mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

ท่านได้รับพรอะไรบ้างจากการอ่านพระคัมภีร์มอรมอน พระคัมภีร์ไบเบิล และพระคัมภีร์เล่มอื่นๆ

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ขณะที่ท่านศึกษาพระคัมภีร์ ท่านจะใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างชอบธรรมมากขึ้น การศึกษาพระคัมภีร์จะทำให้ท่านเกิดปีติ ความหวัง และความเข้าใจมากขึ้นในแผนของพระผู้เป็นเจ้าและบทบาทของท่านในแผนนั้น

พระเยซูคริสต์ทรงเชื้อเชิญท่านให้ “ดื่มด่ำ” พระวจนะของพระองค์ (พระคัมภีร์มอรมอน, 2 นีไฟ 32:3) ซึ่งเป็นมากกว่าการอ่านพระคัมภีร์เพียงผิวเผิน แต่หมายถึงศึกษา ไตร่ตรอง เปรียบเทียบข้อต่างๆ เรียนรู้ข้อความด้วยใจ เห็นคุณค่า และเบิกบานในพระคัมภีร์

ขณะที่ท่านดื่มด่ำในพระคัมภีร์ โดยสวดอ้อนวอนทูลขอความเข้าใจจากพระผู้เป็นเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงบอกให้ท่านรู้ว่าพระคัมภีร์เหล่านั้นเป็นความจริง (ดูพระคัมภีร์มอรมอน, โมโรไน 10:4,5) ท่านจะใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น ศรัทธาของท่านในพระเยซูคริสต์และความรักที่มีต่อพระองค์จะเพิ่มพูน ความปรารถนาจะทำดีและเป็นเหมือนพระองค์จะมากขึ้นเช่นกัน

  • ง่ายมากที่จะหมกมุ่นอยู่กับการแข่งขันอันดุเดือดของชีวิตและบางครั้งเพิกเฉยสิ่งที่นำพรมาให้จริงๆ ในชีวิต บทความสั้นๆ นี้ช่วยผมอย่างมากเรื่องลำดับความสำคัญ โทรศัพท์มือถือกับพระคัมภีร์ “ผมสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราปฏิบัติต่อพระคัมภีร์เหมือนเราปฏิบัติต่อโทรศัพท์มือถือของเรา “จะเป็นอย่างไรถ้าเราพกพระคัมภีร์ติดกระเป๋าไปด้วยทุกที่ “จะเป็นอย่างไรถ้าเรากลับไปหยิบมาหากเราลืม “จะเป็นอย่างไรถ้าเราพลิกอ่านวันละหลายๆ ครั้ง “จะเป็นอย่างไรถ้าเราใช้พระคัมภีร์วันละหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้น “จะเป็นอย่างไรถ้าเราใช้พระคัมภีร์เพื่อรับข่าวสาร “จะเป็นอย่างไรถ้าเราปฏิบัติต่อพระคัมภีร์ราวกับว่าเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มี “จะเป็นอย่างไรถ้าเราให้เป็นของขวัญแก่เด็กคนอื่นๆ “จะเป็นอย่างไรถ้าเราใช้ขณะเดินทาง “จะเป็นอย่างไรถ้าเราใช้ในกรณีฉุกเฉิน “นี่คือสิ่งที่ทำให้คุณคิดขึ้นมาว่า … พระคัมภีร์ของฉันอยู่ไหน” “ไม่เหมือนโทรศัพท์มือถือตรงที่ “แผนเดียวเหมาะกับทุกคน ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่เสียค่าโทรข้ามแดน มีคนรับเสมอ ใช้ได้ทั้งในภูเขาและในอุโมงค์ ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง คุณไม่ต้องกังวลว่าพระคัมภีร์จะถูกตัดสายเพราะพระเยซูคริสต์ทรงจ่ายบิลเรียบร้อยแล้ว!” [ปัจจุบันส่งกันทั่วในอีเมล; เดิมทีชื่อว่า “โทรศัพท์มือถือกับไบเบิล”] แสดงเพิ่มเติม

  • การอ่านพระคัมภีร์มอรมอนเหมือนการอ่านจดหมายส่วนตัวที่พระบิดาในสวรรค์ทรงส่งให้ผม ผมรู้สึกดีเมื่ออ่านพระคัมภีร์และคำสอนในนั้นนำผมเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้าและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์ช่วยให้ผมทราบแผนอันยิ่งใหญ่แห่งความสุขที่พระองค์ทรงเตรียมให้ผมผ่านทางคำสอนของศาสดาพยากรณ์และบิดามารดา ตลอดจนเรื่องราวของผู้คนและประชาชาติทั้งหมด การศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนทำให้ผมเข้าใจพระคัมภีร์ไบเบิลทั้งพันธสัญญาเก่าและพันธสัญญาใหม่เหมือนมีแสงส่องสว่าง ผมรักพระคัมภีร์ไบเบิลเช่นกัน แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา