมายคือ (1) จิตกุศลในข้อความนี้ของพระคัมภีร์ไบเบิล เรียกว่าความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์ และเรารู้ว่าเมื่อเรากระทำด้วยความรักของพระคริสต์ หรือแสดงความรักของพระคริสต์ผ่านการกระทำของเรา เราไม่มีวันล้มเหลว (2) จิตกุศลในความหมายทางโลกอาจนิยามได้ว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่คนขัดสน ส่งเสริมสาธารณะกุศล หรือกระทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ดิฉันเชื่อว่าไม่มีการกระทำใดไม่สำคัญหากเกิดจากจิตกุศลที่แท้จริง สมาคมสงเคราะห์ใช้ทั้งสองความหมายและสรุปคือ—กระตุ้นสมาชิกให้ทำความดี เราพยายามทำตามแบบอย่างของพระเยซู—แข็งขันในครอบครัว ที่ประชุม และชุมชนในการส่งเสริมช่วยเหลือเกื้อกูลในทางบวก หนุนใจ และสนับสนุนคนรอบข้าง—ไม่เฉพาะสมาชิกศาสนจักรของเราเท่านั้น แต่ทุกคน! ดิฉันรู้สึกว่าสตรีมีพรสวรรค์และความสามารถเฉพาะตนในการมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและบรรยากาศรอบข้าง และสมาคมสงเคราะห์ช่วยดิฉันให้ทำเช่นนั้น แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา