mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

มีข้อจำกัดบนพื้นฐานเรื่องเชื้อชาติหรือสีผิวหรือไม่เกี่ยวกับคนที่จะเข้าร่วมศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและมีฐานะปุโรหิต

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ไม่มีข้อจำกัดด้านเชื้อชาติหรือสีผิวสำหรับคนที่จะเข้าร่วมศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ไม่มีข้อจำกัดด้านเชื้อชาติหรือสีผิวเช่นกันสำหรับคนที่จะมีฐานะปุโรหิตในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ข้อประกาศอย่างเป็นทางการของศาสนจักรกล่าวว่า “ชายผู้มีค่าควร, ที่ซื่อสัตย์ทุกคนในศาสนจักรจะได้รับฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์, พร้อมด้วยพลังอำนาจที่จะใช้สิทธิอำนาจจากสวรรค์, และมีความสุขกับบรรดาผู้เป็นที่รักของเขาในพรทุกประการที่หลั่งไหลมาจากฐานะปุโรหิตนั้น, รวมถึงพรพระวิหาร. ฉะนั้น, สมาชิกชายที่มีค่าควรทั้งปวงในศาสนจักรจะได้รับแต่งตั้งสู่ฐานะปุโรหิตโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติหรือสีผิว.”
(หลักคำสอนและพันธสัญญา, ข้อประกาศอย่างเป็นทางการ – 2, หน้า 394)

กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคนก่อนประกาศยืนยันหลักธรรมนี้เมื่อพูดกับสโมสรนักข่าว National Press Club ในวอชิงตัน ดี.ซี. ว่า “เราเชื่อในภาษิตเก่าแก่ที่ว่างานสำเร็จได้หากร่วมแรงร่วมใจกันทำ เรามีฐานะปุโรหิตเป็นสมาชิกธรรมดา และชายที่มีค่าควรทุกคนมีสิทธิ์รับฐานะปุโรหิตนี้”

  • ไม่ ไม่มี ผมดำรงฐานะปุโรหิต ซึ่งเป็นพรเหลือเชื่อสำหรับตัวผมและครอบครัว ครั้งหนึ่งเคยมีข้อจำกัด และดูเหมือนจะมีความรู้สึกไม่ดีบางอย่างต่อศาสนจักรเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ลองคิดดู ในการศึกษาส่วนตัวของผม ไม่มีศาสนจักรหรือศาสนาใดในสหรัฐ หรือทั่วโลก ในศตวรรษสุดท้ายที่ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติหรือเหยียดผิว มนุษย์ห่างไกลจากความดีพร้อม (ซึ่งเป็นเหตุให้เราต้องมีอิทธิพลของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักในชีวิตเรา) กลางทศวรรษ 1800 ผู้นำของศาสนจักรถูกข่มเหงอย่างหนักเพราะยอมให้ทาสเป็นสมาชิกอยู่ในหมู่มอรมอน ถูกลาดยางมะตอยกับขนนก ถูกเฆี่ยน และแม้กระทั่งถูกไล่ออกจากบ้าน อันที่จริง ในปี 1844 เมื่อโจเซฟสมิธ—ศาสดาพยากรณ์คนแรกของศาสนจักรยุคสุดท้ายชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ นโยบายหลักอย่างหนึ่งของท่านคือให้เลิกทาสก่อนปี 1850 เรื่องนี้ไม่เป็นที่ยอมรับในรัฐที่ประชาชนมีทาสเป็นกรรมสิทธ์ เช่นเดียวกับศาสนาอื่น ผู้คนพยายามเป็นคนดีขึ้นผ่านการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนซึ่งมาเป็นบรรทัดมาเติมบรรทัด กฎเกณฑ์มาเติมกฎเกณฑ์ จากทั้งหมดที่กล่าวมา ศาสนจักรมีถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการพิมพ์ไว้ในพระคัมภีร์วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเพื่อประกาศต่อโลกว่าศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายไม่อนุญาตให้มีการเหยียดผิวในศาสนจักร ผมไม่ทราบว่าศาสนาอื่นมีเอกสารทางการแบบนี้รวมไว้ในพระคัมภีร์แบบที่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายใช้หรือไม่ มีพลังอย่างมากในการเปิดเผยส่วนตัว และทุกคนที่แสวงหาพระเจ้าและปรารถนาจะรู้พระประสงค์ของพระองค์จะได้รับพลังนั้น น่าทึ่งจริงๆ! แสดงเพิ่มเติม

  • ไม่มีข้อกำหนดใด ๆ เกี่ยวกับเชื้อชาติหรือสีผิวในการเข้าร่วมศาสนจักร ผมเป็นชาวลาตินอเมริกันที่เข้าร่วมศาสนจักรในทศวรรษ1980 ผมไม่เคยถูกปฏิเสธเรื่องใดเลยในศาสนจักรอันเนื่องมาจากเชื้อชาติของผม แสดงเพิ่มเติม

  • ผมชอบคำถามนี้ เพราะเห็นว่านี่เป็นหนึ่งในเหตุผลใหญ่สุดสำหรับผมที่ไม่อยากเข้าร่วมศาสนจักร เราทุกคนมีเฉดสีต่างกันทั้งที่เป็นสีเดียวกันตามที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้าง พระดำริของพระองค์ไม่ใช่ความคิดของเรา นี่คือเหตุผลที่เราต้องพึ่งพาพระคำที่เขียนไว้ไม่ใช่ ​แขน​แห่ง​เนื้อ​หนัง เราไม่ควรวิ่งเร็วเกินกว่าที่พระผู้เป็นเจ้าทรงยอมให้เราวิ่ง ความเข้าใจลึกซึ้งมาจากเจตนาอันแท้จริงที่จะรู้ว่าความจริงคืออะไร คน​ของ​พระผู้เป็นเจ้าย่อมเป็นคน​ของ​พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่ามนุษยชาติจะเห็นรูปกายภายนอกเป็นอย่างไร ของประทานจากพระเจ้าที่ทรงมอบให้เราขึ้นอยู่กับค่าควรของแต่ละคน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมอบให้คนที่ซื่อสัตย์อย่างแท้จริงในทุกสิ่งไม่ว่าเขาจะมีเชื้อชาติหรือสีผิวอย่างไร แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา