mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

ใครเลือกศาสดาพยากรณ์ของมอรมอน

คำตอบอย่างเป็นทางการ

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นประมุขของศาสนจักรนี้ พระองค์ทรงกำกับดูแลการเรียกและการแต่งตั้งศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตของศาสนจักร

หลังจากมรณกรรมของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธในเมืองคาร์เทจ รัฐอิลลินอยส์ บริคัม ยังก์นำศาสนจักรไปหุบเขาซอลท์เลคและนำทางการเติบโตและการขยายตัวของศาสนจักรทั่วตะวันตก หลังจากมรณกรรมของท่าน จอห์น เทย์เลอร์ อัครสาวกอาวุโสสูงสุดกลายเป็นประธานคนที่สามของศาสนจักร หลังจากประธานศาสนจักรแต่ละท่านเสียชีวิต อัครสาวกอาวุโสสูงสุดจะกลายเป็นประธานคนต่อไป ตั้งแต่บริคัม ยังก์ ศาสนจักรได้รับการนำโดย

 • จอห์น เทย์เลอร์1877–1887
 • วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์—1887–1898
 • ลอเรนโซ สโนว์—1898–1901
 • โจเซฟ เอฟ. สมิธ—1901–1918
 • ฮีเบอร์ เจ. แกรนท์—1918–1945
 • จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ—1945–1951
 • เดวิด โอ. แมคเคย์—1951–1970
 • โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ—1970–1972
 • ฮาโรลด์ บี. ลี—1972–1973
 • สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์—1973–1985
 • เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน—1985–1994
 • ฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์—1994–1995
 • กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์—1995–2008
 • โธมัส เอส. มอนสัน—2008–ปัจจุบัน

ประธานศาสนจักรแต่ละท่านเลือกที่ปรึกษาจากชายที่มีค่าควรและมีความสามารถ ชายเหล่านี้ประกอบเป็นฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักร ท่านเหล่านี้พร้อมด้วยอัครสาวกสิบสองกำหนดทิศทางของศาสนจักร