mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าศาสนามอรมอนเป็นความจริง

คำตอบอย่างเป็นทางการ

พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นแหล่งความจริงทั้งมวล พระองค์ทรงรักท่านและทรงต้องการตอบคำถามของท่าน พระองค์จะทรงช่วยให้ท่านยอมรับความจริงเมื่อท่านแสวงหาอย่างจริงใจและทูลขอการนำทาง ท่านจะรู้ได้ว่าสิ่งที่ท่านกำลังเรียนรู้เป็นความจริง (ดู ยากอบ 1:5-6; พระคัมภีร์มอรมอน, โมโรไน 10:4-5)

  • สวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์ของท่านอย่างจริงใจ ทูลถามพระองค์ว่าสิ่งที่ท่านกำลังเรียนรู้เป็นความจริงหรือไม่
  • ศึกษาต่อไปและพิจารณาใคร่ครวญถึงสิ่งที่ท่านกำลังเรียนรู้
  • ฟังด้วยใจเพื่อให้ได้ยินความรู้สึกอ่อนหวานของการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้จะทรงกระซิบความจริงต่อวิญญาณและจิตใจท่าน
  • ทำตามพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะรู้สึกถึงอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ท่านอาจเคยประสบความรู้สึกสงบ ความหวัง ความสบายใจ หรือความสุขขณะที่อ่าน หากเป็นเช่นนั้นแสดงว่าท่านเคยรู้สึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงกำลังบอกท่านว่าเรื่องเหล่านี้จริง

  • คุณสามารถรู้ว่าความเชื่อของชาวมอรมอนเป็นความจริงได้โดยทำสิ่งง่ายๆ สองสามอย่างด้วยตัวคุณเอง พูดคุยกับผู้สอนศาสนาในเขตของคุณ หรือพูดคุยกับเพื่อนชาวมอรมอนก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี พวกเขาเก่งเรื่องตอบคำถามและพยายามอธิบายเรื่องที่คุณไม่เข้าใจ แต่นั่นก็ยังไม่พอ คุณต้องไปหาพระคัมภีร์มอรมอนมาอ่าน! และไตร่ตรองเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอ่าน เมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์มอรมอน คุณจะพบว่าความคิดของคุณจะปลอดโปร่ง ใจของคุณจะรู้สึกอะไรบางอย่าง คุณจะเริ่มรู้สึกราวกับว่าทุกอย่างถูกต้องไปหมด สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องทำคือสวดอ้อนวอน ทูลขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกในความนึกคิดและในใจของคุณว่าความเชื่อของชาวมอรมอนเป็นความจริงหรือไม่ พระองค์จะทรงตอบคุณ แสดงเพิ่มเติม

  • ตั้งแต่ผมเป็นมอรมอนเมื่อกว่าสองทศวรรษที่แล้ว ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนามอรมอนของผมหยั่งรากลึกและได้รับการยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่า ด้วยวิธีใดหรือ? ผมรู้สึกว่าคำสอนเป็นความจริง หลักคำสอนที่มองโดยผิวเผินแล้วไม่น่าจะสัมพันธ์กันมักชี้ไปยังแผนอันเป็นแก่นแท้เดียวกัน – ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักผมและทรงต้องการให้ผมเรียนรู้ที่จะใช้สิทธิ์เสรีของผม และการประยุกต์ใช้หลักธรรมต่างๆ ในชีวิตนำปีติเกินจะนับได้มาสู่ผมและครอบครัว แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา