mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

ชาวรมอรมอนช่วยแต่ชาวมอรมอนเท่านั้นหรือ

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ส่วนมากที่เราทำในศาสนจักรคือเพื่อเป็นพรและช่วยคนที่ไม่เป็นมอรมอน ศาสนจักรมอรมอนบริจาคเงินสดมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์และความช่วยเหลือทางวัตถุให้ 167 ประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตั้งแต่เริ่มบันทึกในปี ค.ศ. 1985 หลายประเทศเหล่านี้มีมอรมอนเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย และไม่ได้เป็นชาวคริสต์ด้วย ผู้สอนศาสนามอรมอนกว่า 53,000 คนรับใช้อยู่ทั่วโลกเวลานี้ การรับใช้ทั้งหมดของพวกเขาคือช่วยคนที่ไม่เป็นมอรมอน โจเซฟ สมิธสอนว่าเราต้อง “ให้อาหารคนหิวโหย ให้เสื้อผ้าคนเปลือยเปล่า จัดหาให้หญิงม่าย เช็ดน้ำตาเด็กกำพร้า ปลอบโยนคนมีทุกข์ ไม่ว่าคนในศาสนจักรนี้ หรือในศาสนจักรอื่น หรือไม่มีศาสนาเลย”

  • โครงการเพื่อมนุษยธรรมต่าง ๆ ที่ผมมีส่วนร่วมอยู่ในประเทศบราซิลและแอฟริกา ผมทำโครงการในพื้นที่เหล่านี้เสร็จไปแล้ว 10 โครงการและเป็นโครงการเพื่อผู้ไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักรทุกโครงการ หลักธรรมหนึ่งที่สอนในศาสนจักรคือการช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยาก เราไม่สนใจด้วยซ้ำว่าในพื้นที่นั้นจะมีสมาชิกอยู่หรือไม่ หากเราเห็นพื้นที่ใดในโลกต้องการความช่วยเหลือ เราจะให้การช่วยเหลือโดยไม่คำนึงถึงศาสนาที่พวกเขานับถือ แสดงเพิ่มเติม

  • ไม่ค่ะ! สมาชิกศาสนจักรแอลดีเอสทำงานรับใช้นอกศาสนจักรมากมาย ดิฉันมีส่วนร่วมในบางโครงการมาแล้ว ดิฉันเคยทำความสะอาดชายหาด เยี่ยมเพื่อนบ้านที่ป่วย ช่วยงานที่ศูนย์ชุมชน ล้างรถฟรี และกำจัดวัชพืชในสวนสาธารณะด้วย การกำจัดวัชพืชในสวนสาธารณะเป็นโครงการบำเพ็ญประโยชน์ที่ดิฉันจำได้ดีที่สุด ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไร ระหว่าง 6-80 ปี ไม่ว่าจะมีอาชีพอะไร สมาชิกศาสนจักรทุกคนออกไปทำงานในโครงการนี้ เด็กๆ พยายามทำตามผู้ใหญ่ ในขณะที่ผู้มีอายุมากช่วยสอนคนที่อายุน้อยว่าควรทำอะไร เราุึทุกคนมีความคิดจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันขณะทำงานบำเพ็ญประโยชน์นี้ ขณะที่เราทำงานบำเพ็ญประโยชน์นี้ ผู้คนที่ขี่จักรยานในสวนสาธารณะ "ขอบคุณ" เรา แน่นอนบางคนไม่ได้สังเกตว่าเราทำงานบำเพ็ญประโยชน์อยู่ที่นั่น แต่ช่วงเวลาสำคัญเกิดขึ้นหลังจากโครงการบำเพ็ญประโยชน์นี้ ฝ่ายบริหารสวนสาธารณะบอกว่าเราทำหลายสิ่งสำเร็จและเป็นหมู่คณะที่เป็นแรงบันดาลใจและอุทิศตนอย่างมาก พวกเขาไม่เคยพบหมู่คณะใดขยันขันแข็งเหมือนพวกเรา ดิฉันเชื่อว่าเราได้เปลี่ยนมุมมองของผู้อื่นในโครงการบำเพ็ญประโยชน์นั้น เราในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระคริสต์ควรดำเนินชีวิตโดยกระทำและประพฤติตามคำสอนของพระผู้ช่วยให้รอด เราไม่ดีพร้อม แต่อย่างน้อยเราก็พยายามอย่างยิ่งที่จะรุดหน้าไปในทางนั้น เราทุกคนเป็นลูกพระผู้เป็นเจ้า เราทุกคนเป็นพี่น้องกัน!! เราต้องรักและต้องรับใช้ การรับใช้จะนำความสุขมากมายมาสู่เราซึ่งช่วยให้เราสำนึกคุณและลืมตนเอง! แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา